Bestuur en vertegenwoordigingen

Bestuur Vakcentrum

Bram (A.)P.J. de Jong (voorzitter)
Frits Alma
Peter Bolleman
Irene Halferkamps
Annie Harmsen
Hans Koelemij
Froukje Mulder
Han H.F. Pasch
René Peek
Bas Rechtuyt
Henk Strootman
Pieter Tent
Johannes Vasse
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur)

Pieter Tent (voorzitter)
Bram de Jong
Henkjan Wissink
Jeroen Zentveld 
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken Vakcentrum)

Hans Koelemij (voorzitter)
Bram de Jong
Jolanda Blankendaal
René Kuurman
Inge Overeem
Edwin Schreff
Astrid Willems
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken Vakcentrum)

Bram de Jong (voorzitter)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann
Hoofdbestuursleden en bestuursafgevaardigden van de detaillisten-/franchiseverenigingen

Bram (A.)P. J. de Jong
Han Pasch
Johannes Vasse

Harrie B.M. ten Have

Wout Arxhoek
Ed R.E. Boele
Meint Boonstra
Hans G.J. Geveling
Roel Heerschap
Klaas van Heest
Frits van der Heide
Casper W.P. Heine
Steven Huibers
Bram P.J. de Jong
P. Knol
Mans Koster
Piet A. Kruiver
Jan R. Leussink
Jan P.A. Liebreks
Wim Maassen van den Brink
A. Oegema
Henk Ploegmakers
Piet M.H. Quist
Hans Starreveld
Henk van der Veer
Riet van der Vegt
Joop J.M. Verbeeten
Wout van der Wal
Ger Winnubst

Vertegenwoordigingen

Bram (A.)P.J. de Jong
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann (plvv)

Bram (A.)P.J. de Jong (voorzitter werkgeverszijde)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Bestuur
mr. Laetitia T.M. de Leede
Froukje Mulder

BPFL – Pensioencommissie / werkgroep Communicatie
Froukje Mulder

BPFL – Verantwoordingsorgaan
Harrie B.M. ten Have

CAO-onderhandelingsdelegatie
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Bram (A.)P.J. de Jong

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

CAO Nalevingsinstrument (CNI)
mr. Jurry Teunissen
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann (coördinator)

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann (coördinator)

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann

drs. Theo P.M. Urselmann - voorzitter

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Dagelijks Bestuur
Bram (A.)P.J. de Jong

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Bram (A.)P.J. de Jong

Stuurgroep Medewerkers en Veiligheid
drs. Theo P.M. Urselmann

Projectgroep Voedselveiligheid en Certificering
mr. Vicky van Egmond

Werkgroep Duurzaamheid
mr. Vicky van Egmond

Stuurgroep CAO Winkels
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Bram (A.)P.J. de Jong

Hoofdbestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Algemene Ledenvergadering MKB-Nederland (ALV)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Bram (A.)P.J. de Jong

Nationale Winkelraad (NWR)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann

Platform Retail Nederland

  • Directeurenoverleg
    mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
  • Coördinatieoverleg
    Theo Urselmann

Platform Retail Europa
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Regio Platform
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Strategische Beleidscommissie ­Vestigingsklimaat Europa en internationaal ondernemen
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Strategische Beleidscommissie Klimaat Energie Circulair
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Strategische Beleidscommissie ­Ondernemersdynamiek
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Strategische Beleidscommissie Ruimtelijk ­Inrichting, wonen, mobiliteit en ­infrastructuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Commissie Ondernemerschapsbeleid
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Milieu, Energie en Verduurzaming
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Consumentenvraagstukken
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Commissie Arbeidsverhoudingen Branches
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann

Directeurenoverleg branches
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Commissie Auteursrecht
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Sociale Zekerheid
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Ruimtelijke Ordening
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Administratieve lasten en regeldruk
drs. Theo P.M. Urselmann

Werkgroep Accijnzen
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Europees MKB-beleid
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Werkgroep Huurrecht
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

 

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid)

Commissie Consumenten Aangelegenheden (SER CCA)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid)

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Bestuur en ALV
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
(vice-president)
SME Interest Group
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
(lid namens EuroCommerce)