SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer (0348) 41 97 71.

Wat verandert er voor u of voor uw bedrijf? Belangrijke wetswijzigingen per 1 januari 2023

25 november 2022Vakcentrum logo.jpg

Met ingang van het nieuwe jaar vinden er verschillende wetswijzigingen plaats. Vakcentrum zet een aantal belangrijke wijzigingen voor u op een rij. Zo gaat het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 omhoog met 10,15%, wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd en de collectiviteitskorting op de (basis)zorgverzekering afgeschaft. Maar er verandert meer.

1. Minimumloon
Het wettelijk minimumloon gaat per 1 januari 2023 omhoog met 10,15%.  
 
2. Lachgaspatronen 
Lachgaspatronen voor de slagroomspuit vielen nog onder het lage BTW tarief van 9% omdat sprake was van een geneesmiddel. Gelet op het alternatieve gebruik van deze patronen wordt daar inmiddels anders over gedacht. Het BTW tarief gaat per 1 januari 2023 omhoog van 9% naar 21%. 
 
3. Collectiviteitskorting zorgverzekering 
De collectiviteitskorting op de zorgverzekering is per 1 januari 2023 afgeschaft. Dit verbod geldt uitsluitend voor de basisverzekering. Voor aanvullende verzekeringen blijft de mogelijkheid van een collectiviteitskorting bestaan. Afhankelijk van de verzekeraar kan deze korting zelfs iets hoger worden. Bent u lid van brancheorganisatie Vakcentrum en maakt u gebruik van het Vakcentrum collectief dan kunt u op https://vakcentrumzorgportaal.nl/zorgportaal/zorgverzekering de nieuwe kortingspercentages vinden, zodra die bekend zijn.  

4. Strengere APK eisen voor dieselauto’s en busjes 
APK keuringsbedrijven moeten per 1 januari 2023 een speciale deeltjesteller gebruiken om de uitstoot van schadelijke stoffen te meten. Hierdoor moet naar verwachting het roetfilter van uw dieselauto of bestelbus eerder worden vervangen.  
 
Overige verwachte wetswijzigingen per 1 januari 2023 
Onderstaande wijzigingen kunnen mogelijk op een later tijdstip in werking treden, maar worden verwacht per 1 januari 2023.  
 
1. Reiskostenvergoeding werknemers 
Per 1 januari 2023 wordt de vergoeding voor reiskosten verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 wordt het bedrag verder verhoogd naar € 0,22 per kilometer. Als u meer vergoedt, dan wordt het meerdere beschouwd als loon.  
 
2. Vennootschapsbelasting 
De eerste schijf wordt beperkt van € 395.000,- tot € 200.000,-. Bovendien gaat het tarief voor die eerste schijf omhoog van 15% naar 19%.  
 
3. Verkopen via platform 
Exploitanten van online verkoopplatformen worden verplicht de gegevens van de ondernemers die via hun platform producten verkopen, door te geven aan de belastingdienst. Het gaat dan om die verdiensten die via verkooptransacties op het platform zijn gerealiseerd, alsmede uw naam, adresgegevens en bankrekeningnummer.  
 
4. Overdrachtsbelasting bedrijfspanden 
Koopt u een bedrijfspand, dan gaat per 1 januari 2023 de overdrachtsbelasting omhoog van 8% naar 10,4%. 
 
5. Gebruikelijk loon voor de DGA 
Het loon dat u ontvangt als directeur-grootaandeelhouder moet vanaf 1 januari 2023 voor minimaal 100% overeenkomen met het loon van iemand in een gebruikelijke functie. Dat was 75%. Andere minimale criteria zijn dat het loon ten minste gelijk is aan het loon van de werknemer met het hoogste salaris en dat sprake is van minimaal € 48.000,-.  
 
6. FOR 
De Fiscale OudedagsReserve (FOR) wordt per 1 januari 2023 stopgezet. Als u valt onder de inkomstenbelasting (winst uit onderneming) dan kunt u per 1 januari 2023 geen bedragen meer toevoegen aan de FOR. 
 
7. Zelfstandigenaftrek 
Hebt u recht op zelfstandigenaftrek, dan wordt deze verlaagd van € 6.310,- in 2022 naar € 5.030,- in 2023. Daar staat wel een verhoging van de arbeidskorting en algemene heffingskorting tegenover.