Tabak en regelgeving

De overheid wil de verkoop van tabak en rookwaren beperken. In november 2020 heeft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een tijdspad voor het verbieden van de verkoop van rookwaren gepresenteerd. Dit tijdspad is recent aangepast. Hieronder het huidige overzicht.

Gevolgen van regelgeving

Het Vakcentrum wijst op de grote bedrijfseconomische gevolgen voor met name kleinere supermarkten. Naast de omzet van tabak en rookwaren, vloeit veel meer omzet weg. Immers de consument zal geneigd zijn elders boodschappen te gaan doen. Dit kan leiden tot het faillissement van zo'n 500 supermarkten en daarmee tot een forse aantasting van de leefbaarheid in de plaatsen waar die supermarkten gevestigd zijn.

Advies van 5 februari

De Raad van State heeft 5 februari het advies gepubliceerd over het ontwerpbesluit om het Tabaks- en rookwarenbesluit te wijzigen waardoor de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten in supermarkten en horeca wordt verboden. Het volledige advies en het nieuwsbericht van de Raad van State kunt u hier vinden.  Het Vakcentrum zet vraagtekens bij de rechtsgeldigheid van een verbod.  Het Vakcentrum verwijst daarbij naar het advies van de Raad van State. De Raad van State stelt dat de Europese Dienstenrichtlijn van toepassing is. Die richtlijn stelt dat een maatregel niet verder mag gaan dan nodig is. Daarbij plaatst de Raad van State ook kanttekeningen bij  de effectiviteit, consistentie en proportionaliteit van het voorgesteld verbod.

De actuele stand van zaken

Op deze pagina geven wij de meest actuele stand van zaken en mogelijke alternatieven.

Naar actueel

Belangrijke data

1 januari 2022

Verbod sigarettenautomaten (tabaksautomaten) die klanten zelf bedienen

1 juli 2023

Verbod online verkoop van tabak (half jaar uitgesteld)

1 juli 2024

Verbod verkoop van tabak in supermarkten

Vanaf 2024

Registratieplicht voor alle verkooppunten van tabak, zodat monitoring en handhaving makkelijker wordt.

2025

E-sigaretten enkel nog verkocht in speciaalzaken

2030

Verbod verkoop van tabak in tankstations

2032

Verbod verkoop van tabak in tabak- en gemakwinkels

Vanaf 2032

Tabaksverkoop enkel nog in speciaalzaken