SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer (0348) 41 97 71.

Vakcentrum wijst verdere beperking flexibele arbeid af

28 maart 2022Vakcentrum logo.jpg

De overheid is voornemens het ’Besluit Wfsv’ (Wet financiering sociale verzekeringen) en het ‘Besluit nadere regels oproepovereenkomsten’ te wijzigen. Deze wijziging hangt samen met de introductie van een gedifferentieerde WW-premie in de Wet arbeidsmarkt in Balans.

Er wordt een nieuwe hoofdregel geïntroduceerd die stelt dat als er meer dan één arbeidsomvang in een arbeidsovereenkomst is overeengekomen, over de hele duur van de arbeidsovereenkomst de hoge WW-premie geldt totdat er voor de resterende duur maar één arbeidsomvang geldt.

Brancheorganisatie Vakcentrum stelt in haar reactie, ingebracht tijdens een consultatie, dat het lijkt dat de voorgestelde wijzigingen vooral zijn ingegeven vanuit de gedachte dat de werkgever flexibilisering wenst en de werknemer als zwakkere partij zich gedwongen ziet deze flexibilisering te accepteren. Wij denken dat dit argument niet (altijd) op gaat en dat onvoldoende rekening wordt gehouden met het feit dat het opnemen van meer dan één arbeidsomvang niet alleen kan rekenen op volmondige instemming van de werknemer, maar zelfs ook vanuit de werknemer kan zijn geïnitieerd.

Volgens het Vakcentrum maakt de introductie van een hoofdregel met een drietal uitzonderingen voor een ogenschijnlijk beperkt probleem, de wet en regelgeving rond de WAB nodeloos ingewikkeld. De WAB is immers al voor zowel werkgevers als werknemers ingewikkeld en met name voor de werkgever administratief zeer bewerkelijk. Werkgevers moeten immers jaarlijks de werknemer een vaste arbeidsomvang aanbieden zelfs indien de werknemer er zelf voor heeft gekozen op flexibele basis werkzaam te willen blijven. 
In de reactie stelt het Vakcentrum dan ook de voorgestelde aanpassing van het besluit Wfsv onbegrijpelijk te vinden.