Super Supermarkt Keurmerk (SSK)

Super Supermarkt Keurmerk (SSK)

Zelfstandige supermarktondernemers staan bekend om hun lokale betrokkenheid. Zij kennen hun klanten en zij vinden het de normaalste zaak ter wereld iets extra’s te doen voor de wijk of buurt, bijvoorbeeld het sponsoren van de sportclub, het zorgen voor een veilige winkelomgeving, faciliteiten voor minder validen en het aanbieden van werkplekken voor arbeidsgehandicapten. Het beleid ademt maatschappelijke betrokkenheid, maar dit is niet altijd zichtbaar. Begin 2012 heeft het Vakcentrum daarom in samenwerking met TNO het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) ontwikkeld. Het Super Supermarkt Keurmerk kent zeven centrale thema’s, namelijk:

• lokale betrokkenheid
• onderscheidend assortiment
• stimulerend personeelsbeleid
• duurzaam met energie
• afvalinzameling en -reductie
• veiligheid en preventie
• transport en logistiek

Het Super Supermarkt Keurmerk toont aan dat de ondernemer over de gehele breedte van de bedrijfsvoering extra stappen zet en dat doet vanuit lokaal en maatschappelijk betrokken ondernemerschap. In één blik is zichtbaar dat de ondernemer investeert in duurzaamheid en een concrete en controleerbare meerwaarde heeft voor zijn omgeving. Meer informatie over het keurmerk en een overzicht van de SSK gecertificeerde winkels vindt u op www.supersupermarkt.nl.

Aanmelden

Het Super Supermarkt Keurmerk is hét keurmerk waaraan uw klanten direct herkennen dat u lokaal en maatschappelijk betrokken onderneemt. Een keurmerk waarmee u uw winkel onderscheidend profileert en klanten duurzaam aan u bindt. De klant die bij een SSK supermarkt koopt, weet dat hij een verantwoorde winkelkeuze maakt. En dat voelt goed. Kleurt uw onderscheidend ondernemerschap uw winkel? Het Super Supermarkt Keurmerk is hét middel om dat uit te dragen! Vakcentrum-leden krijgen korting op het keurmerk. Meld u aan via het aanmeldformulier.

Meer informatie

Meer informatie over het Super Supermarkt Keurmerk? Lees de brochure SSK keurmerk of bezoek de website van het Super Supermarkt Keurmerk .