De Race to Zero

Er zijn internationaal afspraken gemaakt om te komen tot een CO2 neutrale wereld in 2050. Het gaat echter niet snel genoeg. Vandaar dat de Race To Zero is gestart. De Race To Zero is  wereldwijde campagne om een extra impuls te geven aan de verschuiving naar een CO2-neutrale economie. Het Vakcentrum heeft toegezegd zich extra in te zetten voor deze campagne.

Bedrijven en organisaties van over de hele wereld kunnen meedoen aan de Race to Zero. 
Voorwaarde is dat zijn beloven de CO2 uitstoot te halveren voor 2030 en CO2-neutraal te zijn in 2050.

De retail kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vermindernen van de CO2-uitstoot.
Vandaar dat grote retailketens zich hebben aangesloten bij de Race to Zero.

In Nederland kunnen nu ook zelfstandig ondernemers meedoen aan de Race to Zero. Het Vakcentrum gaat de toelating ondersteunen. 

SSK ondernemers als eerste winkeliers in Nederland

Het Vakcentrum heeft als eerste de ondernemers met het Super Supermarkt Keurmerk uitgenodigd deel te nemen aan de Race to Zero. Omdat SSK ondernemers al getoetst zijn door de Stichting SSK kunnen zij makkelijk toetreden tot de Race to Zero. De SSK ondernemers die meedoen zijn dan ook gelijk de eerste ondernemers uit het Nederlandse midden- en kleinbedrijf die zich aansluiten. Lees meer over het Super Supermarkt Keurmerk.

Vakcentrum wordt ‘accelerator’

Het Vakcentrum heeft aangegeven zich in te willen zetten als zogenoemde ‘accelerator’. Daarmee is het Vakcentrum ook de eerste brancheorganisatie in Nederland met die functie. Een accelerator maakt zich sterk voor de uitrol van de campagne in de eigen branche of sector. Daartoe communiceert de accelerator over de campagne en ondersteunt het bedrijven die zich bij de campagne willen aansluiten.

Op termijn gaat het Vakcentrum dan ook zeker de overige Vakcentrumleden en ook niet-leden en collega-brancheorganisaties uitnodigen om zich aan te sluiten bij de Race to Zero.

Retail wereldwijd in Race To Zero

De bedrijven die het initiatief genomen hebben om de Race To Zero ook in de retail uit te rollen (Beste Buy, IKEA, Kingfisher, H&M, en Walmart) zijn grote internationale spelers.

Inmiddels wordt er ook volop ingezet op het midden- en kleinbedrijf, zoals in Nederland. MKB-bedirjven die meedoen worden aangmeld op de SME Climate Hub.

Wereldwijd promoten brancheorganisaties de Race To Zero bij hun leden. Dat gebeurt o.a. in:

Verenigd Koninkrijk

BRC

Australie ARA
Europa Eurocommerce
Spanje

ANGED

Portugal

APED

Griekenland

ESEE

ACCI

Frankrijk

France Commerce

Polen

POHiD

Brazilë

ABComm

Tjechië SOCR ČR
Wereldwijd

amfori

Nederland

Vakcentrum

CBL

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Race to Zero en de mogelijkheden mee te doen aan deze wereldwijde campagne neem dan contact op met het Vakcentrum (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl