Besturen

Het Vakcentrum heeft vertegenwoordigers in tal van raden en besturen, zowel op nationaal als Europees niveau. 

Hieronder treft u een overzicht 
  • Vakcentrum,
  • rechtstreekse benoemingen,
  • benoemingen vanuit het CBL,
  • benoemingen vanuit de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland en
  • benoemingen vanuit Detailhandel Nederland.

Vakcentrum Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van het Vakcentrum bestaat naast voorzitter Harrie ten Have, uit veertien ondernemers en directeur van het Vakcentrum Patricia Hoogstraaten.

Hoofdbestuur 

(* Lid Dagelijks ­Bestuur)

Harrie B.M. ten Have* (voorzitter)
Frits Alma
Erwin W.A. Binneveld
Arnold C. Both
Roel Heerschap* (waarnemend voorzitter)
Bram (A) P.J. de Jong* (penningmeester)
Roger V.J.N. Kleijnen
Hans Koelemij
Twan van Meel
Froukje Mulder
Han H.F. Pasch
Johannes Vasse
Rob Veltink
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE* (directeur)

Bestuur branche Biologische ­Speciaalzaken

Janet van den Broek (voorzitter)
Willem Bakker
Henkjan Wissink
Harrie B.M. ten Have
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken Vakcentrum)

Bestuur Vakcentrum, Foodspecialiteiten

Hester de Groot
Pieter Renkema
Harrie B.M. ten Have
Hans Koelemij (voorzitter)
Inge Overeem
Edwin Seggelink
Edwin Schreff
Rick Brantenaar (manager Foodspeciaalzaken Vakcentrum)

Forum Detaillistenverenigingen

Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
mr. mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann

Ereleden                

Herman H. van der Geest (erevoorzitter) †
Wout Arxhoeck
Ed R.E. Boele
Meint Boonstra
Sjoerd Boonstra †
Jacq H.H. Cuypers
Hans G.J. Geveling
Klaas van Heest
Frits van der Heide
Casper W.P. Heine
Steven Huibers
D. Joppe †
P. Knol
Waling Koornneef †
Mans Koster
Piet A. Kruiver
Jan R. Leussink
Jan P.A. Liebreks
Wim Maassen van den Brink
Adrie M. van der Pas
Bert Oegema
Cor Pieren
Henk Ploegmakers
Piet M.H. Quist
Hans Starreveld
A. Struik †
H.J. Tabak †
Henk van der Veer
Riet van der Vegt
Joop J.M. Verbeeten
Wout van der Wal
Ger Winnubst

RECHTSTREEKSE BENOEMINGEN

Stichting Vakcentrum Food Consult Bedrijfsadvies

Bestuur
Harrie B.M. ten Have
Casper Heine
Joop Verbeeten
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur)

Stichting Varena

Bestuur
Janet van den Broek (voorzitter)
Willem Bakker
Henkjan Wissink
Harrie B.M. ten Have
Rick Brantenaar (directeur)

Stichting Foodspecialiteiten ­Nederland

Bestuur
Hester de Groot
Pieter Renkema
Harrie B.M. ten Have
Hans Koelemij (voorzitter)
Inge Overeem
Edwin Seggelink
Edwin Schreff
Rick Brantenaar (Manager Foodspeciaalzaken Vakcentrum)

Stichting Super Supermarkt Keurmerk (SSK)

Bestuur
Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
Casper Heine
Joop Verbeeten
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur)

Raad van Advies SSK
Rob Benjamens (voorzitter)
drs. ing. Henk J. Gianotten
prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer
Ruud Koornstra
drs.Jan-Peter MĪ‹ller
Peter Vogelzang
prof. dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Certificeringsraad SSK
Arnold C. Both
Roel N.C. Heerschap
Casper W.P. Heine
Henry Hubers
Bram P.J. de Jong

Stichting Sociaal Fonds ­Levensmiddelenbedrijf

Bestuur
Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Bram P.J. de Jong (plvv)
drs. Theo P.M. Urselmann (plvv)

Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Bestuur
Froukje Mulder (voorzitter)
Laetitia de Leede
Gerard Wegh

BPFL – Pensioencommissie
Gerard Wegh

BPFL - Werkgroep Communicatie
Gerard Wegh (voorzitter)
Froukje Mulder

BPFL – Verantwoordingsorgaan
Henk Ploegmakers

Stichting 3XM     

Bestuur
Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (plvv)

Georganiseerd Overleg ­Levensmiddelen

Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

CAO Nalevingsinstrument (CNI)

Jurry Teunissen
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

International Federation of Grocers’ Associations (IFGA)

Board

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (secretary general)

Vereniging van Postale- en Bancaire Retailers (VVP)

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann (coördinator)

Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN)             

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Regiegroep Retailagenda
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Stichting De Nieuwe Winkelstraat

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann

Stichting Masterclass Foodretail

Harrie B.M. ten Have (voorzitter)

Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Adviescommissie promotie boerderijzuivel
Pieter Renkema (namens Vakcentrum, Kaas & Delicatessen)

Stichting tot beheer en exploitatie van de e-learning ‘Allergenen en Warenkennis’

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

BENOEMINGEN VANUIT HET CBL

CBL

Dagelijks Bestuur
Harrie B.M. ten Have

Bestuur
Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Stuurgroep Medewerkers en Veiligheid
Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann

Stuurgroep Consumentenzaken en Kwaliteit
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Projectgroep Voedselveiligheid en ­Certificering
Carline de Jong MSc

Werkgroep Duurzaamheid
Carline de Jong MSc

Stuurgroep CAO Winkels
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have

Stichting Museum voor het Kruideniersbedrijf
Herman H. van der Geest (voorzitter) †

Stichting Nedvang

Algemeen Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

BENOEMINGEN VANUIT DE KONINKLIJKE VERENIGING MKB-NEDERLAND

Koninklijke vereniging MKB-Nederland

Hoofdbestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Algemene Ledenvergadering MKB-Nederland (ALV)
Herman H. van der Geest †
(erelid MKB-Nederland)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have

Nationale Winkelraad (NWR)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Ondernemerschapsbeleid
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Milieu, Energie en Verduurzaming
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Consumentenvraagstukken
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann (agenda lid)

Commissie Arbeidsverhoudingen Branches
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann

Directeur/secretarisoverleg
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Commissie Auteursrecht
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Sociale Zekerheid
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Ruimtelijke Ordening
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Administratieve lasten en ­regeldruk
drs. Theo P.M. Urselmann

Platform Arbeidsvoorwaardenberaad
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Werkgroep Accijnzen
drs. Theo P.M. Urselmann

Platform Europa
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Werkgroep Huurrecht
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (agendalid)

Sociaal Economische Raad (SER)

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid)

Commissie Consumenten Aangelegenheden (SER CCA)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid)

BENOEMINGEN VANUIT ­DETAILHANDEL NEDERLAND

Detailhandel Nederland

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Stuurgroep Betalingsverkeer
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann (plvv)

Stuurgroep Europa
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)

Stuurgroep Digitalisering
drs. Theo P.M. Urselmann (plvv)

Stuurgroep Vestigingszaken
drs. Theo P.M. Urselmann

Stuurgroep Sociale zaken
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann

Deskundigenoverleg Pensioenen
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Stuurgroep Winkelcriminaliteit
drs. Theo P.M. Urselmann

Stichting Afrekenen met winkeldieven

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Stichting Fraude Aanpak Detailhandel

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Klankbordgroep
drs. Theo P.M. Urselmann

Stichting Gemeenschappelijke Informatie Organisatie

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Stichting Detailhandelsfonds

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

EuroCommerce

Board
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (vice-president)

General Board
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

SME Interest Group
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE