Aanmeldformulier Branche-Event Foodspecialiteiten

Voorwaarden:

Uw bezoek aan het Branche-Event Foodspecialiteiten is kosteloos. Bij uw afwezigheid krijgt de organisatie alsnog de kosten doorberekend. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, stemt u ermee in dat bij afwezigheid de kosten van €150,- exclusief BTW worden doorberekend.