SSK header 1650 x 174 px

Partners van Super Supermarkt Keurmerk

Van toegankelijkheid in de supermarkt tot het aanmoedigen van een verantwoord voedingspatroon: op vele vlakken zet Stichting Super Supermarkt Keurmerk zich in, samen met de SSK gecertificeerde supermarktondernemers.

Geregeld werken we daarbij samen met partijen die net als wij duurzaamheid en/of maatschappelijke betrokkenheid omarmen en uitdragen.

Met onder andere de volgende organisaties heeft Stichting Super Supermarkt Keurmerk succesvolle projecten uitgevoerd:

 • Het Voedingscentrum

  Voedingscentrum logo.jpg Met het Voedingscentrum, dé autoriteit in Nederland op het gebied van voeding en gezondheid, zet Stichting SSK activiteiten op om consumenten bewust te maken van hun aandeel bij voedselverspilling. Zo werden in SSK supermarkten Koelkaststickers en Eetmaatjes (maatbekers) ter beschikking gesteld. De campagnes werden begeleid door een off- en online communicatiecampagne, door beide organisaties gedragen.

 • Maag Lever Darm Stichting

  Logo Maag Lever Darm Stichting.pngDe Maag Lever Darm Stichting faciliteert onderzoek naar en verschaft informatie over aandoeningen in de buik. Nederland telt twee miljoen buikpatiënten. Toegang tot een toilet, ook in de supermarkt, is voor een deel van hen erg belangrijk. Stichting SSK onderstreept dat belang in een online video gemaakt bij een SSK supermarkt in samenwerking met Maag Lever Darm Stichting. Ook zijn campagnes tot stand gebracht waarbij consumtenten worden gewezen op het belang van vezelrijke voeding.

 • Hartstichting

  Hartstichting logo.png De Hartstichting wil hart- en vaatziekten eerder opsporen en beter en sneller behandelen. Stichting SSK en de Hartstichting werkten samen in de campagne bloeddruk meten. In veel SSK supermarkten is de campagne bloeddruk meten uitgevoerd door een bloeddruk meetpunt in de winkel te faciliteren.

  Hartstichting over de samenwerking met Stichting SSK bij de campagne bloeddruk meten 2019:

  "De Hartstichting wil dat het regelmatig meten van je bloeddruk de norm wordt, zodat mensen met een hoge bloeddruk eerder opgespoord worden en zo het groeiend aantal hart- en vaatpatiënten een halt toegeroepen wordt. De Hartstichting heeft daarom eind mei een publiekscampagne opgezet en op zo’n 200 openbare locaties, waaronder zo’n 100 supermarkten met het SSK keurmerk, meetlocaties ingericht om mensen in staat te stellen gratis hun bloeddruk te laten meten.

  SSK heeft een grote rol gespeeld in de totstandkoming van de meetpunten bij deze supermarkten. De samenwerking hebben wij als zeer prettig en professioneel ervaren. SSK heeft ons veel werk uit handen genomen door dat zij alle deelnemende supermarkten hebben geworven, de contacten onderhielden en zorgden voor de informatievoorziening tussen de Hartstichting en de supermarkten. SSK is een hele prettige partner om mee samen te werken vanwege de professionaliteit, de communicatie, het snelle schakelen en de pro-activiteit. Wij zijn ontzettend tevreden en kijken met een positief gevoel terug op de campagneperiode en de samenwerking met SSK en kijken er naar uit om volgend jaar weer samen te werken om nog meer meetpunten bij supermarkten te kunnen realiseren."  

 • MKB Toegankelijk

  Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische of psychiatrische aandoening. Stichting SSK en het Vakcentrum stelden het Actieplan Toegankelijkheid op, waarmee verdere aandacht wordt gevraagd voor toegankelijkheid. Met – vaak verrassend – eenvoudige aanpassingen maak je je bedrijf beter toegankelijk voor deze (potentiële) klanten. Ook ouderen hebben hier baat bij. Op www.vakcentrum.nl/toegankelijkheid staan veel praktische tips.

 • NederlandSchoon

  Nederland Schoon logo.jpgNederlandSchoon zet zich als organisatie in voor het voorkomen en bestrijden van zwerfafval. Met NederlandSchoon werkt Stichting SSK samen voor een schone (supermarkt)omgeving. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van materialen zoals afvalbakken en peukenpalen. En op de Landelijke Opschoondag, die jaarlijks georganiseerd wordt rond eind maart, steken onder andere SSK ondernemers met medewerkers en buurtgenoten de handen uit de mouwen voor een schonere buurt.

 • Max Havelaar

  Fairtrade Max Havelaar logo.jpgMax Havelaar geeft het Max Havelaar Keurmerk uit aan producten die tot stand kwamen door eerlijke handel in ontwikkelingslanden. Het aanbod van Fairtrade producten is een onderwerp binnen het SSK thema ‘onderscheidend assortiment’. Daarom zetten Stichting SSK en Max Havelaar consumentenactie op rondom de Fairtrade Week.

 • Bewuste Visweek

  Bewuste Visweek logo.jpgHet MSC keurmerk (Marine Stewardship Council, voor duurzaam gevangen wilde vis) en het ASC keurmerk (Aquaculture Stewardship Council, voor verantwoord gekweekte vis) zijn de drijvende krachten achter de Bewuste Visweek. Daarin worden consumenten jaarlijks opgeroepen verantwoorde vis te kopen. Het onderscheidend assortiment van SSK gecertificeerden (met veel MSC en ASC vis in de schappen) staat dan extra in de aandacht.

 • Wageningen University

  WUR logo.pngWageningen University (WUR) richt zich als onderwijs- en onderzoekinstituut specifiek op de thema’s gezonde voeding en leefomgeving. Stichting SSK is deelnemer in het PPS project Houdbaarheid Begrepen. Vanuit dit project is onder meer het Handboek Voedselverspilling tot stand gekomen, met hierin het broodbier project.

 • REAP

  REAP logo.pngREAP, the Retailers’ Environmental Action Programme, is een internationaal forum over duurzaamheid in de detailhandel. REAP is gericht op het verminderen van de ecologische voetafdruk, het bevorderen van meer duurzame producten en het goed informeren van consumenten. Stichting SSK is aangesloten bij het forum en deelt haar 'good practices', zoals het convenant met de Vereniging Voedselbanken Nederland en de stickeractie tegen voedselverspilling. REAP en Stichting SSK dragen elkaar een warm hart toe. ‘Echte duurzame koplopers’, zo betitelde REAP de SSK gercertificeerde ondernemers onlangs nog.

 • NedVang

  NedVang Glas in 't bakkie logo.jpgMet Nedvang, regisseur van de inzameling en recycling van verschillende soorten verpakkingsafval, rolde Stichting SSK de campagne 'Glas in ’t Bakkie' grootscheeps uit in SSK supermarkten. Met de actie worden klanten op ludieke wijze gestimuleerd om al hun glas in de glasbak te deponeren. Zo wordt onder meer invulling gegeven aan ‘Afvalinzameling en –reductie’, een belangrijk thema binnen het SSK keurmerk.

 • Week van de Akkerbouw

  Week van de Akkerbouw logo.pngIn de Week van de Akkerbouw staat de Nederlandse akkerbouw(er) centraal. De week heeft als doel consumenten te laten ontdekken hoe producten zoals aardappelen, granen, suikerbieten, wortels en uien geteeld en verwerkt worden. Met moderne technieken om duurzaam te produceren en te verwerken, en met goede zorg voor milieu en omgeving. De Week van de Akkerbouw en SSK supermarktondernemers, die het SSK keurmerk mede hebben ontvangen vanwege hun onderscheidend assortiment, werken samen om de consument en akkerbouw(er) dichter bij elkaar te brengen. Zo is op de winkelvloer aandacht aan de Week van de Akkerbouw, bijvoorbeeld met een standje met producten en akkerbouwer, gekoppeld aan het SSK keurmerk. De deelnemende akkerbouwers besteden op hun beurt weer aandacht aan SSK supermarkten.

 • Voedselbanken Nederland

  Voedselbanken logo.pngVoedselbanken Nederland is de koepelorganisatie die samen met lokale voedselbanken de armsten in Nederland (tijdelijk) van voedselpakketten, een activiteit die goed aansluit bij de lokaal en maatschappelijk betrokken manier van ondernemen van SSK gecertificeerde ondernemers. Daarom hebben Stichting SSK en Voedselbanken Nederland een convenant opgesteld waarmee SSK gecertificeerde ondernemers vrijgesteld zijn van mogelijke risico’s op het gebied van voedselveiligheid na het leveren van producten. Het convenant leidde tot veel extra aanmeldingen van SSK ondernemers bij lokale voedselbanken. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van voedselverspilling enerzijds, en worden anderzijds huishoudens onder de armoedegrens geholpen.

 • Betaalvereniging Nederland

  Betaalvereniging Nederland logo.png'Keihard voor 1 miljard pintransacties'. Dat was de slogan en inzet van een actie die Stichting SSK met Betaalvereniging Nederland op touw zette. Veiligheid is een centraal thema binnen het SSK keurmerk en het stimuleren van pinnen hoort daarbij. De actie bestond uit onder andere een promotietour en het uitreiken van presentjes aan pinnende klanten, waarbij tientallen SSK supermarkten verspreid over heel Nederland werden aangedaan.

 • Fairtrade Original

  Fairtrade logo.jpgFairtrade Original is een merk dat producten verkoopt van (grondstoffen van) boeren en producenten in ontwikkelingslanden. Om SSK gecertificeerde ondernemers te stimuleren nog meer Fairtrade Original producten aan te bieden, hebben Stichting SSK en Fairtrade Original een ondernemersactie opgezet. Goed voor de ondernemers hier, en voor de boeren en producenten in ontwikkelingslanden!

 • TNO

  TNO logo.png

  TNO is een onafhankelijke onderzoeksorgansiatie. De organisatie verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is hun missie en daar werken zij met ruim 3200 professionals van TNO dagelijks aan. Door onder andere samen te werken met partners willen zij hun missie bereiken. 

  In samenwerking met TNO is het Super Supermarkt Keurmerk ontwikkeld. TNO adviseert Stichting SSK over het ‘up-to-date’ houden van het keurmerk en innovaties die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de branche. Daarnaast heeft TNO een rol gespeeld bij de ontwikkeling van de SSK Kennisquiz, een een opleidingstraject in de vorm van een app voor medewerkers.  

Handen ineen slaan?

Met een netwerk van een groot aantal enthousiaste zelfstandige supermarktondernemers verspreid over Nederland en over verschillende supermarktformules, is ons bereik groot.

Ziet u mogelijkheden voor uw organisatie en Stichting SSK om de handen ineen te slaan? Neem contact met ons op.