Bedrijfseconomisch advies: beslissen op goede gronden

In uw dagelijkse werkzaamheden staan cijfers in de vorm van bijvoorbeeld omzetten, kosten en prognoses centraal. Maar cijfers zijn minstens zo belangrijk bij de bepaling van wat uw bedrijf waard is wanneer u het zou verkopen aan een opvolger of aan de franchiseorganisatie. Cijfers, ze moeten altijd kloppen. Anders wordt ondernemen riskant.

Onze bedrijfseconomen kennen de markt en kunnen beoordelen of uw cijfers kloppen. Uiteraard kijken zij naar veel meer zaken dan alleen cijfers. Onze adviseurs helpen u ook met cruciale beslissingen. Het blijven úw keuzes, maar wel gebaseerd op de juiste informatie en ondersteund door een goed advies. Door de unieke krachtenbundeling met de juridische adviseurs kunnen onze bedrijfseconomen uw belang optimaal behartigen.

In de kolom rechts op deze pagina vindt u de onderwerpen waarmee u onder andere kunnen helpen. 

Neem contact op

Wilt u contact met één van onze specialisten? Bel Vakcentrum Bedrijfsadvies op (0348) 41 97 71 of e-mail naar advies@vakcentrum.nl.

Bedrijfsadvies bij bedrijfsoverdracht

U bent zelfstandig ondernemer en u wilt uw winkel overdragen. Waar moet u beginnen? En wie kan u helpen?

Bedrijfsoverdracht is een complex onderwerp waar elke zelfstandig ondernemer op een gegeven moment mee te maken krijgt. Bij het verkopen van een winkel moeten zowel zakelijke als persoonlijke kwesties goed worden geregeld. Het verkoopproces bestaat uit drie deelprocessen: de voorbereiding, de uitvoering en de overdracht.

De specialisten van Vakcentrum Bedrijfsadvies begeleiden gedurende het gehele proces. Dat begint bij de vraag waarom u wilt stoppen? Is dit het juiste moment? Samen met u kijken zij naar de timing, uw persoonlijke drijfveren en de omstandigheden in de markt.

U vindt hier uitgebreide informatie over de verschillende deelprocessen bij het overdragen van een onderneming.

Tarieven

Eerstelijns telefonische hulp is voor Vakcentrum-leden kosteloos. Uitgebreider dienstverlening wordt verleend tegen scherpe tarieven, zodat het advies ook betaalbaar is.

Gepubliceerd: dinsdag 7 mei 2024