SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer (0348) 41 97 71.

Vertrouwen is goed, controle is beter. Eenvoudige screening sollicitanten via Waarschuwingsregister Detailhandel

29 septemVakcentrum logo.jpgber 2022

Fraude door medewerkers veroorzaakt meer schade dan alleen financieel. Het vertrouwen onderling loopt een flinke deuk op en het risico bestaat dat de werksfeer binnen het team verslechtert. Met het Waarschuwingsregister Detailhandel kunnen ondernemers sollicitanten vooraf checken en medewerkers die de fout in gaan rapporteren om collega-ondernemers te waarschuwen. Want vertrouwen is goed, maar controle is beter.

Meer dan 500 Vakcentrumleden zijn inmiddels aangesloten bij het Waarschuwingsregister. Iemand kan in het Waarschuwingsregister worden opgenomen als er sprake is van een aangifte bij de politie, bewezen fraude en ontslag. De (ex-) werkgever kan dan de betreffende medewerker aanmelden. Bij registratie riskeert een frauderende winkelmedewerker voor maximaal vier jaar te worden uitgesloten van werk bij een groot deel van de detailhandelssector. Onder interne fraude wordt verstaan diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte of oplichting.

Ondernemers die een medewerker in het register op willen laten nemen, hoeven zelf geen aangifte te doen bij de politie. Als de betreffende medewerker wordt aangemeld bij het Waarschuwingsregister, dan neemt het brancheloket die taak van de ondernemer over en verzorgt de aangifte. Met deze vereenvoudiging wil het Waarschuwingsregister ondernemers stimuleren frauderende medewerkers vooral te melden.

Leden van brancheorganisatie Vakcentrum, waarbij onder meer veel winkels uit de gemengde en speelgoedbranche zijn aangesloten, kunnen gratis gebruikmaken van het Waarschuwingsregister Detailhandel.

Voor meer informatie en aanmelden: www.vakcentrum.nl/waarschuwingsregister .

Het Vakcentrum is vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel, die het Waarschuwingsregister Detailhandel beheert.