Disclaimer

Het Vakcentrum is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Het Vakcentrum doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Het Vakcentrum en haar medewerkers hebben de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld. Mocht u op deze website desondanks informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat of ten onrechte is geplaatst, dan stellen wij uw reactie op prijs.

Ondanks de grote mate van zorgvuldigheid kan het Vakcentrum niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. (Her)gebruik van informatie van de website vindt dan ook plaats voor eigen rekening en risico. Het Vakcentrum aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen of op acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.