Besturen

Het Vakcentrum heeft vertegenwoordigers in tal van raden en besturen, zowel op nationaal als Europees niveau. 

Hieronder treft u een overzicht 
  • Vakcentrum,
  • rechtstreekse benoemingen,
  • benoemingen vanuit het CBL,
  • benoemingen vanuit de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

Vakcentrum Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van het Vakcentrum bestaat naast voorzitter Harrie ten Have, uit veertien ondernemers en directeur van het Vakcentrum Patricia Hoogstraaten.

Hoofdbestuur Vakcentrum

(* Lid Dagelijks ­Bestuur)

Harrie B.M. ten Have* (voorzitter)
Frits Alma
Erwin W.A. Binneveld
Arnold C. Both
Annie Harmsen
Roger V.J.N. Kleijnen
Hans Koelemij
Twan van Meel*
Froukje Mulder
Han H.F. Pasch*
Pieter Tent
Johannes Vasse
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE*
(directeur)
Theo Urselmann

Bestuur branche Biologische ­Speciaalzaken

(* lid bestuur Stichting Varena)

Pieter Tent (voorzitter)
Henkjan Wissink*
Jeroen Zentveld
Harrie B.M. ten Have*
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken Vakcentrum)

Bestuur Branche Foodspecialiteiten

(* lid bestuur Stichting Foodspecialiteiten (SFN))

Hans Koelemij* (voorzitter)
Pieter Renkema*
Harrie B.M. ten Have*
René Kuurman
Inge Overeem*
Edwin Schreff*
Astrid Willems
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken Vakcentrum)

Forum Detaillistenverenigingen

Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann
Hoofdbestuursleden en bestuursafgevaardigden van de detaillisten-/franchiseverenigingen

Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel

Bestuur
Han H. F. Pasch (voorzitter)
Harrie B.M. ten Have
Johannes Vasse
mr. Henk B.M. van Dorst MDR (directeur)

Ereleden

Wout Arxhoeck
Ed R.E. Boele
Meint Boonstra
Jacq H.H. Cuypers
Hans G.J. Geveling
Klaas van Heest
Roel Heerschap
Frits van der Heide
Casper W.P. Heine
Steven Huibers
Bram P.J. de Jong
P. Knol
Mans Koster
Piet A. Kruiver
Jan R. Leussink
Jan P.A. Liebreks
Wim Maassen van den Brink
Bert Oegema
Adrie M. van der Pas
Cor Pieren †
Henk Ploegmakers
Piet M.H. Quist
Hans Starreveld
Henk van der Veer
Riet van der Vegt
Joop J.M. Verbeeten
Wout van der Wal
Ger Winnubst

Stichting Vakcentrum Food Consult Bedrijfsadvies

Bestuur
Harrie B.M. ten Have
Casper Heine
Joop Verbeeten
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur)

Stichting Super Supermarkt Keurmerk (SSK)

Bestuur
Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
Casper Heine
Joop Verbeeten
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur)
Raad van Advies SSK
Rob Benjamens (voorzitter)
drs. ing. Henk J. Gianotten
prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer
Ruud Koornstra
drs. Jan-Peter Mϋller
mr. Peter Vogelzang
prof. dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot
Certificeringsraad SSK
Arnold C. Both
Annie Harmsen
Roel N.C. Heerschap
Casper W.P. Heine
Henry Hubers
Bram P.J. de Jong

Stichting Sociaal Fonds ­Levensmiddelenbedrijf

Bestuur
Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Bram (A.)P.J. de Jong (plvv)
drs. Theo P.M. Urselmann (plvv)

Stichting 3XM

Bestuur
Harrie ten Have (voorzitter werkgeverszijde)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL)

Bestuur
Froukje Mulder (voorzitter)
mr. Laetitia T.M. de Leede
BPFL – Pensioencommissie
mr. Laetitia T.M. de Leede
BPFL - Werkgroep Communicatie
Froukje Mulder
BPFL – Verantwoordingsorgaan
Henk Ploegmakers

Georganiseerd Overleg ­Levensmiddelen CAO-onderhandelingsdelegatie

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have
Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
CAO Nalevingsinstrument (CNI)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
mr. Jurry Teunissen

International Federation of Grocers’ Associations (IFGA)

Board
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
(secretary general)
General Assemblee
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Vereniging van Postale- en Bancaire Retailers (VVP)

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann (coördinator)

Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN)

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann (coördinator)

Stuurgroep Retailagenda

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Lokaal Retailbelang

Bestuur
drs. Theo P.M. Urselmann (voorzitter)

Stichting De Nieuwe Winkelstraat

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann

Stichting tot beheer en ­exploitatie van de e-learning ‘Allergenen en Warenkennis’

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

CBL

Dagelijks Bestuur
Harrie B.M. ten Have
Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have
Retailveiligheidsoverleg
drs. Theo P.M. Urselmann
Projectgroep Voedselveiligheid en Certificering
Carline de Jong MSc
Werkgroep Duurzaamheid
Carline de Jong MSc
Stuurgroep CAO Winkels
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

Directeurenoverleg
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Hoofdbestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Algemene Ledenvergadering MKB-Nederland (ALV)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have

Nationale Winkelraad (NWR)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Ondernemerschapsbeleid
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Milieu, Energie en Verduurzaming
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Consumentenvraagstukken
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Commissie Arbeidsverhoudingen Branches
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Auteursrecht
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Sociale Zekerheid
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Ruimtelijke Ordening
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Administratieve lasten en regeldruk
drs. Theo P.M. Urselmann
Platform Arbeidsvoorwaardenberaad
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Werkgroep Accijnzen
drs. Theo P.M. Urselmann
Commissie Europees MKB-beleid
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Werkgroep Huurrecht
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
(agendalid)
ZES-overleg niet-transportgerelateerde brancheorganisaties
Carline de Jong MSc, agendalid

Platform Retail Nederland

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

EuroCommerce

Bestuur en ALV
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
(vice-president)
SME Interest Group
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Europese Commissie, DG Grow

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Sociaal Economische Raad (SER)

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid)
Commissie Consumenten Aangelegenheden (SER CCA)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid)

Stichting Afrekenen met winkeldieven

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Stichting Fraude Aanpak ­Detailhandel

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Klankbordgroep
drs. Theo P.M. Urselmann

Stichting Gemeenschappelijke ­Informatie Organisatie

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Stichting Detailhandelsfonds

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

20-05-2022