Detailhandel algemeen

De markt verandert continu. Economische ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving en de transitie richting online verkoop: het heeft allemaal invloed op het koopgedrag van consumenten en het bestedingspatroon in winkels. Hoe doet uw branche het? Op deze pagina belangrijke cijfers over de detailhandel in het geheel.

Tot de detailhandel behoren bedrijven die goederen verkopen aan consumenten (exclusief auto's, motorfietsen en caravans). Dit kunnen zowel nieuwe als tweedehands goederen zijn. Omdat detailhandelsconcepten steeds meer bestaan uit een combinatie van de verkoop van goederen en diensten, wordt in bredere zin ook de term retail gebruikt. De detailhandel is in de bedrijfskolom van grondstoffen tot de consument de laatste schakel. De belangrijkste verkoopkanalen van de detailhandel zijn winkelverkoop, ambulante handel (zoals warenmarkten) en webwinkels. Deze kunnen afzonderlijk (single channel) of in combinatie (multi-channel) worden ingezet.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2015 2016 2017
Netto-omzet 102.398 104.858 109.270
Waarvan: Niet-consumenten omzet n.b. n.b. n.b.
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) n.b. n.b. n.b.
- Fysieke winkelomzet n.b. n.b. n.b.
- Niet in winkelomzet multichannel (excl. puur online) n.b. n.b. n.b.

Exploitatiebeeld (in %)

  2015 2016 2017
Netto-omzet 100,0 100,0 100,0
Inkoopwaarde (minus) 67,6 66,5 66,5
Brutowinst 32,4 33,5 33,5
- Personeelskosten 13,1 13,7 13,7
- Huisvestingskosten 6,3 6,4 6,3
- Overige bedrijfskosten 8,9 9,2 9,3
Kosten (minus) 28,3 29,3 29,3
Bedrijfsresultaat 4,1 4,2 4,2

Fysieke verkooppunten naar type winkelgebied

  2015 2016 2017
Totaal aantal winkels 98.318 96.080 94.895
- Hoofdwinkelcentra 51.591 50.066 49.278
- Ondersteunende winkelcentra 20.354 20.066 19.668
- Verspreide winkels 23.330 22.924 22.849
- Grootschalige concentratie 3.043 3.024 3.100

Verkooppunten totaal

  2015 2016 2017 2018
Verkooppunten 98.318 96.080 94.895 91.134
Winkelvloeroppervlakte (x 1000 m2) 27.443 26.907 26.898 27.661
Winkelvloeroppervlakte per verkooppunt 279 280 283 303

Aantal winkels naar type samenwerkingsvorm

  2015 2016 2017 2018
Totaal aantal winkels 98.318 96.080 94.895 91.134
- Formules 36.441 35.119 34.195 33.790
- Zelfstandigen 61.877 60.961 60.700 57.344