Ondersteuning franchisenemersverenigingen

Vakcentrum Bedrijfsadvies ondersteunt (besturen van) franchisenemersverenigingen, ongeacht de branche waarin zij actief zijn.

Juridisch en bedrijfseconomisch advies

Vakcentrum Bedrijfsadvies ondersteunt al jaren franchisenemersverenigingen bij onderhandelingen, afspraken en geschillen. Daarbij beoordelen we alle aspecten van de franchise-samenwerking. Onze bedrijfsjuridisch en bedrijfseconomisch specialisten werken daarbij nauw samen en vullen elkaar aan.

Vakcentrum Bedrijfsadvies kan u, onder andere, bijstaan bij:

Administratieve en secretariële ondersteuning

 • voorbereiden en organiseren van vergaderingen (vergaderlocatie, agenda, vergaderbenodigdheden);
 • verslaglegging van vergaderingen (bestuursvergaderingen/overlegvergaderingen met de directie);
 • bijhouden van de (leden)administratie;
 • postbeheer;
 • organiseren van de ALV en op de juiste statutaire wijze oproepen van leden;
 • co√∂rdineren van informatiestromen, zoals het verzenden van correspondentie naar leden van de desbetreffende ondernemersvereniging of het doorzenden van correspondentie van een lid naar de juiste persoon binnen de ondernemersvereniging;
 • fungeren als algemeen aanspreekpunt;
 • bijhouden van de website;
 • opstellen van conceptbrieven;
 • proactief voorstellen van oplossingen;
 • benaderen van leden.

Individueel advies franchisenemer

Vakcentrum Bedrijfsadvies ondersteunt ook individuele franchisenemers (uit zeer uiteenlopende branches) bij onderhandelingen, afspraken en geschillen.

voor Franchisenemers