Wettelijke regelingen

Er zijn veel wettelijke regelingen rondom energie en duurzaamheid waarmee de ondernemer rekening moet houden.

Energiebesparingsplicht en de ­informatieplicht

Ondernemers die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar ­verbruiken, moeten verpicht de energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terug­verdienen. Deze maatregelen zijn vastgesteld in de Erkende Maatregelenlijst Detailhandel.

De informatieplicht houdt in dat ondernemers aan de overheid rapporteren welke ­maatregelen zijn genomen. Het toezicht ligt bij gemeenten en omgevingsdiensten.
De rapportage om het kader van de informatieplicht loopt via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de site van de RVO kunt u ook controleren of u onder de informatieplicht valt. Het Vakcentrum biedt ondersteuning bij het voldoen aan de informatieplicht.

Energielabel bij verkoop, verhuur of oplevering

Een energielabel dat aangeeft hoe energie­zuinig een gebouw is, is verplicht bij verkoop, verhuur (aan een nieuwe huurder) of oplevering van een winkel. Daarnaast is het verplicht om de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig energielabel weer te geven wanneer een gebouw te koop of te huur wordt aangeboden door advertenties in commerciële media. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Lees meer over het energielabel op de site van de rijksoverheid.

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert op de aanwezigheid van een energielabel.