SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer (0348) 41 97 71.

Speelgoednormen voor brandbaarheid en scheikundedozen herzien

27-01-2021

Eind 2020 zijn twee herzieningen van bestaande speelgoednormen verschenen. Het betreft de Europese normen NEN-EN 71-2 voor brandbaarheid en NEN-EN 71-4 voor scheikundedozen. Beide normen maken deel uit van de EN 71-reeks voor veiligheid van speelgoed, die bestaat uit veertien normen die fabrikanten helpen aan te tonen dat hun producten voldoen aan de veiligheidseisen om onder andere fysische, chemische en ontvlambaarheidsrisico's te reduceren.

nenlogo

NEN-EN 71-2:2020 vervangt de versie uit 2011, met aanvulling uit 2014. Naast het specificeren van de niet-toegestane ontvlambare materialen in speelgoed, geeft deze norm ook de eisen aan speelgoed in het geval ze met vuur of een andere vorm van ontsteking in aanraking komen. Ten opzichte van de vorige versie zijn in de herziening meerdere aanpassingen terug te vinden met betrekking tot verkleedkleding. Met name voor maskers en hoofddeksels zijn op de markt zeer uiteenlopende vormen en materialen aanwezig. Middels een uitgebreid overzicht geeft de vernieuwde NEN-EN 71-2 aan wat voor de verschillende types de risico's zijn en welke veiligheidseisen daarbij horen.

Scheikundedozen en gerelateerde sets

NEN-EN 71-4:2020 vervangt de vorige versie uit 2013. De norm geeft de gestelde eisen weer voor de maximale hoeveelheid en/of concentratie van bepaalde stoffen en mengsels die worden gebruikt in experimentele scheikundesets en soortgelijke artikelen voor kinderen op het gebied van mineralogie, biologie en natuurkunde. Behalve het limiet voor gevaarlijke stoffen, specificeert de norm ook de eisen voor kindveilige sluitingen en oogbescherming. Daarnaast verduidelijkt de herziene NEN-EN 71-4 onder welke voorwaarden levensmiddeleningrediënten mogen worden meegeleverd als onderdeel van de scheikundedoos.

Meepraten over de inhoud van normen over kinderartikelen

Ook u kunt bijdragen aan het ontwikkelen van normen. Door lid te worden van de normcommissie ‘Kinderartikelen’ kunt u meepraten en zo invloed uitoefenen op de veiligheidseisen en bijhorende methodes die in de normen zijn opgenomen. Heeft u als belanghebbende interesse om lid te worden, stuur dan een e-mail naar afc@nen.nl

Meer informatie

Voor informatie over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Hein Goeyens, Consultant AgroFood & Consumentenzaken, telefoon 015-26900296 of e-mail afc@nen.nl