SSK header 1650 x 174 px

Thema's Super Supermarkt Keurmerk

Ondernemers met het SSK keurmerk hebben bewezen zich extra in te zetten op het gebied van zeven thema’s die samenhangen met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De zeven thema's zijn:

 • Lokale betrokkenheid

  De betrokkenheid van SSK ondernemers reikt verder dan alleen de winkel. Ze zetten zich actief in voor de leefbaarheid in de buurt. Bijvoorbeeld met sponsoring van buurtactiviteiten of verenigingen, een actieve rol binnen de ondernemersvereniging en door aandacht te besteden aan een opgeruimde winkelomgeving.

 • Onderscheidend assortiment

  In de schappen van SSK supermarkten liggen bijzondere producten: veel biologisch, fair trade of producten uit de streek. Ook stemmen ze hun aanbod goed af op de lokale vraag. Daarnaast is er aandacht voor gezonde productkeuzes.

 • Stimulerend personeelsbeleid

  Goed werkgeverschap is uitgangspunt voor ondernemers met het SSK keurmerk. Onder meer door een divers personeelsbestand, goede arbeidsvoorwaarden of opleidingen voor het personeel. Ook is er veelal ruimte voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Duurzame energie

  SSK ondernemers gaan bewust om met energie. Ze zijn alert op hun energiegebruik bij het verlichten en verwarmen van de winkel en bij het koelen van producten. Daarbij kunnen innovatieve technieken worden ingezet, zoals het hergebruiken van restwarmte of een CO2-koelinstallatie.

 • Bewuste afvalreductie

  Het goed scheiden van afvalstromen is belangrijk voor het bevorderen van een circulaire economie. Daarom stimuleren SSK ondernemers het scheiden en terugdringen van afval met allerlei inzamelingsmogelijkheden in en (net) buiten de supermarkt. Ook is het tegengaan van voedselverspilling een belangrijk onderwerp binnen dit SSK thema.

 • Veilige omgeving

  Gezondheid en veiligheid zijn belangrijke speerpunten voor SSK ondernemers. Ze nemen daarom extra veel maatregelen, zichtbaar en onzichtbaar, om de veiligheid en gezondheid van consumenten en medewerkers te waarborgen. Bijvoorbeeld met actieve diefstalpreventie of het verzorgen van gratis fruit voor medewerkers.

 • Slimme logistiek

  Efficiënte en milieuvriendelijke winkelbevoorrading, dat moedigen SSK ondernemers van harte aan. Ook letten ze extra goed op een goede doorstroom in de winkel bij bijvoorbeeld de kassa’s. Bovendien zijn ze alert op de bereikbaarheid van de winkel, bijvoorbeeld met voldoende (fiets)parkeergelegenheid en een thuisbezorgservice. Daarnaast besteden SSK winkels extra aandacht aan de toegankelijkheid.

Om het SSK keurmerk te behalen wordt een supermarkt op maar liefst 60 criteria beoordeeld. De inhoudelijke criteria binnen het SSK zijn uitvoerig getoetst door TNO, hierbij zijn de MVO Prestatieladder en de eisen van verschillende stakeholders uitgangspunt. Ook heeft TNO de degelijkheid van het certificatiesysteem gekeurd aan het op de ISO-17021 gebaseerde normenkader certificatiesysteem.