SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer (0348) 41 97 71.

Miljoenennota: marges onder druk!

koffertje.jpg25 september 2023

Vanwege de demissionaire staat van het kabinet is de vorige week gepresenteerde begroting ‘beleidsarm’. Bovendien moeten we nog maar zien welke plannen daadwerkelijk worden doorgevoerd. Met het oog op de verkiezingen zullen alle partijen (ook uit de coalitie) met hun wensen komen. Hoe dan ook, de plannen die er nu liggen baren brancheorganisatie Vakcentrum zorgen. Al kan de stijging van de koopkracht enige verlichting bieden. Duidelijk is dat er grote druk komt te staan op de personeelskosten.

De stijging van het minimumloon leidt al tot een substantiële stijging. Plannen voor een nog sterkere stijging van het wettelijk minimumloon leiden tot een loon-prijsspiraal en onoverkomelijke schade voor de winkelier.Brancheorganisatie Vakcentrum staat ook kritisch tegenover de plannen voor de nieuwe arbeidscontracten. Het vervangen van oproepcontracten door basiscontracten en de aanpassing van de ketenregeling, zijn volgens Vakcentrum star en onwerkbaar. Regelingen waar ook de medewerker in veel gevallen niet op zit te wachten.

Bekijk voor een uitgebreid overzicht hier de Prinsjesdag Nieuwsbrief 2023 van MKB Nederland (waarbij het Vakcentrum ook is aangesloten).