Koolstofjargon

CO2 neutraal, CO2 voetafdruk, broeikasgassen – wat betekent het allemaal?

CO2-neutraal, klimaatneutraal en netto nul

'CO2-neutraal', 'klimaatneutraal' en 'netto nul' betekenen allemaal hetzelfde: een evenwicht tussen de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomen in de atmosfeer en de uitstoot die terug uit de atmosfeer wordt geabsorbeerd in natuurlijke 'koolstofputten' zoals bossen of oceanen.

De Race To Zero kan worden toegepast op mondiaal, land-, stads- of bedrijfsniveau. Voor het MKB betekent dit dat de uitstoot van een bedrijf de komende jaren zoveel mogelijk wordt teruggebracht en de restemissies worden gecompenseerd met een geaccrediteerde regeling.

Koolstof, emissies en broeikasgassen

'Koolstof' en 'koolstofemissies' kunnen worden gebruikt als benamingen voor alle uitstoot van broeikasgassen. Dit komt omdat koolstofdioxide het meest voorkomende broeikasgas is, maar andere gassen zoals methaan spelen ook een rol in de opwarming van de aarde en moeten daarom worden verminderd.

CO2-voetafdruk

Dit betreft de totale hoeveelheid koolstofemissies (of 'broeikasgassen') die direct en indirect vrijkomen door de activiteiten van een bedrijf, inclusief de toeleveringsketen. 

Ook voor afzonderlijke producten of diensten wordt wel de CO2-voetafdruk berekend. 

Op wetenschap gebaseerde doelen (science based)

Op wetenschap gebaseerde doelen laten zien hoeveel de CO2-uitstoot van een bedrijf moet verminderen en in welk tempo om consistent te zijn met het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 C.

Dit omvat het berekenen van de hoeveelheid 'toegestane' wereldwijde emissies in verschillende economische sectoren en wat een eerlijk aandeel zou zijn voor een individueel bedrijf.

Wetenschappelijke doelstellingen laten geen compensatie toe. Het Science Based Targets Initiative biedt rekenmethoden en advies aan bedrijven die deze aanpak overwegen.

CO2-compensatie

Emissies die nog niet zijn geëlimineerd, kunnen worden 'gecompenseerd' door te betalen voor een equivalente hoeveelheid emissies die elders moet worden verminderd of verwijderd. 

CO2-compensatieprojecten genereren CO2-credits. Elke credit is gelijk aan 1 ton koolstofdioxide, of de equivalente hoeveelheid van een ander broeikasgas dat uit de atmosfeer is verwijderd. CO2-compensaties worden niet beschouwd als een vervanging voor het nemen van maatregelen om de koolstofemissies te verminderen of te elimineren.

CO2-credits

CO2-compensatieprojecten genereren CO2-credits. Bedrijven die een CO2-neutrale status claimen, kopen vaak credits die gelijk zijn aan hun netto-uitstoot en schrijven de credits af via registers. Er bestaat twijfel over de kwaliteit van sommige compenserende projecten, maar als het goed wordt uitgevoerd kan de lokale economie ondersteund worden en wordt impactvol werk gefinancierd.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een brede term met als betekenis: handelen op een manier die voldoet aan de behoeften van de huidige generatie, zonder toekomstige generaties te ondermijnen om in die van hen te voorzien. Het kan worden toegepast op sociale en financiële kwesties, maar ook op milieukwesties.

Broeikasgassen (BKG's)

Broeikasgassen zijn emissies die bijdragen aan klimaatverandering, zoals koolstofdioxide of methaan dat door menselijke activiteit in de atmosfeer vrijkomt.

Voorbeelden van dat soort activiteiten zijn:

  • • elektriciteit uit elektriciteitscentrales die draaien op fossiele brandstof
  • • brandend gas voor verwarming
  • • rijden in een auto op benzine of diesel