SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer (0348) 41 97 71.

Nederlandse ouders zien voordelen in het spelen van videogames

30 december 20onderzoek gamen.PNG21

In opdracht van Videogames Federatie Nederland (VGFN) is er dit jaar onderzoek gedaan naar het gamegedrag van kinderen. Het jaarlijkse onderzoek is afgenomen bij 1081 Nederlandse ouders tussen de 25 en 60 jaar oud, met een kind tussen de 4 en 17 jaar oud. Uit dit jaarlijks onderzoek blijkt dat ouders beter op de hoogte zijn van het gamegedrag van hun kinderen én meer inzage hebben in uitgaven van hun kinderen in de games die zij spelen. Aan de andere kant hebben meer ouders moeite met het handhaven van afspraken die zij met hun kinderen hebben gemaakt.

Voldoende grip op gamegedrag
Dat ouders aangeven beter op de hoogte te zijn van het videogamegedrag van hun kinderen, komt naar verwachting ook doordat men in de huidige maatschappelijke context meer thuis is en daardoor meer zicht heeft op het daadwerkelijke gamegedrag van kinderen. Ook geven de meeste ouders aan voldoende grip te hebben op het gamegedrag van hun kinderen. De grootste uitdaging is echter het bepalen van afspraken rondom het gamegedrag van hun kinderen. De eerste stap – het gesprek met hun kinderen aangaan – wordt door weinig ouders als een barrière ervaren, maar de vervolgstap des te meer: het handhaven van deze afspraken. 
 
Parental control tools
En ondanks dat ouders hun weg naar relevante informatie kunnen vinden, hebben zij hier zo nu en dan nog vragen over, bijvoorbeeld als het gaat om tools die bijdragen aan een verbeterd ouderlijk toezicht. Deze zogeheten ‘parental control tools’ zijn in toenemende mate bekend bij ouders, maar nog altijd is 34% van de ouders hier niet van op de hoogte. Wel is het zo dat hoe jonger het kind is, hoe meer de ouders zich hebben verdiept in deze tools en beter op de hoogte zijn van de mogelijkheden. 
 
Platform ‘Rule the Game’ 
Martijn Schenderling, General Manager bij VGFN, zegt: "Alhoewel de bekendheid van parental controls groeit in Nederland, mag dit percentage natuurlijk nog verder omhoog. De VGFN heeft daarom het platform ‘Rule the Game’ in het leven geroepen om dit soort zaken onder de aandacht te brengen bij ouders en verzorgers van videogamende kinderen. ‘Parental controls’ zijn zeer belangrijk bij het kunnen reguleren van videogamegedrag, maar zij vormen slechts één middel om dit gedrag bespreekbaar te maken. Op onze website hebben we daarom een stappenplan gemaakt, waarbij we tips aanreiken om videogamegedrag bespreekbaar te maken en samen met je kind een regeling te zoeken die voor beiden werkbaar is." 
 
Erkenning voor de voordelen van videogamen 
Ouders erkennen dat het spelen van videogames veel voordelen kan bieden voor de ontwikkeling van hun kinderen. Maar liefst 87% van de ouders binnen dit onderzoek geeft aan de voordelen te erkennen. Met name de ontwikkeling van de Engelse taalvaardigheid en de creativiteit van hun kinderen worden geroemd als belangrijke voordelen. Ondanks deze voordelen stellen ouders uiteraard wel voorwaarden aan hun kinderen om te mogen spelen: zo is het belangrijker geworden dat de kamer opgeruimd is voordat zij mogen spelen. Dit doen kinderen het meest op doordeweekse dagen. 
Meer weten over het onderzoek? Kijk op www.rulethegame.nl of bekijk hier de factsheet.