Waarschuwingsregister Detailhandel (screening sollicitanten)

Natuurlijk wilt u interne fraude zoveel mogelijk voorkomen. Maar hoe weet u of een sollicitant ook zo eerlijk is als hij/zij doet voorkomen? Het Vakcentrum biedt u de mogelijkheid het verleden van potentiële medewerkers gratis te checken. Door het Waarschuwingsregister Detailhandel te raadplegen, weet u wie u in huis haalt. De gratis deelname aan het Waarschuwingsregister is veilig, verantwoord en vooral makkelijk.

Als gevolg van een grote dynamiek op de arbeidsmarkt ‘detailhandel’, de omvang van interne fraude en de moeizame opsporing en vervolging door politie en openbaar ministerie is in 2005 een bijzondere aanpak gestart: het Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). In het register kan het aangesloten winkelbedrijf nagaan of van een sollicitant een frauduleus verleden bekend is bij een ander deelnemend winkelbedrijf. Ook kan de deelnemer zelf een ex-medewerker onder voorwaarden plaatsen op het Waarschuwingsregister.

Het MKB in de detailhandel sluit aan via het zogenoemde Brancheloket. Het Vakcentrum zorgt voor alle informatie aan en begeleiding van mkb-ondernemers die willen deelnemen aan het Waarschuwingsregister. Het loket verzorgt het gehele traject van aansluiting van zelfstandige winkeliers.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het invullen van het digitale aanmeldingsformulier.

Na het doorlopen van de aanmelding krijgt u (digitaal) de zogenoemde Toetredingsverklaring toegestuurd. U dient die in te vullen om van het Waarschuwingsregister gebruik te kunnen maken. 

Voorkom interne fraude

Sommige werknemers maken zich schuldig aan vergrijpen als diefstal en oplichting van de werkgever, verduistering in dienstbetrekking of valsheid in geschrifte ten koste van de onderneming. De schade is enorm. Ook verslechtert de werksfeer als gevolg van interne fraude, wat ertoe kan leiden dat juist de bonafide medewerkers hun baan opzeggen. In het Waarschuwingsregister Detailhandel staan de werknemers geregistreerd die over de schreef zijn gegaan. "Het is een middel om je bedrijf veilig te houden", stelt onderneemster Carmelita Bodha. Zij raadt het gebruik van het Waarschuwingsregister sterk aan.

Deelname is veilig, verantwoord en makkelijk

De gratis deelname aan het Waarschuwingsregister is veilig, verantwoord en vooral makkelijk. Heeft u een bevestiging ontvangen van uw toetredingsformulier? Lees dan hieronder hoe u sollicitanten kan screenen of een (ex-)medewerker op laat nemen in het waarschuwingsregister.

Waarschuwingsregister in de praktijk

U heeft de ‘Toetredingsverklaring Waarschuwingsregister’ ondertekend en geupload. Deze wordt vervolgens controleerd door het Vakcentrum en het account wordt voor u geactiveerd. Via het Waarschuwingsregister wordt uw bedrijf aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zodra u van de AP akkoord heeft ontvangen kunt u gebruik maken van  het Waarschuwingsregister om te controleren of een sollicitant op de lijst staat. Ook kunt u een ex-medewerker – na aangifte en ontslag – laten opnemen in het Waarschuwingsregister.

De voorbereiding

Het doel van het Waarschuwingsregister is het voorkomen van winkelcriminaliteit. Deze preventie vindt al plaats door medewerkers en sollicitanten te informeren over de deelname aan het Waarschuwingsregister. Indien er een ondernemingsraad (OR) aanwezig is, dan heeft uw OR u vooraf toestemming moeten geven voor deelname. Deelname aan het Waarschuwingsregister moet ook worden vermeld in de huisregels. Hieronder staan een aantal voorbeelddocumenten.

Sollicitanten screenen

Het is mogelijk om sollicitanten die u wilt laten screenen digitaal aan te melden. Inloggen kan op www.fadbrancheloket.nl.

Waarschuwingsregister doet aangifte bij de politie, dat scheelt tijd en moeite

Heeft u een medewerker die fraude heeft gepleegd in uw winkel? En wilt u deze persoon laten opnemen in het Waarschuwingsregister?

Bij het aanmelden van een fraudeur voor het Waarschuwingsregister is het niet meer nodig dat de ondernemer zelf aangifte doet bij de politie. Die taak neemt het Waarschuwingsregister over. Op basis van de aangeleverde informatie wordt namens de ondernemer aangifte gedaan bij de politie. Dat scheelt tijd en moeite.

De volgende stukken moet u online uploaden:

Jaarverslag FAD 2020

Wilt meer weten over het Waarschuwingsregister of de stichting Fraude Aanpak Detailhandel, lees dan het jaarverslag.

01-09-2021