A tot Z Pers | Het Vakcentrum en Vakcentrum Bedrijfsadvies zijn bereikbaar op (0348) 41 97 71.

Wie zoek je?

Op dit moment is het voor alle functies en op alle niveaus lastig de perfecte kandidaat te vinden.

Dat vraagt dus om creativiteit in de aanpak van de werving. Maar wellicht al eerder. Kijk voordat je begint met de werving eens goed wie je zoekt.

 • Voldoet de standaard functieomschrijving nog?
 • Zijn er taken bijgekomen of afgevallen waardoor de functie aantrekkelijker is geworden?
 • Kan je eventueel werk anders verdelen, zodat er een vacature ontstaat die wellicht makkelijker is in te vullen?

Kortom, ga meer uit van de taken die je wilt invullen dan van een starre functieomschrijving.

Om de werving goed te laten lopen is het dan wel van belang om die taken goed te beschrijven. Zodat je weet wat je van een kandidaat vraagt en hoe je kandidaten moet beoordelen.

pag - wie zoek je (1).pngWat vraag je?

Wat vraag je voor een goede invulling van de vacature? Welke kennis is nodig, en vooral welke vaardigheden verwacht je van een goede kandidaat?

 • Koken als hobby, kan een pré zijn.
 • Is het handig als de nieuwe medewerker een rijbewijs heeft?
 • De weg in de buurt kent (met het oog op bezorgen)?
 • Wil je iemand die ook de weg weet op social media?
 • Meerdere talen spreekt, gezien je klandizie?

Het is voor sollicitanten leuk als zij iets extra’s in kunnen brengen.

Geschikt of ongeschikt?

Wie zijn er geschikt voor de vacature? Dat zijn wellicht meer kandidaten dan je in eerste instantie voor ogen hebt. Door nog eens goed te kijken naar de competenties die je zoekt en de taken die ingevuld moeten worden komen wellicht meer kandidaten in aanmerking.

Enkele voorbeelden:

Jongeren vanaf 13.

Over het algemeen beginnen jongeren te werken op hun 15e. Maar weet je dat jongeren al vanaf 13 jaar mogen werken. Als je die werft heb je nog weinig concurrentie. Immers ze mogen, naast vakkenvullen nog niet veel werkzaamheden verrichten.

Natuurlijk zijn er dan enkele beperkingen. 

Zo mogen 13-jarigen niet

 • werken met of in de omgeving van machines;
 • werken met gevaarlijke en/of giftige stoffen;
 • dingen tillen die zwaarder zijn dan 10 kilo;
 • dingen duwen of trekken van meer dan 20 kilo;
 • achter de kassa werken;
 • vrachtwagens laden of lossen.

Daar staat tegenover dat je een nieuwe medewerker werft die langere tijd in dienst
kan blijven en al jong veel ervaring opbouwt. Terwijl de iets oudere medewerkers ervaring kunnen opdoen in het coachen van de jongere collega’s. Dat kan voor hen een leuke uitdaging en ontwikkeling zijn.

Ouderen / gepensioneerden

Profiteer van de kennis en levenservaring door de inzet van ouderen. Zeker als het werk voor hen een aanvulling is op het pensioen is dit ook financieel een aantrekkelijke opzet.

 1. Je hoeft geen premies te betalen voor de werknemersverzekeringen en de AOW;
 2. De looptijd van het ontslagverbod, loondoorbetalingsplicht en re-integratie inspanningen tijdens ziekte zijn voor deze werknemers beperkt tot 13 weken. Dit wordt waarschijnlijk in 2023 zelfs teruggebracht naar 6 weken.
 3. In die periode moet je wel re-integratie inspanningen verrichten, maar je hoeft geen passend werk te zoeken bij een andere werkgever of een plan van aanpak voor re-integratie te maken.
 4. De werknemer kan 6 arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd krijgen in 4 jaar voordat die van onbepaalde tijd wordt.
 5. De werknemer heeft bij de beëindiging geen aanspraak op de transitievergoeding.
 6. De werknemer kan zijn afgesproken arbeidsduur niet laten aanpassen, zoals andere werknemers wel kunnen.
 7. Bij ontslag wegens reorganisatie zal deze werknemer niet in de afspiegeling mee gaan en eerst voor vertrek in aanmerking komen.

Herintreders

Juist de flexibiliteit in de werktijden maakt het werken in de detailhandel
aantrekkelijk voor herintreders.

Je kunt eventueel speciale afspraken met hen maken. In de cao is immers voorzien in speciale regelingen voor zogenoemde Tussenbaners.

Arbeidsgehandicapten

Denk niet in beperkingen maar in mogelijkheden. Wat kan een arbeidsgehandicapte nog wel? Kijk ook daarbij welke unieke kennis en ervaring zij kunnen inbrengen. Dat kan op kantoor maar ook in de winkel.

“De gehandicapte voedingsdeskundige zorgt nu voor de verse broodjes in onze
 supermarkt.”

Via het werkgeversservicepunt in uw regio kunt u ondersteuning krijgen bij het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten, zowel in praktische als in financiële zin.

Statushouders

Een vluchteling met een verblijfsvergunning (statushouder) mag werken en heeft dezelfde rechten en plichten als een Nederlander op de arbeidsmarkt.

Vaak compenseren hun enorme motivatie, potentie en doorzettingsvermogen de achterstandspositie op de arbeidsmarkt. De statushouder kan door zijn kennis een extra inbreng hebben in je winkel. Zowel naar klanten met eenzelfde achtergrond als door specifieke kennis van buitenlandse levensmiddelen en gebruiken.

Wanneer je een vluchteling in dienst neemt, kom je mogelijk in aanmerking voor diverse fiscale voordelen en (subsidie)regelingen. Vraag hiernaar bij het Vakcentrum (0348) 41 97 71 of het Werkgeversservicepunt.

31-08-2022