Soorten arbeidsovereenkomsten

Als u een medewerker aanneemt, moet u een arbeidsovereenkomst opstellen. Hierin staat onder meer de datum van indiensttreding, de functie, de functiegroep en het salaris. Ook eventuele bijzondere voorwaarden, zoals cao en pensioen, worden in een arbeidsovereenkomst vastgelegd.

 

De medewerker die nieuw in dienst treedt, krijgt in de meeste gevallen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De duur van de overeenkomst bepaalt u zelf. Na de eerste overeenkomst voor bepaalde tijd heeft u nog twee keer de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te verlengen. Als u in totaal drie overeenkomsten heeft gesloten dan is de vierde overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd. Ook als de overeenkomsten samen langer zijn dan 36 maanden, volgt automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

We nemen u graag mee door de verschillende arbeidsovereenkomsten en wat de voor- en nadelen zijn waarmee u rekening moet houden.

Bepaalde tijd

Bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft één vastgestelde einddatum of een specifieke objectieve duur waarvoor de overeenkomst geldig is. Dit type overeenkomst is ideaal voor tijdelijke projecten, seizoensgebonden werk of vervanging van afwezige werknemers. Na afloop van de overeengekomen periode eindigt de overeenkomst automatisch, tenzij anders bepaald.

Voordelen

 • Duidelijk gedefinieerde looptijd.
 • Geschikt voor tijdelijke behoeften.

Nadelen

 • Als er geen tussentijdse opzeggingsmogelijkheid is afgesproken, zitten partijen gedurende de looptijd “aan elkaar vast”
 • Beperkte stabiliteit op lange termijn.

Onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft geen vooraf bepaalde einddatum. Deze overeenkomst biedt stabiliteit en continuïteit voor de werknemer, waardoor zij vaak meer betrokken zijn bij het bedrijf en daardoor langer blijven werken. Beëindiging is mogelijk, maar dat vereist specifieke redenen en een zorgvuldige procedure.

Voordelen

 • Stabiliteit en continuïteit.
 • Werknemers voelen zich meer verbonden met het bedrijf.

Nadelen

 • Er is altijd toestemming nodig van de rechter of van het UWV om de arbeidsovereenkomst door de werkgever eenzijdig te kunnen opzeggen terwijl de werknemer altijd met in achtneming van een opzegtermijn van één maand kan vertrekken.

Oproepovereenkomst

Een oproepovereenkomst wordt gebruikt wanneer werkuren niet van te voren zijn vastgesteld. Werknemers worden alleen opgeroepen wanneer er werk beschikbaar is. Dit type overeenkomst is flexibel, maar werknemers hebben recht op loon voor de uren waarvoor ze zijn opgeroepen.

Voordelen

 • Flexibiliteit voor werkgever en werknemer.

Nadelen

 • Onzekerheid bij werknemer over het aantal werkuren.
 • De werknemer met een oproepovereenkomst heeft een opzegtermijn van slechts vier dagen en – in geval van de CAO Levensmiddelen – slechts 24 uur.

AOW-overeenkomst

Een AOW-arbeidsovereenkomst is bedoeld voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt. In deze overeenkomst kunnen specifieke afspraken worden gemaakt over werktijden en taken.

Voordelen

 • Ervaring en expertise van oudere werknemers.
 • Premies AOW en WW zijn niet meer van toepassing en ook de pensioenpremie vervalt.
 • Loondoorbetaling bij ziekte gemaximeerd tot zes weken
 • Zes overeenkomsten voor bepaalde tijd binnen 48 maanden

Nadelen

 • Mogelijke beperkingen op het aantal werkuren.
 • Mogelijk meer verzuimrisico vanwege ouderdom

Maatregelen

Vanaf 2020 staan er maatregelen in de wet die het aanbieden van een contract voor onbepaalde tijd en met een vaste arbeidsomvang stimuleren. Flexibele contracten worden hierdoor voor de werkgever ontmoedigt. Eén van de maatregelen is dat een medewerker met een flexibel contract (oproep, nuluren, min/max), die 12 maanden in dienst is, een schriftelijke aanbod moet ontvangen van voor een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang per week, per maand of per jaar. Deze vaste arbeidsomvang is dan minimaal gelijk aan het gemiddeld aantal uren van de voorafgaande 12 maanden.

Wilt u meer weten over de inhoud van de verschillende arbeidsovereenkomsten, bekijk dan de volgende pagina.

Naar inhoud arbeidsovereenkomsten

Meer weten

Het begrijpen van deze verschillende arbeidsovereenkomsten helpt zelfstandig ondernemers bij het maken van weloverwogen keuzes bij het aannemen van personeel. Mocht u vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze juristen.

Neem contact op
Gepubliceerd: vrijdag 26 april 2024