SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer (0348) 41 97 71.

Vanaf 1 maart 1.000 euro subsidie voor opleiding

28 feopleiding.PNGbruari 2022

Voor alle Nederlandse werknemers komt vanaf 1 maart 2022 het STAP-budget beschikbaar. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Met het STAP-budget kan iedereen van 18 jaar of ouder maximaal € 1000 subsidie per jaar aanvragen voor het volgen van één training, cursus of opleiding om zo goed mogelijk inzetbaar te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt.

Hoe werkt de STAP-aanvraag? 
Vanaf 1 maart 2022 kan je het STAP-budget aanvragen via het online STAP portaal bij het UWV. Dit kan per persoon één keer per jaar met een maximum bedrag van € 1.000,-. Dat betekent dus dat als een medewerker een aanvraag doet voor een opleiding van bijvoorbeeld € 500,-, hij of zij dan pas het jaar erna weer een nieuwe aanvraag tot maximaal € 1.000,- kan doen. Als het UWV de aanvraag goedkeurt, dan ontvangt het trainings- of opleidingsinstituut het opleidings- of cursusgeld van het UWV en kan de medewerker starten met de opleiding. 
De overheid stelt jaarlijks een totaalbedrag aan STAP-subsidie beschikbaar. Op = op. Als de subsidiepot leeg is, dan wijst het UWV verdere aanvragen af en kan pas het jaar erna opnieuw een aanvraag worden gedaan.

Waar staan de opleidingen?
De opleiding moet aan voorwaarden voldoen. De opleidingen waarvoor STAP kan worden aangevraagd, staan op het STAP-portaal.
 
Belangrijkste voorwaarden of verplichtingen:

  • De medewerker is 18 jaar of ouder
  • De verplichting is dat de cursus of opleiding wordt gevolgd. Dat moet men kunnen aantonen door een certificaat of diploma als de opleiding is gehaald, of door de deelname of aanwezigheid bij de lessen aan te tonen als men niet is geslaagd. Bijvoorbeeld door een presentielijst van de opleiding. Als dat niet aangetoond kan worden, moet de subsidie worden terugbetaald.

Meer weten? Klik hier.