Ruilen en tegoedbon

 • Ruilen

  Veel mensen denken dat de koper het wettelijk recht heeft dat een aankoop in de fysieke geruild kan worden. Dat is niet het geval. Vanaf het moment dat de klant een product heeft afgerekend en ermee de winkel uit loopt, is het voor rekening en risico van de klant. Heeft de klant achteraf spijt van zijn aankoop, dan kan hij op grond van de wet geen ruilverplichting afdwingen: hij heeft gewoon pech. De meeste verkopers bieden als service de mogelijkheid te ruilen binnen een aantal dagen na aankoop. De klant kan dan iets anders uitzoeken voor hetzelfde aankoopbedrag.

  Veel klanten denken dat de verkoper verplicht is te ruilen of geld terug te geven. Die verplichting wordt dan ontleend aan ervaringen met terugsturen van een aankoop naar de webwinkel. Echter die verplichting geldt alleen voor de zogenaamde koop op afstand of bij een aankoop buiten de normale verkoopruimte. Het meest bekende voorbeeld is de aankoop via de webwinkel, maar ook bij telefonische verkoop of bij een aankoop van de kraam op de lokale braderie, geldt een retourrecht of herroepingsrecht.

  Als de klant iets ruilt voor een ander product met een lagere waarde dan is de verkoper niet verplicht het verschil uit te betalen. De verkoper kan voor het resterende bedrag een tegoedbon verstrekken of de klant motiveren nog iets extra’s te kopen

 • Tegoedbon

  Als de klant wil ruilen maar niets van zijn gading kan vinden, dan is het mogelijk om een tegoedbon te verstrekken. Ook dit is een vorm van service en dus geen wettelijke verplichting. We adviseren wel om op de tegoedbon de datum van afgifte te vermelden en tevens te vermelden dat de bon een geldigheidsduur heeft. die geldigheidsduur stel u op ten minste één jaar na de datum van afgifte.

  U kunt de tegoedbon ook gebruiken voor het bedrag dat resteert, wanneer de klant ruilt voor een product dat goedkoper is dan het oorspronkelijk gekochte product. Het spreekt vanzelf dat het ook vrij staat dit bedrag gewoon in geld terug te geven.

 • Kassabon als bewijs van aankoop

  In veel winkels wordt aangegeven dat ruilen uitsluitend mogelijk is als de koper een kassabon kan overleggen. Het spreekt vanzelf dat de koper alleen kan ruilen als het product ook daadwerkelijk in de winkel is gekocht. De koper moet dat bewijzen. Het is echter niet toegestaan uitsluitend de kassabon als bewijsmiddel te aanvaarden. Als de klant op een andere manier kan bewijzen dat het product in uw winkel is gekocht dan moet u dat bewijs aanvaarden. Natuurlijk moet dat bewijs wel overtuigend zijn. Het kan ook zijn dat de klant meerdere bewijzen moet aandragen. Bijvoorbeeld een derde die kan verklaren dat het bij u is gekocht in combinatie met een bankafschrijving voor een pinbetaling in uw winkel.

Advies

Is er een discussie met een klant (particulier of bedrijfsmatige klant) over het ruilen en komt u er samen niet uit? Dan kan Vakcentrum Bedrijfsadvies u helpen. Vakcentrum Bedrijfsadvies is bereikbaar via 0348 – 41 97 71 of advies@vakcentrum.nl.

16-02-2023