Informatieplicht energiebesparing

Ondernemers die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen, die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dit is geregeld in de Wet milieubeheer. Deze verplichting is aangevuld met een informatieplicht. De informatieplicht houdt in dat alle bedrijven die onder de verplichting vallen, vóór 1 december 2023 digitaal via het eLoket van de overheid dienen te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. 

Het Vakcentrum ontzorgt

Het Vakcentrum ontzorgt u in deze en biedt u ondersteuning bij het voldoen aan de informatieplicht. U kunt kosteloos deelnemen aan een van de invulworkshops. Geheel uitbesteden kan ook, hier zijn wel kosten aan verbonden.

Invulworkshop informatieplicht energiebesparing

Tijdens een praktische invulworkshop doorloopt u samen met energieadviseurs met ruime ervaring in de branche de informatieplicht. Het uitgangspunt is dat u na het volgen van een invulworkshop volledig voldoet aan de informatieplicht.

Meld u aan voor een workshop per e-mail aan energie@vakcentrum.nl o.v.v. bedrijfsnaam , deelnemer(s) en de workshop naar keuze. Niet in de gelegenheid om deel te nemen op genoemde data, geef dit dan ook aan. Bij voldoende animo worden extra workshops ingepland. De data van de workshops volgen later.

Individuele begeleiding bij het voldoen aan de informatieplicht

Ook is er een maatwerkoplossing, waarbij u de informatieplicht uitbesteedt. Er zijn twee mogelijkheden.

1. Volledig ontzorgd, begeleiding op locatie: een energieadviseur doorloopt zelf de winkel en beoordeelt in hoeverre aan alle maatregelen is voldaan. U ontvangt een overzicht van de maatregelen die nog moeten worden uitgevoerd om aan de energiebesparingsplicht te voldoen. De energieadviseur zal de informatieplicht voor u invullen via het eLoket.
Begeleidingstraject a 5 uur, €775 excl. btw, excl. reiskosten.

2. Ondersteuning via Teams: u doorloopt samen met de energieadviseur de informatieplicht via Teams. Vooraf zal een lijst worden toegestuurd met informatie die u voor handen moet hebben tijdens het Teams-gesprek. Na afloopt ontvangt u een overzicht van de maatregelen die nog moeten worden uitgevoerd om aan de energiebesparingsplicht te voldoen. De energieadviseur zal de informatieplicht voor u invullen via het eLoket, tenzij u aangeeft dit zelf op te willen pakken.
Begeleidingstraject a 3 uur, €475 excl. btw.

Geïnteresseerd in een individueel traject? Meld u aan per e-mail aan energie@vakcentrum.nl o.v.v. winkelgegevens, het gewenste traject en eventueel een voorkeursdag(deel)Vervolgens wordt er contact met u opgenomen om de afspraak in te plannen.

NB: Indien het vanwege de beperkte beschikbaarheid van adviseurs niet meer mogelijk is de ondersteuning vóór 1 december 2023 uit te voeren, dan wordt u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.