SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer (0348) 41 97 71.

Vakcentrum roept kabinet op tot actie: Leefbaarheid in gevaar door druk op winkels

7 november 2022Rapport overhandigen Effecten van kostenstijgingen voor de detailhandel Minister Adriaansens, Patricia Hoogstraaten.jpg

Het Vakcentrum heeft, samen met collega brancheorganisaties, het kabinet aangespoord tot actie. De detailhandel wordt immers getroffen door een groot aantal kostenstijgingen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de hogere energiekosten, loonkosten en huren bij een gelijkblijvende omzet niet meer terug te verdienen zijn.

Onderzoeksbureau Panteia heeft de effecten van de kostenstijgingen doorgerekend. Vanochtend heeft Patricia Hoogstraaten het rapport overhandigd aan minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat.

De brancheorganisaties dringen bij het kabinet aan op:

 • Geen minimumuurloon op basis van 36-urige werkweek
  Zo moet het kabinet afzien van het voornemen om het wettelijk minimumuurloon én te verhogen én daarna te baseren op een 36-urige werkweek. Deze twee maatregelen leiden tot een verhogen van circa 21% voor de ondernemers die werken met arbeidscontracten op basis van een 40-urige werkweek. De detailhandel is de grootste private werkgever van Nederland en biedt werk aan ruim 800 duizend mensen. De stijging van loonkosten leidt tot grote risico’s voor de arbeidsmarkt.

 • Energie: TEK geen oplossing
  Er dient een beter passende Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) te komen. De gehanteerde ondergrens van 12,5% van de omzet maakt dat ondernemingen in de detailhandel van de regeling geen gebruik kunnen maken. De regeling voorziet ook niet in ondernemingen met meerdere vestigingen omdat hulp aan grotere bedrijven is uitgesloten.

 • Huren: signaal nodig
  In veel huurcontracten is vastgelegd dat huurprijzen worden verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI). Die CPI-inflatie is nu extra hoog door de sterk gestegen energieprijzen. Dat leidt tot buitensporige huurverhogingen. Huurders roepen verhuurders op de huren met maximaal 5% te laten stijgen. De brancheorganisaties vragen de minister van Economische Zaken en Klimaat en de politiek deze maximering te steunen. Daarnaast wordt de minister gevraagd met een wetsvoorstel te komen om huurverhogingen in de commerciële sector, al dan niet tijdelijk, te kunnen maximeren.
    

Lees hier het persbericht

Download hier het volledige rapport

Wilt u advies, neem dan contact op met het Vakcentrum: (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl.