Afval verminderen

Door efficiënt om te gaan met afval wordt voorkomen dat het op de vuilstort terechtkomt en bij afbraak schadelijke emissies veroorzaakt. Ontdek welke veranderingen u kunt doorvoeren om afval te verminderen en hoe dit uw bedrijf en het milieu ten goede kan komen.

Zakelijke verplichtingen

Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Ook moet u het afval zelf (laten) afvoeren.
Als bedrijf moet u uw bedrijfsafval of bedrijfsafvalstoffen scheiden en gescheiden afvoeren. U kunt dit zelf doen. Of een contract afsluiten met uw gemeente, of een erkende inzamelaar.

Scheiden van afval

Bewust omgaan met afval betekent:
• de hoeveelheid afval zo veel mogelijk beperken
• afval veilig opslaan
• hergebruik of recycling van afval aanmoedigen
•  ervoor zorgen dat afval wordt verwijderd zonder schade toe te brengen aan het milieu of de gezondheid van mensen

Door uw afval te beperken, kunt u:
• voorkomen dat het op stortplaatsen of verbrandingsovens terechtkomt
• schadelijke uitstoot verminderen
• kosten voor afvalverwijdering en stortbelasting verlagen

Lees hier welke soorten afval u moet scheiden.

Afvalbeheerkosten en belastingen

Hoe meer afval u produceert, hoe hoger uw afvalbeheerkosten zullen zijn, denk aan:

 • kosten voor het huren van containers
 • wekelijkse vuilnisophalingen
 • afvaltransportkosten
 • stortbelasting 

Regelgeving

De regels rond het verwerken van bedrijfsafval zijn in Nederland vastgelegd in de Wet Milieubeheer hoofdstuk 10. Bij een aantal onderwerpen hebben gemeenten de bevoegdheid om nadere regels te stellen.

Hoe afval te verminderen?

Voer een audit uit op uw werkplek

Loop rond in uw pand en identificeer waar onnodig afval wordt gegenereerd. Let op:

 • grondstoffen – worden water, energie of kantoorbenodigdheden efficiënt gebruikt?
 • recycling – worden papier, glas, voedsel, plastic maar bijvoorbeeld ook cartridges gerecycled?
 • verpakking – is productverpakking nodig? Zo ja, is het herbruikbaar of biologisch afbreekbaar?
 • afvalopslag – worden materialen op de juiste manier opgeslagen, gescheiden en vervoerd?
Recyclen

Gebruik op kleur gecodeerde bakken. Maak elke recyclingoptie zo duidelijk mogelijk. En daarnaast:

 • maak ze makkelijk toegankelijk voor alle medewerkers
 • verwijder 'gewone' afvalbakken en persoonlijke afvalbakken onder bureaus
Ga papierloos

Door meer digitaal te doen hoef je minder uit te geven aan papier en andere kantoorbenodigdheden, en het is beter voor het milieu.

Minder afdrukken

Bij het afdrukken:

 • gebruik beide zijden van het papier
 • papier recyclen waar mogelijk
Verkoop je afval

Indien u zeer veel recyclebaar afval heeft, kan het mogelijk interessant worden dit te verkopen. Het gaat dan bijvoorbeeld om samengeperst karton of kunststof. Zoek op internet naar mogelijke afnemers of overleg met uw afvalinzamelaar. Een groeiend aantal bedrijven biedt aan om afval zoals papier of plastic in te kopen. Zoek op internet welke bedrijven afval bij u in de buurt inkopen.