De Nieuwe Winkelstraat brengt partijen samen

“Samen de taart groter maken, in plaats van dat je praat over de verdeling van de taart die er al was. Dat was voor ons de basis om twee jaar geleden de insteek te maken naar De Nieuwe Winkelstraat.” Aan het woord is Henkjan van Zanten, Vakcentrumlid, winkelier in Oosterwolde en voorzitter van Oosterwolde Promotion. We spraken met hem over hoe
De Nieuwe Winkelstraat in de praktijk werkt.

FotoTekst.nl-Stationsstraat OosterwoldeFoto gemaakt door: FotoTekst.nl

Toekomstbestendige winkel­gebieden zijn in ieders belang, of je nu winkelier, leverancier, of ­consument bent. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Platform De ­Nieuwe ­Winkelstraat­ (DNWS) stelt zich ten doel daar een bijdrage aan te ­leveren.

Zo ook in Oosterwolde (gemeente Ooststellingwerf), dat circa 10.000 inwoners telt en te maken heeft met krimp én een vergrijzende ­bevolking. Dat geldt in nog sterkere mate voor de omliggende dorpen die tot het verzorgingsgebied behoren. Om de leefbaarheid van de gemeente op de langere termijn te kunnen waarborgen en te zorgen dat het voorzieningenniveau op peil blijft, staken winkeliers, de gemeente en vastgoedeigenaren de koppen bij elkaar.

Bouwen aan vertrouwen

Ondernemend Oosterwolde moest beter en als één geheel op de kaart worden gezet, daarom werd circa twee jaar geleden de hulp ingeroepen van DNWS. “Zij boden ons hele goede handvatten om dat complexe proces tussen winkeliers, die over het algemeen individualisten zijn, de gemeente en ­vastgoedeigenaren­ goed in kaart te brengen en te stroomlijnen”, vertelt Van Zanten. “In het begin merkte je dat er een vertrouwensprobleem was tussen ondernemers onderling, de gemeente en andere stakeholders. Daar is de laatste jaren keihard aan gewerkt en dat heeft ertoe geleid dat we nu veel meer samen met elkaar optrekken. Dat bouwen aan vertrouwen begint bij waarmaken wat je elkaar belooft. DNWS heeft er echt voor gezorgd dat we naar elkaar durven uit te spreken wat ieders belangen en behoeftes zijn. Dat maakt discussies helder, want daarna kun je pas praten over een gezamenlijk belang.”

“DNWS is een kennisplatform waar ik ook persoonlijk graag gebruik van maak, omdat ik daar als ondernemer baat bij heb. Kennis is kracht!”


Kom-In-Actie-Traject

DNWS werd in Oosterwolde afgetrapt met een ‘Kom-In-Actie-Traject’ (KIAT). Dat maakt helder wat de te ondernemen acties zijn en hoe die kunnen worden aangepakt. “Zo’n KIAT levert veel informatie en nog meer vragen op en het kost ook even wat tijd om dat allemaal te laten bezinken. Een van de eerste actiepunten was om de vastgoed­eigenaren in Oosterwolde bij de te ondernemen acties te betrekken. Dat is gelukt. Een tweede actiepunt was te zorgen dat ondernemers onderling beter met elkaar gingen communiceren”, aldus Van Zanten. “Daarvoor werd een app-groep aangemaakt, waarin nu 95% van de centrumondernemers zit. Wat ik van het KIAT als nadeel heb ervaren, is dat overal deadlines aan hangen. Die hebben wij losgelaten. Wij wilden zonder druk eerst een goede basis neerleggen en van daaruit werken.”

(v.l.n.r.): Henkjan van Zanten (Albert Heijn ondernemer in Oosterwolde en voorzitter van Oosterwolde Promotion), Thomas Hof (voorzitter van de Vereniging Vastgoedeigenaren Winkelgebied Oosterwolde) en Marcel Bos (wethouder gemeente Ooststellingwerf) gezamenlijk op een bijeenkomst van DNWS bij het Vakcentrum.

 

Sociale meerwaarde creëren

Ondertussen is het initiatief ­genomen de bestaande promotie­vereniging­ om te zetten in een ­nieuwe vereniging, die het gehele winkelgebied Oosterwolde ­omvat. Die nieuwe vereniging wordt ­gefinancierd door de winkeliers (via de reclamebelasting), vanuit de gemeente wordt € 40.000,- ­gereserveerd en via vastgoed­eigenaren hoopt men € 40.000,- binnen te halen.

Om het draagvlak voor de ­vereniging­ zo groot mogelijk te maken, ­worden behalve de drie stakeholders ook andere bedrijven, de industrie én de inwoners van Oosterwolde ­betrokken­ bij de plannen. Iedereen heeft immers belang bij een toekomst­bestendig winkelhart. “In alle plannen van de vereniging willen we sociale binding en meerwaarde ­creëren, zodat de inwoners in het dorp blijven kopen. Zie het centrum als middelpunt van de samen­leving. Dat is de plaats waar je elkaar ontmoet en het is dè plek waar inwoners gehoord en gezien worden. Een paar weken geleden bijvoorbeeld organiseerde ‘de Kortsluiting’, een plaatselijke vereniging die op muzikaal en cultureel gebied heel actief is, in de winkels ‘shop-pop’, met veel live muziek. Dat werd zeer gewaardeerd.”

Twee werkgroepen

Voor de vereniging is een stuurgroep geformeerd met daarin mensen van de gemeente, vastgoed en ondernemers, waaronder Henkjan van Zanten. Die stuurgroep wordt nog aangevuld met twee adviseurs: één vanuit de Rabobank en één vanuit de industrie. Binnen de stuurgroep zijn momenteel twee werkgroepen actief: een koplopersgroep, met daarin de 25 meest actieve ondernemers die de kar trekken en een werkgroep Identiteit en Communicatie.

De koplopersgroep bekijkt welke activiteiten er allemaal al zijn en probeert om elke maand met relevante contactmomenten te komen. Binnen de koplopersgroep is ook de afspraak gemaakt dat deze maandelijks bij elkaar komt en dat 70% van de koplopers bij de bijeenkomsten aanwezig is, zodat er voortgang in de projecten zit.
De werkgroep Identiteit en ­Communicatie houdt zich bezig met de identiteit van het winkelgebied, met als slogan ‘Oosterwolde heeft het’. Daarbij wordt verwezen naar de aanwezigheid van alle branches en de aantrekkelijkheid van gratis parkeren. Tegelijkertijd worden ideeën gevormd voor een website en social media: lancering begin 2019.

De stip aan de horizon

De hulp vanuit DNWS is van onschatbare waarde gebleken. Vooral het feit dat een neutrale buitenstaander naar de situatie kijkt, werkt heel verhelderend. “Bovendien: vreemde ogen dwingen en er komen zaken op tafel die soms heel ­gevoelig liggen, maar toch besproken ­moeten worden”, vertelt Henkjan van Zanten tot slot. “DNWS is een ­kennisplatform waar ik ook persoonlijk graag gebruik van maak, omdat ik daar als ondernemer baat bij heb. Kennis is kracht!

Als ik het KIAT van twee jaar geleden nu doorlees, dan betrap ik mezelf erop dat ik er met een heel andere blik naar kijk. Ben je er net mee bezig, dan is het nog een beetje een ver-van-mijn-bed-show. Nu zit je er midden in en dan realiseer je je dat we al veel mooie stappen gemaakt hebben, maar ook dat er nog veel werk moet worden verzet. Tevens valt op dat je meer het verband ziet tussen de verschillende actiepunten. We zijn nu twee jaar met elkaar bezig en telkens weer moeten we vertellen wat we doen en waarom. Dat maakt van DNWS een continu doorlopend project waar geen einddatum aan hangt. Eigenlijk zit je met elkaar in één bedrijf: de BV Oosterwolde. Die moet continu gemanaged worden en dat is weer heel anders dan je eigen bedrijf leiden. Waarom andere ondernemers met DNWS zouden moeten starten? Heel simpel: samen bereik je meer dan alleen. Steek als ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren de koppen bij elkaar. De praktijkkennis en ervaring die DNWS daarbij inbrengt, zorgt voor een duidelijk kader om alles met elkaar bespreekbaar te maken en te organiseren. Het feit dat je hierin samen optrekt en een stip aan de horizon zet, ‘daar willen we naartoe’, geeft ons allemaal weer heel veel positieve energie!”

De Nieuwe Winkelstraat (DNWS)

De NIeuwe Winkelstraat (DNWS) is een kennisplatform waar ­winkeliersverenigingen, vastgoed en gemeente gebruik van kunnen maken.

Het Vakcentrum is een van de initiatiefnemers van DNWS en ondersteunt DNWS met kennis en mankracht.

Meer over DNWS leest u op www.vakcentrum.nl/dnws

Wilt u DNWS inzetten voor uw winkelgebied neem dan contact op via reactie@vakcentrum.nl