Provinciale subsidieregelingen verbetering winkelgebieden

De provincies Groningen, Noord- en Zuid-Holland ken(d)en subsidieregelingen voor de verbetering van winkelgebieden. De regeling in Groningen is inmiddels verlengd.

Gemeente, winkeliers- en ondernemersverenigingen komen in aanmerking voor de Groningse subsidie. De partijen kunnen de subsidie bijvoorbeeld inzetten voor activiteiten om de onderlinge samenwerking te verbeteren. De subsidie kan voor verschillende doeleinden worden ingezet. Zoals een onderzoek naar het oprichten van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) of een onderzoek hoe je tot een compacter winkelgebied kan komen. Maar ook voor de inzet van een KIAT (Kom-In-Actie-Traject van Platform de Nieuwe Winkelstraat), waarbij de gemeente, ondernemers en verenigingen samen aan de slag gaan om een winkelgebied toekomstbestendig te maken.

Subsidie aanvragen

Groningen

De provincie Groningen stelt subsidie beschikbaar voor projecten om de beleving van winkelgebieden te verbeteren en het ondernemerschap te versterken. Ook in Groningen sloot de termijn aanvankelijk op tot 31 december 2019. Inmiddels is bekend gemaakt dat de subsidieregeling in Groningen wordt verlengd.De bijdrage van de provincie is afhankelijk van het projecttype. De voorwaarden en bijdragen zijn te lezen op de website van Groningen.

Zuid-Holland
Voor de provincie Zuid-Holland was het vanaf 1 augustus tot en met 31 deember 2019 mogelijk om een aanvraag in te dienen. Daarbij gold : wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ieder project kon rekenen op maximaal €20.000. De regeling was van toepassing op winkel- en centrumgebieden die in het provinciaal detailhandel beleid zijn benoemd als ‘te optimaliseren’ en ‘centra’. Dit zijn doorgaans middelgrote en wat kleinere winkel- en centrumgebieden die onder druk staan en waar kansen voor verbetering zijn. De winkel- en centrumgebieden die voor subsidie in aanmerking komen moeten uit minimaal vijf winkels bestaan.

Verwacht wordt dat in de tweede helft van 2020 weer een dergelijke subsidieregeling wordt opgengesteld.

Noord-Holland
De provincie Noord-Holland had in totaal € 900.00 beschikbaar voor projecten die gericht zijn op het verhogen van de Noord-Hollandse winkelstructuur. De aanvraag moest tenminste € 5.000 bedragen en ten hoogste € 30.000.

Deze regeling is per 31 december 2019 afgesloten. Het is nog niet bekend of en waneer er een nieuwe subsidieregeling komt.

Overige provincies
Ook bij de andere provinicies is mogelijk subsidie te verkrijgen voor het versterken van winkelgebieden. Bij projecten in het kader van De Nieuwe Winkelstraat worden deze mogelijkheden zeker onderzocht.

Wil je meer informatie over wat DNWS aan praktische hulp kan bieden zoals een Kom-in-Actie-Traject? Kijk dan op de DNWS-pagina of neem contact op met het Vakcentrum: reactie@vakcentrum.nl

 

10-02-2020