Besturen

Het Vakcentrum heeft vertegenwoordigers in tal van raden en besturen, zowel op nationaal als Europees niveau. 

Hieronder treft u een overzicht 
  • Vakcentrum,
  • rechtstreekse benoemingen,
  • benoemingen vanuit het CBL,
  • benoemingen vanuit de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

Vakcentrum Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van het Vakcentrum bestaat naast voorzitter Bram de Jong, uit elf ondernemers en directeur van het Vakcentrum Patricia Hoogstraaten.

Hoofdbestuur

(* Lid Dagelijks Bestuur)

Bram (A.) P. J. de Jong* (voorzitter)
Frits Alma
Arnold C. Both
Irene Halferkamps
Annie Harmsen
Roger V.J.N. Kleijnen
Hans Koelemij
Twan van Meel
Froukje Mulder
Han H.F. Pasch
Pieter Tent
Johannes Vasse
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE* (directeur)
Theo Urselmann

Bestuur branche Biologische ­Speciaalzaken en Stichting Varena

Pieter Tent (voorzitter)
Henkjan Wissink
Jeroen Zentveld 
Bram de Jong
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken Vakcentrum)

Bestuur branche foodspecialiteiten en Stichting Foodspecialiteiten (SFN)

Hans Koelemij (voorzitter)
Bram de Jong
Inge Overeem
Astrid Willems
Jolanda Blankendaal
Edwin Schreff
Rene Kuurman
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken Vakcentrum)

Forum Detaillistenverenigingen

Bram de Jong (voorzitter)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann
Hoofdbestuursleden en bestuursafgevaardigden van de detaillisten-/franchiseverenigingen

Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel

Bestuur
Harrie B.M. ten Have
Han Pasch
Johannes Vasse

Ere-voorzitter

Harrie B.M. ten Have

Ereleden

Wout Arxhoeck
Ed R.E. Boele
Meint Boonstra
Jacq H.H. Cuypers
Hans G.J. Geveling
Roel Heerschap
Klaas van Heest
Frits van der Heide
Casper W.P. Heine
Steven Huibers
Bram P.J. de Jong
P. Knol
Mans Koster
Piet A. Kruiver
Jan R. Leussink
Jan P.A. Liebreks
Wim Maassen van den Brink
A. Oegema
Adrie M. van der Pas
Cor Pieren
Henk Ploegmakers
Piet M.H. Quist
Hans Starreveld
Henk van der Veer
Riet van der Vegt
Joop J.M. Verbeeten
Wout van der Wal
Ger Winnubst

RECHTSTREEKSE BENOEMINGEN

Stichting Vakcentrum Food Consult Bedrijfsadvies

Bestuur
Bram de Jong (voorzitter)
Harrie B.M. ten Have
Joop Verbeeten
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur)

Stichting Super Supermarkt Keurmerk (SSK)

Bestuur
Bram de Jong (voorzitter)
Harrie B.M. ten Have
Joop Verbeeten
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur)

Raad van Advies SSK
Rob Benjamens (voorzitter)
drs. ing. Henk J. Gianotten
prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer
Ruud Koornstra
drs. Jan-Peter Mϋller
mr. Peter Vogelzang
prof. dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Stichting Sociaal Fonds ­Levensmiddelenbedrijf

Bestuur
Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Bram (A.)P.J. de Jong (plvv) - tot 25 april 2022
drs. Theo P.M. Urselmann (plvv)

Stichting 3XM

Bestuur
Bram de Jong (voorzitter werkgeverszijde)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Bestuur
Simon Butter
mr. Laetitia T.M. de Leede
Froukje Mulder (voorzitter tot september 2022)

BPFL – Pensioencommissie / werkgroep Communicatie
Simon Butter
mr. Laetitia T.M. de Leede
Froukje Mulder

BPFL – Verantwoordingsorgaan
Henk Ploegmakers

Georganiseerd Overleg ­Levensmiddelen

CAO-onderhandelingsdelegatie
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

CAO Nalevingsinstrument (CNI)
mr. Jurry Teunissen
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Vereniging van Postale- en Bancaire Retailers (VVP)

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann (coördinator)

Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN)

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann (coördinator)

Stuurgroep Retailagenda

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Stichting De Nieuwe Winkelstraat

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann

Lokaal Retailbelang

drs. Theo P.M. Urselmann - voorzitter

Stichting tot beheer en exploitatie van de e-learning ‘Allergenen en ­Warenkennis’

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Adviescommissie promotie boerderijzuivel
Piet Renkema
(namens Vakcentrum, ­Foodspecialiteiten)

BENOEMINGEN VANUIT HET ­CENTRAAL BUREAU ­LEVENSMIDDELENHANDEL (CBL)

CBL

Dagelijks Bestuur
Harrie B.M. ten Have

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have

Stuurgroep Medewerkers en Veiligheid
drs. Theo P.M. Urselmann

Projectgroep Voedselveiligheid en Certificering
Carline de Jong MSc

Werkgroep Duurzaamheid
Carline de Jong MSc

Stuurgroep CAO Winkels
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have

BENOEMINGEN VANUIT DE ­KONINKLIJKE VERENIGING ­MKB-NEDERLAND

Koninklijke MKB-Nederland

Hoofdbestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Algemene Ledenvergadering MKB-Nederland (ALV)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have

Nationale Winkelraad (NWR)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann

Platform Retail Nederland

  • Directeurenoverleg
    mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
  • Coördinatieoverleg
    Theo Urselmann

Platform Retail Europa
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Regio Platform
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Strategische Beleidscommissie ­Vestigingsklimaat Europa en internationaal ondernemen
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Strategische Beleidscommissie Klimaat Energie Circulair
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Strategische Beleidscommissie ­Ondernemersdynamiek
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Strategische Beleidscommissie Ruimtelijk ­Inrichting, wonen, mobiliteit en ­infrastructuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Commissie Ondernemerschapsbeleid
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Milieu, Energie en Verduurzaming
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Consumentenvraagstukken
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Commissie Arbeidsverhoudingen Branches
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann

Directeurenoverleg branches
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Commissie Auteursrecht
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Sociale Zekerheid
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Ruimtelijke Ordening
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Administratieve lasten en regeldruk
drs. Theo P.M. Urselmann

Werkgroep Accijnzen
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Europees MKB-beleid
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Werkgroep Huurrecht
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

ZES-overleg niet-transportgerelateerde ­brancheorganisaties
Carline de Jong MSc

Sociaal Economische Raad (SER)

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid)

Commissie Consumenten Aangelegenheden (SER CCA)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid)

Stichting Afrekenen met winkeldieven

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
– tot 1 oktober 2022

Stichting Fraude Aanpak Detailhandel

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
– tot 1 oktober 2022

Stichting Gemeenschappelijke ­Informatie Organisatie

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
– tot 1 oktober 2022

Klankbordgroep
drs. Theo P.M. Urselmann

Stichting Detailhandelsfonds

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

EuroCommerce

Bestuur en ALV
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
(vice-president)
SME Interest Group
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

SME Envoy – DG GROW

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
(lid namens EuroCommerce)

19-04-2023