SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer (0348) 41 97 71.

Hoe meer, hoe beter! De stem van uw medewerkers telt!

29 augustus 2023Laat je stem horen.JPG

Brancheorganisatie Vakcentrum vraagt haar leden, waaronder winkels in de gemengde branche en speelgoedbranche, mee te werken aan een groot onderzoek Arbeidsmarkt en Flexibiliteit onder hun medewerkers. Daarin worden medewerkers gevraagd naar hun mening over flexibel werken. Om de uitslag van dat onderzoek zo goed mogelijk te kunnen gebruiken in de lobby in Den Haag, wil Vakcentrum zo veel mogelijk respondenten uit de diverse branches in het onderzoek betrekken. Het is immers van groot belang dat de voorgenomen beperking van flexibele arbeid wordt gestopt.

In de diverse sectoren waarvoor Vakcentrum de belangen behartigt, is flexibiliteit juist nodig. Het merendeel van de medewerkers vindt een zekere mate van flexibiliteit bovendien prettig. Het is kortom van belang met goede cijfers naar Den Haag te kunnen, voor bij de behandeling van wetsvoorstellen en als input voor de verkiezingsprogramma’s. Vandaar dat Vakcentrum nogmaals aan haar leden vraagt de medewerkers op het onderzoek te wijzen.

Hoe werkt het?
Klik hier voor een tekst die u kunt mailen aan uw medewerkers of op intranet kunt plaatsen. Als u uw medewerkers al eerder opgeroepen hebt, kunt u de tekst vanzelfsprekend aanpassen. Om extra aandacht te schenken aan het onderzoek (in de vorm van een enquête) kunt u op www.vakcentrum.nl/seo posters voor in uw kantine downloaden. 

Terugkoppeling
Als een groot aantal van de medewerkers de vragenlijst invult, kan Vakcentrum u een terugkoppeling geven van de voor u relevante resultaten. Door de link, die leden eerder ontvingen, weet het onderzoeksbureau welke antwoorden uit uw winkel(s) komen. Geen link ontvangen? Vraag die dan alsnog aan via reactie@vakcentrum.nl . De antwoorden op de vragenlijst komen in anonieme vorm terecht bij het onderzoeksbureau SEO, dat de antwoorden uitsluitend gebruikt voor het huidige onderzoek, dat voldoet aan alle AVG-richtlijnen en dus vertrouwelijk met de gegevens omgaat.

Meer informatie
Zie voor meer informatie www.vakcentrum.nl/seo .
Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk altijd contact met Vakcentrum opnemen: (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl.