SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer (0348) 41 97 71.

Vakcentrum adviseert: Communiceer maatregelen in de winkel, download de nieuwe posters!

29 november 2021

Zoals u inmiddels weet zijn er nieuwe maatregelen van kracht om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Zo moet de niet-essentiële detailhandel tussen 17.00 uur en 05.00 uur gesloten zijn. Ook geldt voor de gehele detailhandel (essentieel en niet-essentieel) een wettelijke norm van 1 bezoeker per 5 m2. Deze maatregelen gelden tot zondag 19 december. Mede dankzij de tomeloze inzet van brancheorganisatie Vakcentrum is het gelukt om een lockdown te voorkomen! Voor de communicatie van de maatregelen in uw winkel heeft Vakcentrum posters gemaakt die u kunt downloaden.

1 op 5VC-corona maatregelenposter_11-2021 Je bent veilig welkom 09.jpg is wettelijk verplicht!
De regel dat u slechts 1 bezoeker per 5 m2 in de winkel mag toelaten, is wettelijk vastgelegd. Dit betekent dus ook dat u er op aangesproken kunt worden. Dat is anders dan bij de mondkapjesplicht of het afstand houden. Daar zijn uw klanten zélf verantwoordelijk voor. 
 
Hoe dan ook moet de (niet-essentiële) retail er alles aan doen om erger (weer een lockdown) te voorkomen. Brancheorganisatie Vakcentrum adviseert u daarom: 
• Het toe te laten aantal klanten duidelijk bij uw entree te communiceren. U vindt hier diverse posters die u kunt uitprinten;  
• Weer een systeem op te zetten om de klanten in uw winkel te tellen. Daarmee kunt u handhavers laten zien dat u zich aan de norm houdt; 
• Aanvullende maatregelen te nemen zoals handdesinfectie, kuchschermen etc. Daarmee wordt duidelijk dat onze branche alles op alles zet om de verspreiding tot het uiterste te beperken; 
• Uw klanten op te roepen het winkelbezoek te spreiden en ook op ‘rustiger’ uren te komen. 
 
Winkelier is geen boa of politieagent
Vakcentrum krijgt nog regelmatig signalen dat BOA’s winkeliers dreigen met dwangsommen of andere maatregelen als een klant geen mondkapje draagt. Dat is onterecht! U bent niet verantwoordelijk voor het gedrag van uw klanten. 
• Het is aan de klant om de maatregelen na te leven. 
• U kunt uw klanten over de maatregelen informeren. 
• Het is aan het bevoegd gezag om de maatregelen te handhaven. 
 
Vakcentrum Vakcentrum logo afb.jpgwil géén coronatoegangsbewijs voor winkelbezoek
Het kabinet wil het coronatoegangsbewijs (CTB) ook in de niet-essentiële detailhandel inzetten. Vakcentrum is van mening dat dit tot uiterst verwarrende situaties kan leiden. De regels voor klanten gaan dan per winkeltype verschillen. Bovendien leidt het CTB tot een enorme belasting als het gaat om de controle aan de deur. De Eerste Kamer vergadert morgen over het wetsvoorstel om het CTB eventueel ook in te zetten voor de niet-essentiële detailhandel. Vanzelfsprekend heeft het Vakcentrum de leden van de Eerste Kamer op de bezwaren gewezen. Zo heeft onder andere het OMT zelf in een advies aangegeven dat het CTB ‘geen maatregel is om verspreiding te voorkomen en een epidemie te bestrijden’.  
 
Ga voor meer algemene informatie over de brancheorganisatie naar www.vakcentrum.nl