Tabak en cao

Met het verkoopverbod van tabak in de supermarkt per 1 juli 2024 in zicht, besluiten sommige ondernemers de verkoop van tabak onder te brengen in een fysieke winkel. Maar hoe zit het dan met personeel dat in dat verkooppunt gaat werken?

Cao voor het Levensmiddelenbedrijf

De Cao voor het Levensmiddelenbedrijf kent in artikel 2a een zogenaamde samenloopbepaling. Het gaat dan om activiteiten van de supermarktondernemer in een winkel of een afdeling waarin geen levensmiddelen worden verkocht. De vraag is dan of werknemers die in die winkel of afdeling werkzaam zijn, onder de werkingssfeer van de Cao voor het Levensmiddelenbedrijf vallen? Het samenloopartikel bepaalt dan dat hoofdactiviteit in loonbedrag en aantal arbeidsdagen doorslaggevend is.

In nagenoeg alle gevallen is het loonbedrag en het aantal arbeidsdagen in de supermarkt vele malen hoger dan in de winkel of afdeling met de andere activiteit. Dat geldt dan ook wanneer het een verkooppunt tabak betreft. Voorwaarde hierbij is dan wel dat het verkooppunt in juridische zin onderdeel is van dezelfde onderneming als de supermarkt. De werknemer is dan in dienst van een werkgever die behalve een supermarkt ook een verkooppunt voor tabak (en eventueel andere goederen) exploiteert. Omdat de supermarkt qua loonbedrag en aantal arbeidsdagen de hoofdactiviteit is, geldt ook voor de medewerker in de tabakswinkel de Cao voor het Levensmiddelenbedrijf.

Als het verkooppunt echter is ondergebracht in een aparte onderneming met een eigen rechtsvorm dan is de formele werkgever een andere dan de supermarktondernemer. In dat geval is de Cao voor het Levensmiddelenbedrijf niet van toepassing. U hanteert dan de regels van het Burgerlijk Wetboek.

 

Thema's

Voorbeelden

  • Supermarkt BV exploiteert een supermarkt en opent daarnaast een verkooppunt met tabak. Daarvoor sluit Supermarkt BV een arbeidsovereenkomst met een werknemer om in het verkooppunt te werken. De Cao voor het Levensmiddelenbedrijf dient te worden toegepast

  • Supermarkt BV besluit het verkooppunt van tabak onder te brengen in een nieuwe rechtspersoon Tabak BV. De werknemer treedt in dienst bij Tabak BV. De Cao voor het Levensmiddelenbedrijf is niet van toepassing.

Vragen? Neem contact met ons op

Er kunnen natuurlijk allerlei situaties zijn van rechtsvormen of rechtspersonen. Als u daarover vragen heeft neemt u contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies.

Mocht de regeling worden gewijzigd c.q. aangevuld hieromtrent dan informeren we u uiteraard zo snel mogelijk.

Contact