SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer (0348) 41 97 71.

Vakcentrum: coronatoegangsbewijs voor winkeliers niet acceptabel

Vakcentrum, de brancheorganisatie voor zelfstandig winkeliers, waaronder in de gemengde branche en speelgoedbranche, heeft haar leden opgeroepen zich maximaal in te zetten om verspreiding van het coronavirus te beperken. Winkelbezoek is overigens al nauwelijks een bron van besmetting. Het Vakcentrum verzet zich met name tegen de mogelijke invoering van een coronatoegangsbewijs voor een bezoek aan winkels. Dat is een disproportionele maatregel volgens het Vakcentrum.

Vakcentrum logo DEF 72dpi

Het kabinet wil wetgeving voorbereiden om het coronatoegangsbewijs lokaal in te kunnen zetten, onder andere bij niet-essentiële winkels. Het Vakcentrum blijft zich dan ook verzetten tegen deze maatregel. Tijdens een overleg met ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Blok (Economische Zaken en Klimaat) is dit door het Vakcentrum en collega-organisaties ook benadrukt. De inzet van het coronatoegangsbewijs (CTB) is disproportioneel gezien de uiterst kleine bijdrage van de detailhandel aan de besmettingen. De controle op het CTB maakt extra personeelsinzet noodzakelijk met de daarbij behorende extra kosten. Uit eerste berekeningen blijkt dat de personeelskosten voor een gemiddelde speelgoedwinkel met zo’n 30% kunnen stijgen.

Omzetderving en ongelijk speelveld

De lokale inzet van het CTB werpt ook een enorme drempel op om spontaan binnen te lopen; impulsaankopen zijn immers een belangrijk onderdeel van de omzet van winkeliers. Bovendien ontstaat een ongelijk speelveld. Klanten zullen uitwijken naar verkooplocaties waar geen controle plaatsvindt of online gaan bestellen.

Juist in de maanden die nodig zijn om te komen tot enig herstel voor winkeliers, is dat onaanvaardbaar. De overheidssteun is beëindigd en op dit moment dienen winkeliers ook weer uitgestelde betalingen te voldoen (huur, belasting, leningen). Ook moet het omzetverlies van de 19 weken sluiting in het voorjaar nog worden opgevangen. De continuïteit van menig winkelier loopt zo gevaar.

Mondkapjes weer verplicht

Gisteravond zijn weer nieuwe maatregelen aangekondigd. Zo worden mondkapjes vanaf aanstaande zaterdag 6 november weer verplicht in de winkel.

Het Vakcentrum dringt er op aan dat winkeliers zich zo goed mogelijk inzetten, dit om strengere maatregelen te voorkomen. Zij adviseren u dan ook:

  • Duidelijk aan te geven dat het dragen van mondkapjes in de winkel weer verplicht is;
  • Desinfectiematerialen aan te bieden;
  • Kuchschermen die eventueel verwijderd zijn weer terug te plaatsen;
  • Toe te zien op het houden van voldoende afstand.

Nieuwe posters beschikbaar

Posters waarop de regels zijn samengevat, kunt u hier downloaden. Op verzoek van leden zijn nu ook Engelstalige versies beschikbaar.