SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer (0348) 41 97 71.

Wettelijk verplichte RI&E snel en gratis geregeld via Vakcentrum

21 april 2022RIE pas op.jpg

Veel leden hebben een brief ontvangen van staatssecretaris Boussen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze brief wijst zij er op dat een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wettelijk verplicht is voor iedere ondernemer met medewerkers in dienst. 

Vanwege die wettelijke verplichting biedt het Vakcentrum al langer, gratis, hulp bij het opstellen van de verplichte RI&E.

Online RI&E
De online RI&E is een digitale vragenlijst waarmee u zelf de gevaren en risico’s inventariseert. Aan het eind van het programma heeft u een evaluatie en een Plan van Aanpak in handen. Met behulp van deze dienst bent u jaren verzekerd van een valide RI&E en Plan van Aanpak.

Bedrijven met meer dan 25 medewerkers dienen hun RI&E en Plan van Aanpak nog wel te laten toetsen.

Ga naar de online RI&E