Besturen

 
Het Vakcentrum heeft vertegenwoordigers in tal van raden en besturen, zowel op nationaal als Europees niveau. 

Hieronder treft u een overzicht 


Vakcentrum Hoofdbestuur 

Het hoofdbestuur van het Vakcentrum bestaat naast voorzitter Harrie ten Have, uit veertien ondernemers en directeur van het Vakcentrum Patricia Hoogstraaten.

Hoofdbestuur (* Lid Dagelijks Bestuur) Bestuur branche Kaas & Delicatessen Forum Detaillistenverenigingen
Harrie B.M. ten Have* (voorzitter) Ed R.E. Boele (voorzitter) Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
Bram (A.) P.J. de Jong* (penningmeester) Chrismar Huls (secretaris) mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Bert-Jan van der Beek Rick Brantenaar drs. Theo P.M. Urselmann
Ed R.E. Boele Mathieu Breider  .
Johan Dekker Hester de Groot .
Roel N.C. Heerschap* Harrie B.M. ten Have .
Rob Veltink Richard de Jong .
Henry Hubers Hans Koelemij .
Roger Kleijnen Pieter Renkema
.
Edward C. Koornneef . .
Anrico H. Maat . .
Froukje Sloot-Mulder . .
Gert Smit . .
Joop J.M. Verbeeten . .
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE* (directeur) . .
. . .
Bestuur branche Biologische Speciaalzaken . .
Janet van den Broek (voorzitter) . .
Chrismar Huls (secretaris) . .
Willem Bakker . .
Harrie B.M. ten Have . .
Henkjan Wissink .  

 

Ereleden . .
Herman H. van der Geest (erevoorzitter) Henk van der Veer Cor Pieren
Wout Arxhoeck P. Knol Henk Ploegmakers
Meint Boonstra Waling Koornneef Piet M.H. Quist
Sjoerd Boonstra Mans Koster Hans Starreveld
Jacq H.H. Cuypers Piet A. Kruiver Riet van der Vegt
Hans G.J. Geveling Jan R. Leussink Ger Winnubst
Klaas van Heest Jan P.A. Liebreks .
Frits van der Heide Wim Maassen van den Brink .
Steven Huibers Adrie M. van der Pas .

 

Rechtstreekse benoemingen

Stichting Vakcentrum FoodConsult Bedrijfsadvies Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Georganiseerd Overleg Levensmiddelen
Bestuur Bestuur CAO-onderhandelingsdelegatie
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur) Harrie B.M. ten Have Harrie B.M. ten Have
Harrie B.M. ten Have mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Steven Huibers Bram (A.) P.J. de Jong Redactiecommissie CAO
Jan R. Leussink drs. Theo P.M. Urselmann mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
. . mr. Jurry Teunissen
Stichting Varena . Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden
Bestuur .
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Janet van den Broek (voorzitter) . CAO Nalevingsinstrument (CNI)
Willem Bakker . mr. Jurry Teunissen
Harrie B.M. ten Have . Werkgroep Pensioenen
Chrismar Huls (directeur) . Harrie B.M. ten Have
Henkjan Wissink  . mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
. . .
Stichting Kaas- en Delicatessenwinkels Nederland (KDWN) Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BpfL) International Federation of Grocers' Associations (IFGA)
Bestuur Bestuur Board
Ed R.E. Boele (voorzitter) Harrie B.M. ten Have (voorzitter) mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (secretary general)
Rick Brantenaar mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE .
Mathieu Breider Froukje Sloot-Mulder .
Hester de Groot BpfL - Pensioencommissie .
Harrie B.M. ten Have mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE .
Richard de Jong BpfL - Communicatiecommissie .
Hans Koelemij Froukje Sloot-Mulder (voorzitter) .
Pieter Renkema BpfL - Verantwoordingsorgaan .
Chrismar Huls (directeur)  Henk Ploegmakers .
Schrijfgroep Nederlandse Franchise Code Regiegroep Retailagenda Stichting Masterclass Foodretail
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
. . .
Bond van Boerderij-Zuivelbereiders Stichting Vervroegd Uittreden Levensmiddelenbedrijf  Stichting De Nieuwe Winkelstraat
Adviescommissie promotie boerderijzuivel Bestuur Bestuur
Piet Renkema Harrie B.M. ten Have drs. Theo P.M. Urselmann
. mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE .
. . .
Stichting Super Supermarkt Keurmerk (SSK) . Verenigingsprofessionals Nederland (VPN)
Bestuur Certificeringsraad SSK mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
Harrie B.M. ten Have (voorzitter) Roel N.C. Heerschap .
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur) Casper W.P. Heine Syntrus Achmea
Steven Huibers Henry Hubers Raad van Advies
Jan R. Leussink Bram (A.) P.J. de Jong mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Raad van Advies SSK Joop J.M. Verbeeten .
Rob Benjamens (voorzitter) . Stichting tot beheer en exploitatie van de e-learning 'Allergenen en Warenkennis'
drs. ing. Henk J. Gianotten . mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer .  
Ruud Koornstra . .
drs. Jan-Peter Müller . .
mr. Peter Vogelzang . .
prof. dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot . .

 

Benoemingen vanuit het CBL 

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) Stuurgroep Medewerkers en Veiligheid Stuurgroep CAO Winkels
Dagelijks Bestuur Harrie B.M. ten Have (voorzitter) mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have drs. Theo P.M. Urselmann Harrie B.M. ten Have
Bestuur Stuurgroep Consumentenzaken en Kwaliteit Projectgroep Voedselveiligheid en Certificering
Harrie B.M. ten Have mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE Carline de Jong MSc
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE . Werkgroep Duurzaamheid
. . Carline de Jong MSc
. . .
Nedvang Stichting Museum voor het Kruideniersbedrijf .
Algemeen Bestuur Herman H. van der Geest (voorzitter) .
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE . .

 

Benoemingen vanuit de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Sociaal Economische Raad (SER) Kamer van Koophandel
Hoofdbestuur mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid) Raad van Toezicht
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE Commissie Consumenten Aangelegenheden (SER CCA) Harrie B.M. ten Have
Algemene Ledenvergadering MKB-Nederland mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid) .
Herman H. van der Geest (erelid MKB-Nederland) . .
Harrie B.M. ten Have   .
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE   .
Nationale Winkelraad   .
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter) . .
drs. Theo P.M. Urselmann . .
Commissie Ondernemerschapsbeleid Commissie Arbeidsrecht  Commissie Administratieve lasten en regeldruk
drs. Theo P.M. Urselmann mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Milieu, Energie en Verduurzaming Commissie Financiering Ondernemingen .
drs. Theo P.M. Urselmann. mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE .
Commissie Consumentenvraagstukken Commissie Mededinging Platform Arbeidsvoorwaardenberaad
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann Directeur / secretarisoverleg Platform Winkeltop
Commissie Arbeidsverhoudingen Branches mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE Commissie Auteursrecht drs. Theo P.M. Urselmann
drs. Theo P.M. Urselmann drs. Theo P.M. Urselmann Werkgroep Accijnzen
. Commissie Sociale Zekerheid drs. Theo P.M. Urselmann
. drs. Theo P.M. Urselmann Werkgroep Informatieuitwisseling Europese lobby brancheorganisaties
. Commissie Ruimtelijke Ordening mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
. drs. Theo P.M. Urselmann Werkgroep Huurrecht
.. . mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Benoemingen vanuit Detailhandel Nederland

Detailhandel Nederland Stuurgroep Vestigingszaken EuroCommerce
Bestuur drs. Theo P.M. Urselmann Board
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE Stuurgroep Sociale zaken mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (vicepresident)
Stuurgroep Betalingsverkeer mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE General Board
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE Deskundigenoverleg Pensioenen mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE SME Interest Group
Stuurgroep Europa Stuurgroep Winkelcriminaliteit mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter) drs. Theo P.M. Urselmann .
. . .
Stichting Fraude Aanpak Detailhandel Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen Stichting Detailhandelsfonds
Bestuur Werkgroep MKB / Horeca mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have drs. Theo P.M. Urselmann .
Klankbordgroep . Stichting Afrekenen met winkeldieven
drs. Theo P.M. Urselmann . Bestuur
. . mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE