Besturen

 
Het Vakcentrum heeft vertegenwoordigers in tal van raden en besturen, zowel op nationaal als Europees niveau. 

Hieronder treft u een overzicht 

Vakcentrum Hoofdbestuur 

Het hoofdbestuur van het Vakcentrum bestaat naast voorzitter Harrie ten Have, uit veertien ondernemers en directeur van het Vakcentrum Patricia Hoogstraaten.

Hoofdbestuur (* Lid Dagelijks Bestuur) Bestuur Vakcentrum, Foodspecialiteiten Voorzittersoverleg
Harrie B.M. ten Have* (voorzitter) Ed R.E. Boele (voorzitter) Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
Bram (A.) P.J. de Jong* (penningmeester) Pieter Renkema mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Erwin Binneveld Mathieu Breider drs. Theo P.M. Urselmann
Arnold Both Hester de Groot Hoofdbestuursleden en voorzitter detaillistenverenigingen
Johan Dekker Harrie B.M. ten Have  
Hester de Groot Richard de Jong  
Roel N.C. Heerschap* (waarnemend voorzitter) Hans Koelemij  
Pieter Klabbers Inge Overeem  
Roger Kleijnen Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken Vakcentrum)  
Twan van Meel   .
Han Pasch . .
Gert Smit . .
Johannes Vasse . .
Rob Veltink . .
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE* (directeur) . .
     
Bestuur branche Biologische Speciaalzaken . .
Janet van den Broek (voorzitter) . .
Willem Bakker . .
Henkjan Wissink    
Harrie B.M. ten Have . .
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken Vakcentrum) . .

 

Ereleden . .
Herman H. van der Geest (erevoorzitter) P. Knol Piet M.H. Quist
Wout Arxhoeck Waling Koornneef Hans Starreveld
Meint Boonstra Mans Koster A. Struik †
Sjoerd Boonstra † Piet A. Kruiver H.J. Tabak †
Jacq H.H. Cuypers Jan R. Leussink Henk van der Veer 
Hans G.J. Geveling Jan P.A. Liebreks Riet van der Vegt 
Klaas van Heest Wim Maassen van den Brink Joop (J.J.M.) Verbeeten
Frits van der Heide Bert Oegema Wout van der Wal
Casper W.P. Heine Adrie M. van der Pas Ger Winnubst
Steven Huibers Cor Pieren  
D. Joppe † Henk Ploegmakers  

 

Rechtstreekse benoemingen

Stichting Vakcentrum FoodConsult Bedrijfsadvies Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Georganiseerd Overleg Levensmiddelen
Bestuur Bestuur CAO-onderhandelingsdelegatie
Harrie B.M. ten Have Harrie B.M. ten Have Harrie B.M. ten Have
Steven Huibers mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Jan R. Leussink Bram (A.) P.J. de Jong (plvv) Redactiecommissie CAO
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur) drs. Theo P.M. Urselmann (plvv) mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
. . Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden
Stichting Varena . mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Bestuur .
CAO Nalevingsinstrument (CNI)
Janet van den Broek (voorzitter) . mr. Jurry Teunissen
Willem Bakker . Werkgroep Pensioenen
Henkjan Wissink . Harrie B.M. ten Have
Harrie B.M. ten Have . mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Rick Brantenaar (secretaris) . .
     
Stichting Foodspecialiteiten Nederland Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BpfL) International Federation of Grocers' Associations (IFGA)
Bestuur Bestuur Board
Ed R.E. Boele (voorzitter) mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (secretary general)
Pieter Renkema Froukje Sloot-Mulder (voorzitter) General Assemblee
Mathieu Breider BpfL - Pensioencommissie mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Hester de Groot mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE .
Harrie B.M. ten Have BpfL - Communicatiecommissie Stichting 3xM
Richard de Jong Froukje Sloot-Mulder (voorzitter) Bestuur
Hans Koelemij BpfL - Verantwoordingsorgaan Harrie B.M. ten Have
Inge Overeem Henk Ploegmakers mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Rick Brantenaar (manager Food Speciaalzaken Vakcentrum) . .
Nederlandse Franchise Code Regiegroep Retailagenda Stichting Masterclass Foodretail
Schrijfcommissie mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE Harrie B.M. ten Have (voorzitter)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE . .
     
Bond van Boerderij-Zuivelbereiders Stichting Allergenen Stichting De Nieuwe Winkelstraat
Adviescommissie promotie boerderijzuivel Bestuur Bestuur
Piet Renkema (namens Vakcentrum, Kaas & Delicatessen) mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
     
Stichting Super Supermarkt Keurmerk (SSK) .  
Bestuur Certificeringsraad  
Harrie B.M. ten Have (voorzitter) Roel N.C. Heerschap .
Steven Huibers Casper W.P. Heine Syntrus Achmea
Jan R. Leussink Henry Hubers Raad van Advies
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (directeur) Bram (A.) P.J. de Jong mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Raad van Advies SSK Arnold Both .
Rob Benjamens (voorzitter) . Stichting tot beheer en exploitatie van de e-learning 'Allergenen en Warenkennis'
drs. ing. Henk J. Gianotten . mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer .  
Ruud Koornstra . Vereniging van Postale- en Bancaire Retailers (VVP)
drs. Jan-Peter Müller . Bestuur
mr. Peter Vogelzang . mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter)
prof. dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot . drs. Theo. P.M. Urselmann

 

Benoemingen vanuit het CBL 

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) Stuurgroep Medewerkers en Veiligheid Stuurgroep CAO Winkels
Dagelijks Bestuur Harrie B.M. ten Have (voorzitter) mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Harrie B.M. ten Have drs. Theo P.M. Urselmann Harrie B.M. ten Have
Bestuur Stuurgroep Consumentenzaken en Kwaliteit Projectgroep Voedselveiligheid en Certificering
Harrie B.M. ten Have mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE Carline de Jong MSc
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE . Werkgroep Duurzaamheid
. . Carline de Jong MSc
. . .
Nedvang Stichting Museum voor het Kruideniersbedrijf .
Algemeen Bestuur Herman H. van der Geest (voorzitter) .
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE . .

 

Benoemingen vanuit de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland . Sociaal Economische Raad (SER)
Hoofdbestuur Directeur / secretarisoverleg mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid)
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE Commissie Consumenten Aangelegenheden (SER CCA)
Algemene Ledenvergadering MKB-Nederland (ALV) Commissie Auteursrecht mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (lid)
Herman H. van der Geest (erelid MKB-Nederland) drs. Theo P.M. Urselmann .
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE Commissie Sociale Zekerheid .
Harrie B.M. ten Have drs. Theo P.M. Urselmann .
Nationale Winkelraad (NWR) Commissie Ruimtelijke Ordening .
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter) drs. Theo P.M. Urselmann .
drs. Theo P.M. Urselmann Commissie Administratieve lasten en regeldruk .
Commissie Ondernemerschapsbeleid drs. Theo P.M. Urselmann .
drs. Theo P.M. Urselmann Platform Winkeltop .
Commissie Milieu, Energie en Verduurzaming mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE .
drs. Theo P.M. Urselmann. drs. Theo P.M. Urselmann .
Commissie Consumentenvraagstukken Platform Arbeidsvoorwaardenberaad .
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE .
drs. Theo P.M. Urselmann (agendalid) Werkgroep Accijnzen .
Commissie Arbeidsverhoudingen Branches drs. Theo P.M. Urselmann .
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE Werkgroep Informatieuitwisseling Europese lobby brancheorganisaties .
drs. Theo P.M. Urselmann mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE .
. Werkgroep Huurrecht .
. mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE .

Benoemingen vanuit Detailhandel Nederland

Detailhandel Nederland Stuurgroep Vestigingszaken EuroCommerce
Bestuur drs. Theo P.M. Urselmann Board
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE Stuurgroep Sociale zaken mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (vice-president)
Stuurgroep Betalingsverkeer mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE General Board
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE drs. Theo P.M. Urselmann mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
drs. Theo P.M. Urselmann (plvv) Deskundigenoverleg Pensioenen SME Interest Group
Stuurgroep Europa mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE (voorzitter) Stuurgroep Winkelcriminaliteit .
. drs. Theo P.M. Urselmann .
. . .
Stichting Fraude Aanpak Detailhandel Stichting Detailhandelsfonds Stichting Afrekenen met winkeldieven
Bestuur Bestuur Bestuur
mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE mr. Patricia E.H. Hoogstraaten RAE
Klankbordgroep . .
drs. Theo P.M. Urselmann . .