CO2-uitstoot, energiebesparing en de wet

Nederland moet voor 2030 de uitstoot van het broeikasgas CO2 terugdringen. Om dit doel te bereiken heeft de overheid afspraken gemaakt met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Die afspraken staan in het Klimaatakkoord.

Duurzaam bedrijfspand

Uw bedrijfspand energiezuinig maken zorgt voor minder CO2-uitstoot en lagere energiekosten. Dit doet u door energie te besparen. Of door te kiezen voor bijvoorbeeld alternatieve energie om uw bedrijfspand te verwarmen.

Energiebesparingsplicht en de ­informatieplicht

Ondernemers die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar ­verbruiken, moeten verpicht de energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terug­verdienen. De informatieplicht houdt in dat ondernemers aan de overheid rapporteren welke ­maatregelen zijn genomen. Het toezicht ligt bij gemeenten en omgevingsdiensten. De rapportage om het kader van de informatieplicht loopt via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de site van de RVO kunt u ook controleren of u onder de informatieplicht valt. Het Vakcentrum biedt ondersteuning bij het voldoen aan de informatieplicht.

EED-auditplicht

Ondernemingen met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer, hebben volgens de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) een energie-auditplicht: een onderzoek naar energieverbruik en mogelijkheden om energie te besparen. De EED-auditplicht is vanaf circa drie supermarktvestigingen aan de orde. Het toezicht ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

Energielabel bij verkoop, verhuur of oplevering

Een energielabel dat aangeeft hoe energie­zuinig een gebouw is, is verplicht bij verkoop, verhuur (aan een nieuwe huurder) of oplevering van een winkel. Daarnaast is het verplicht om de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig energielabel weer te geven wanneer een gebouw te koop of te huur wordt aangeboden door advertenties in commerciële media. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Lees meer over het energielabel op de site van de Rijksoverheid. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert op de aanwezigheid van een energielabel.

Duurzame mobiliteit

Bijna de helft van alle wegkilometers heeft te maken met zakelijk reizen. Duurzamer reizen helpt om de CO2-uitstoot te verminderen. U kunt bijdragen door uw medewerkers te stimuleren om op een milieuvriendelijke manier te reizen.

Heeft uw bedrijf meer dan 100 werknemers? Dan moet u vanaf 1 juli 2024 de CO2-uitstoot melden van het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van uw medewerkers. Voor 2024 rapporteert u over een jaar of wanneer u gebruik maakt van het uitstel slechts over een half jaar. U levert deze gegevens uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan (dus uiterlijk voor het eerst op 30 juni 2025). Is de uitstoot te hoog? Dan moet u actie ondernemen om die te verlagen. Bijvoorbeeld door uw werknemers vaker te laten reizen met de fiets, het ov of elektrische auto's.

Met vragen over de CO2-registratieplicht voor personeel, kunt u contact opnemen met het Vakcentrum via reactie@vakcentrum.nl of kijk op de site van RVO.