Slijterij

Gemiddeld drinken Nederlanders (15 jaar en ouder) 9,4 liter pure alcohol per jaar. Dit zijn 627 flesjes bier of 104,44 flessen wijn. Toch scoren we hiermee onder het Europese gemiddelde. Dat niet alle drank door slijterijen wordt verkocht, moge duidelijk zijn. Belangrijk aandachtspunt voor slijterijen is de wetgeving omtrent alcoholgebruik. Het is verboden om alcohol te verkopen aan mensen jonger dan 18 jaar.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2015 2016 2017
Netto-omzet 1.000 982 983
Waarvan: Niet-consumenten omzet 188 185 185
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 812 797 798
- Fysieke winkelomzet 769 754 754
- Niet in winkelomzet multichannel (excl. puur online) 43 43 44

Exploitatiebeeld (in %)

  2015 2016 2017
Netto-omzet 100,0 100,0 100,0
Inkoopwaarde (minus) 73,9 72,3 72,0
Brutowinst 26,1 27,7 28,0
- Personeelskosten 9,2 9,8 9,9
- Huisvestingskosten 4,6 4,8 4,9
- Overige bedrijfskosten 7,6 7,8 7,9
Kosten (minus) 21,4 22,4 22,7
Bedrijfsresultaat 4,7 5,3 5,3