SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer (0348) 41 97 71.

Onderzoek NVWA naar houten speelgoed in 2023

29 december 2022NVWA.png

De NVWA onderzoekt in 2023 de veiligheid van houten kinderspeelgoed dat op de Nederlandse markt wordt aangeboden. De resultaten van dat onderzoek zullen openbaar worden gemaakt, waarbij per merk en type zal worden vermeld of het product veilig is of niet.

Voor houten speelgoed is het Warenwetbesluit Speelgoed van toepassing. Daarin is als wettelijke veiligheidseis het volgende gesteld: ‘Houten speelgoed moet zodanig zijn samengesteld, geconstrueerd en uitgevoerd en een zodanige uitwendige staat en beziging van materiaal hebben, dat zij bij aanwending overeenkomstig redelijkerwijze te verwachten gebruik, geen gevaar oplevert voor de essentiële veiligheid en gezondheid van een kind.’

Voor het onderzoek zal onder andere gebruik worden gemaakt van de Europese norm NEN-EN 71-1:2014+A1:2018 en andere documenten. Zie hiervoor https://www.nvwa.nl/onderwerpen/speelgoed/regels-en-wetgeving-speelgoed.  Daarbij zal geen volledig onderzoek worden uitgevoerd, maar zullen specifieke aspecten die direct van belang zijn voor de veiligheid worden onderzocht en beoordeeld. De onderzoeksopzet vindt u hier.

Het onderzoek vindt plaats in de eerste helft van 2023. NVWA verwacht de onderzoeksresultaten in het najaar van 2023 openbaar te maken. 

Indien u aan de hand van de onderzoeksopzet redenen ziet om op de onderzoeksopzet te reageren, dan kan dat via het e-mailadres: a.intveld@nvwa.nl