Waarschuwingsregister Detailhandel (screening sollicitanten)

Natuurlijk wilt u interne fraude zoveel mogelijk voorkomen. Maar hoe weet u of een sollicitant ook zo eerlijk is als hij/zij doet voorkomen? Het Vakcentrum biedt u de mogelijkheid het verleden van potentiële medewerkers gratis te checken. Door het Waarschuwingsregister Detailhandel te raadplegen, weet u wie u in huis haalt. De gratis deelname aan het Waarschuwingsregister is veilig, verantwoord en vooral makkelijk.

In het register kan het aangesloten winkelbedrijf nagaan of van een sollicitant een frauduleus verleden bekend is bij een ander deelnemend winkelbedrijf. Ook kan de deelnemer zelf een ex-medewerker onder voorwaarden plaatsen op het Waarschuwingsregister.

Mkb-ondernemers in de detailhandel sluiten aan via het zogenoemde Brancheloket, die rol vervult het Vakcentrum. Het Vakcentrum zorgt voor alle informatie aan en begeleiding van mkb-ondernemers die willen deelnemen aan het Waarschuwingsregister. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het invullen van het digitale aanmeldingsformulier.

Na het doorlopen van de aanmelding krijgt u (digitaal) de zogenoemde Toetredingsverklaring toegestuurd. U dient die in te vullen om van het Waarschuwingsregister gebruik te kunnen maken. 

De gratis deelname aan het Waarschuwingsregister is veilig, verantwoord en vooral makkelijk. Heeft u een bevestiging ontvangen van uw toetredingsformulier? Lees dan hieronder hoe u sollicitanten kan screenen of een (ex-)medewerker op laat nemen in het waarschuwingsregister.

Waarschuwingsregister in de praktijk

U heeft de ‘Toetredingsverklaring Waarschuwingsregister’ ondertekend en geupload. Deze wordt vervolgens controleerd door het Vakcentrum en het account wordt voor u geactiveerd. Via het Waarschuwingsregister wordt uw bedrijf aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zodra u van de AP akkoord heeft ontvangen kunt u gebruik maken van  het Waarschuwingsregister om te controleren of een sollicitant op de lijst staat. Ook kunt u een ex-medewerker – na aangifte en ontslag – laten opnemen in het Waarschuwingsregister.

De voorbereiding

Het doel van het Waarschuwingsregister is het voorkomen van winkelcriminaliteit. Deze preventie vindt al plaats door medewerkers en sollicitanten te informeren over de deelname aan het Waarschuwingsregister. Indien er een ondernemingsraad (OR) aanwezig is, dan heeft uw OR u vooraf toestemming moeten geven voor deelname. Deelname aan het Waarschuwingsregister moet ook worden vermeld in de huisregels. Hieronder staan een aantal voorbeelddocumenten.

Sollicitanten screenen

Het is mogelijk om sollicitanten die u wilt laten screenen digitaal aan te melden. Inloggen kan op www.fadbrancheloket.nl.

Fraudeur aanmelden

Wilt u een ex-medewerker aanmelden voor het waarschuwingsregister dan vraagt dat vanzelfspreken uiterste zorgvuldigheid. 

De volgende stukken moet u online uploaden:

Jaarverslag FAD 2022

Wilt meer weten over het Waarschuwingsregister of de stichting Fraude Aanpak Detailhandel, lees dan het jaarverslag FAD 2022 (pdf, download)

Ook het jaarverslag over 2021 is nog beschikbaar (pdf download).

27-10-2022