Besturen

Het Vakcentrum heeft vertegenwoordigers in tal van raden en besturen, zowel op nationaal als Europees niveau. 

Hieronder treft u een overzicht 
  • Vakcentrum,
  • rechtstreekse benoemingen,
  • benoemingen vanuit het CBL,
  • benoemingen vanuit de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

Vakcentrum Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van het Vakcentrum bestaat naast voorzitter Harrie ten Have, uit veertien ondernemers en directeur van het Vakcentrum Patricia Hoogstraaten.

Hoofdbestuur 

(* Lid Dagelijks ­Bestuur)

Harrie B.M. ten Have* (voorzitter)
Bram P.J. de Jong* (penningmeester)
Frits Alma
Erwin W.A. Binneveld
Arnold C. Both
Annie Harmsen
Roger V.J.N. Kleijnen
Hans Koelemij
Twan van Meel
Froukje Mulder
Han H.F. Pasch
Pieter Tent
Johannes Vasse
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE* (directeur)
Theo Urselmann

Bestuur branche
Biologische ­Speciaalzaken

Pieter Tent (voorzitter)
Willem Bakker
Henkjan Wissink
Harrie B.M. ten Have (voorzitter bestuur Vakcentrum)
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken Vakcentrum)

Bestuur Stichting Foodspecialiteiten

Hans Koelemij (voorzitter)
Pieter Renkema
Harrie B.M. ten Have
Inge Overeem
Edwin Seggelink
Edwin Schreff
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken Vakcentrum)

Forum Detaillistenverenigingen

Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann
Hoofdbestuursleden en bestuursafgevaardigden van de detaillisten-/franchiseverenigingen

Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel

Bestuur
Harrie B.M. ten Have

Ereleden                

Herman H. van der Geest †
(erevoorzitter tot 24 juli 2020) 
Wout Arxhoeck
Ed R.E. Boele
Meint Boonstra
Jacq H.H. Cuypers
Hans G.J. Geveling
Roel Heerschap
Klaas van Heest
Frits van der Heide
Casper W.P. Heine
Steven Huibers
P. Knol
Mans Koster
Piet A. Kruiver
Jan R. Leussink
Jan P.A. Liebreks
Wim Maassen van den Brink
A. Oegema
Adrie M. van der Pas
Cor Pieren
Henk Ploegmakers
Piet M.H. Quist
Hans Starreveld
Henk van der Veer
Riet van der Vegt
Joop J.M. Verbeeten
Wout van der Wal
Ger Winnubst

RECHTSTREEKSE BENOEMINGEN

Stichting Vakcentrum
Food Consult Bedrijfsadvies

Bestuur
Harrie B.M. ten Have
Casper Heine
Joop Verbeeten
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur)

Stichting Super Supermarkt Keurmerk (SSK)

Bestuur
Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
Casper Heine
Joop Verbeeten
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur)

Raad van Advies SSK
Rob Benjamens (voorzitter)
drs. ing. Henk J. Gianotten
prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer
Ruud Koornstra
drs. Jan-Peter Mϋller
Peter Vogelzang
prof. dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Certificeringsraad SSK
Arnold C. Both
Roel N.C. Heerschap
Casper W.P. Heine
Henry Hubers
Bram P.J. de Jong

Stichting Sociaal Fonds ­Levensmiddelenbedrijf

Bestuur
Harrie B.M. ten Have
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Bram P.J. de Jong (plvv)
drs. Theo P.M. Urselmann (plvv)

Stichting 3XM

Bestuur
Harrie ten Have (voorzitter werkgeverszijde)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Lokaal Retailbelang

Bestuur
drs. Theo P.M. Urselmann (voorzitter)

Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Bestuur
Froukje Mulder (voorzitter)
mr. Laetitia T.M. de Leede

BPFL – Pensioencommissie
mr. Laetitia T.M. de Leede

BPFL - Werkgroep Communicatie
Froukje Mulder

BPFL – Verantwoordingsorgaan
Henk Ploegmakers

Georganiseerd Overleg ­Levensmiddelen

CAO-onderhandelingsdelegatie
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

CAO Nalevingsinstrument (CNI)
mr. Jurry Teunissen
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

International Federation of Grocers’ Associations (IFGA)

Board
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (secretary general)

General Assemblee
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Vereniging van Postale- en Bancaire Retailers (VVP)

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann (coördinator)

Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN)             

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann (coördinator)

Stuurgroep Retailagenda
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Stichting De Nieuwe Winkelstraat

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann

Stichting tot beheer en exploitatie van de e-learning ‘Allergenen en Warenkennis’

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Bond van Boerderij-Zuivelbereiders

Adviescommissie promotie boerderijzuivel
Pieter Renkema
(namens Vakcentrum, Kaas & Delicatessen)

BENOEMINGEN VANUIT HET CENTRAAL BUREAU LEVENSMIDDELENHANDEL (CBL)

Dagelijks Bestuur
Harrie B.M. ten Have

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have

Stuurgroep Medewerkers en Veiligheid
drs. Theo P.M. Urselmann

Stuurgroep Consumentenzaken en Kwaliteit
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Projectgroep Voedselveiligheid en ­Certificering
Carline de Jong MSc

Werkgroep Duurzaamheid
Carline de Jong MSc

Stuurgroep CAO Winkels
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have

Stichting Museum voor het Kruideniersbedrijf
Herman H. van der Geest † (voorzitter tot 24 juli 2020) 

 

BENOEMINGEN VANUIT DE KONINKLIJKE VERENIGING
MKB-NEDERLAND

Hoofdbestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Algemene Ledenvergadering MKB-Nederland (ALV)
Herman H. van der Geest †
(erelid MKB-Nederland tot 24 juli 2020) 
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have

Nationale Winkelraad (NWR)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Ondernemerschapsbeleid
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Milieu, Energie en Verduurzaming
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Consumentenvraagstukken
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann (agendalid)

Commissie Arbeidsverhoudingen Branches
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann

Directeurenoverleg
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Commissie Auteursrecht
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Sociale Zekerheid
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Ruimtelijke Ordening
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Administratieve lasten en ­regeldruk
drs. Theo P.M. Urselmann

Platform Arbeidsvoorwaardenberaad
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Werkgroep Accijnzen
drs. Theo P.M. Urselmann

Commissie Europees MKB-beleid
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Werkgroep Huurrecht
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (agendalid)

ZES-overleg niet-transportgerelateerde brancheorganisaties
Carline de Jong MSc, agendalid

SME Envoy
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Sociaal Economische Raad (SER)

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid)

Commissie Consumenten Aangelegenheden (SER CCA)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid)

­RETAIL NEDERLAND

Bestuur Platform Retail Nederland
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Stichting Afrekenen met winkeldieven

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Stichting Fraude Aanpak Detailhandel

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Klankbordgroep
drs. Theo P.M. Urselmann

Stichting Gemeenschappelijke Informatie Organisatie

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

Stichting Detailhandelsfonds

Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE 

EuroCommerce

Bestuur en ALV
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (vice-president) 

SME Interest Group
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE

12-02-2021