Partners

Het Vakcentrum is de onafhankelijke belangenbehartiger en bewezen partner van zelfstandige detaillisten in food, non-food, fast moving consumer goods en franchisenemers.

Het Vakcentrum voert lobbyactiviteiten uit om de positie van zelfstandige winkeliers en franchisenemers te verstevigen. Zowel op nationaal als op Europees niveau maakt het Vakcentrum deel uit van diverse relevante netwerken. Het Vakcentrum werkt nauw samen met koepel- en kennisorganisaties, zoals MKB-Nederland, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Detailhandel Nederland, MVO Nederland, VNO-NCW, EuroCommerce, the International Federation of Grocers’ Associations en ShoppingTomorrow.

Het Vakcentrum participeert, vanzelfsprekend, in de Retailagenda. Het Platform De Nieuwe Winkelstraat is een gezamenlijke activiteit van Inretail en het Vakcentrum.

MKB 1 pos colour RGB - kopie.png eb0de49a-daf8-419e-a422-562c9a2a94c5.jpg detailhandel nederland.jpg
MVO_Logo_RGB_bottom-1200dpi.png Logo VNO NCW.png EuroCommercetransparent (515x386)_1.png
Shopping tomorrow.jpg