Cursus 'Arbo professionalisering'

Goede arbozorg is belangrijk, maar in de praktijk is het vaak lastig om aan alle eisen te voldoen. Daarom helpt het Vakcentrum leden met een supermarkt, foodspecialiteitenwinkel en biologische speciaalzaak kosteloos met het uitvoeren van de RI&E en het opleiden van een preventiemedewerker. Andere ondernemers kunnen tegen een bijdrage aan deze dienst deelnemen. Met behulp van deze dienst zijn ondernemers jaren verzekerd van een valide RI&E en Plan van Aanpak (PvA).

Inschrijven

Onderaan deze pagina kunt u zich inschrijven.

RI&E en Plan van Aanpak

In de cursus 'Arbo professionalisering' worden de rol en functie van de preventiemedewerker binnen het bedrijf uitgelegd. Daarnaast wordt de RI&E behandeld waarna de cursisten deze zelf in kunnen vullen voor hun eigen bedrijf. Er wordt gebruikgemaakt van de digitale RI&E Levensmiddelendetailhandel. Er wordt ook een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt. Daarin moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren. 

Programma

Tijdens de cursus 'Arbo professionalisering' komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • actuele Arbowet- en regelgeving;
  • de rol van de preventiemedewerker; 
  • de branche-RI&E (klassikale behandeling); 
  • het opstellen van een RI&E voor het eigen bedrijf (huiswerkopdracht);
  • plenaire behandeling van de ingevulde RI&E en (indien nodig) het toetsen van de RI&E door een gecertificeerd deskundige.

Cursusdata en -locaties

De cursus 'Arbo professionalisering' bestaat uit één cursusdag (hele dag) en één terugkomdag (ochtend). Alle bijeenkomsten starten om 9.30 uur. Deelname is gratis voor leden van het Vakcentrum. 

Cursusdag  Terugkomdag Adres
 Voorjaar 2019 Voorjaar 2019 Vakcentrum
Blekerijlaan 1
3447 GR  Woerden     
 

Actueel houden van RI&E en Plan van Aanpak

De RI&E en het bijbehorende PvA moeten actueel worden gehouden. Daarom krijgen bedrijven die hebben deelgenomen aan deze cursus jaarlijks het verzoek om hun PvA op te sturen naar het Vakcentrum. Van belang is dat duidelijk wordt aangegeven wat de voortgang is van het PvA en of er nog ‘nieuwe risico’s’ zijn geïnventariseerd. Te denken valt aan een uitbreiding van of wijzigingen in de organisatie. Vervolgens worden de RI&E en het bijbehorende PvA weer getoetst op compleetheid (wet- en regelgeving) en relevantie. Ook hier geldt dat de toetsing administratief wordt afgehandeld waarbij één op de vijf wordt bezocht. Ondernemers zijn op deze wijze drie jaar lang verzekerd van een valide RI&E en PvA.
.

Inschrijven

Wilt u deelnemen aan de cursus in het najaar van 2018? Vult u dan alstublieft onderstaand formulier in.

Inschrijfformulier cursus 'Arbo professionalisering'

 Ja
 Nee
 Ik wil lid worden
 
image