SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer (0348) 41 97 71.

Voorkom een lockdown!

26 oktober 2020

Het zou voor de branches waarin wij opereren (gemengde branche en speelgoedbranche) een gitzwart scenario zijn: in een tijd dat een belangrijk deel van de omzet wordt gerealiseerd, gedwongen worden om de deuren te sluiten. Toch is dit een reële optie als het aantal nieuwe COVID-19 besmettingen blijft oplopen. Vorige week deed brancheorganisatie Vakcentrum, waarvan wij onderdeel zijn, al een dringend beroep op winkeliers om de corona-maatregelen zoals die ook zijn vastgelegd in de brancheprotocollen, strikt op te volgen.
Voorkom lockdown.jpg

Afgelopen vrijdagmiddag voerde brancheorganisatie Vakcentrum, samen met vertegenwoordigers van de totale retail indringend overleg met staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Daarbij sprak zij haar grote zorgen uit over de stijging van het aantal besmettingen in Nederland. Het is niet zo dat de retail zelf voor de besmetting zorgt, maar het feit dat de winkel een plek is waar sociale ontmoetingen plaatsvinden, draagt mede bij aan de verspreiding van het virus.

De staatssecretaris is van mening dat het protocol veilig winkelen, dat nu wordt toegepast, een goede basis is om verspreiding tegen te gaan. In de winkel kan dit leiden tot goede handhaving. Ook buiten de winkel zal onder meer door centrummanagement en winkeliersverenigingen extra aandacht moeten worden besteed aan naleving van de protocollen.

Veel winkeliers, waaronder de leden van Vakcentrum, geven op een uitstekende wijze invulling aan de corona-maatregelen. De vele acties, foto’s en andere informatie, die Vakcentrum naar aanleiding van een eerdere oproep heeft ontvangen, zijn met het ministerie van EZK gedeeld. Een deel van de foto's is hier te zien.

Maak corona-aanpak zichtbaar
Het is juist nu nodig om de consument te wijzen op de corona-regels volgens de branche-protocollen. Maak die regels zichtbaar. Let op de 1,5 meter, het maximaal aantal klanten in de winkel, zorg voor goede hygiëne en doordring de medewerkers van de noodzaak. Gebruik een van de posters die op de site van Vakcentrum beschikbaar zijn. Ook niet-leden kunnen daar gebruik van maken!

Op www.vakcentrum.nl/corona kunt u het protocol voor uw branche teruglezen en diverse posters downloaden om uw klanten (nog eens) op de regels te wijzen.

ALLEEN SAMEN KUNNEN WE EEN LOCKDOWN VOORKOMEN!