Personeelswerving: Wie zoekt uw onderneming?

Bekijk goed naar wie u eigenlijk op zoek bent, voordat u aan werving begint. Let op de volgende punten bij de beschrijving van de vacature:

 • Voldoet de standaard functieomschrijving nog?
 • Zijn er taken bijgekomen of afgevallen waardoor de functie mogelijk aantrekkelijker is geworden?
 • Kan het werk verdeeld worden, zodat er een vacature ontstaat die makkelijker is in te vullen?
Ga meer uit van de taken die je wilt invullen, dan van een starre functieomschrijving

Wat zijn de voorwaarden?

In de zoektocht naar de perfecte kandidaat voor de vacature, stelt u zichzelf een paar belangrijke vragen: Welke kennis is nodig en welke vaardigheden verwachten we van een ideale kandidaat? Voorbeelden kunnen zijn:

 • Rijbewijs: Bedenk of het hebben van een rijbewijs voor de nieuwe medewerker een belangrijke voorwaarde is.
 • Social media kenner: Zoekt u iemand die de weg weet op social media?
 • Meertaligheid: Is het belangrijk dat de kandidaat meerdere talen spreekt, gezien de diversiteit onder klanten?

Geschikt of ongeschikt

De zoektocht naar geschikte kandidaten kan breder zijn dan gedacht. Door goed te kijken naar de benodigde competenties en taken, ontdekt u mogelijk meer geschikte kandidaten dan aanvankelijk gedacht.

Jongeren vanaf 13

Wist u dat jongeren al vanaf 13 jaar mogen werken? Dit biedt een kans om getalenteerde medewerkers aan te trekken. Deze nieuwe medewerkers kunnen langere tijd in dienst blijven en bouwen zo op jonge leeftijd als veel werkervaring op. Daarbij moet u wel rekening houden met beperkingen die de wet stelt aan de werkzaamheden die jongeren onder de 18 jaar mogen uitvoeren. Welke voorwaarden dat zijn leest u hier.

Ouderen/gepensioneerden

Profiteer van de kennis en levenservaring van ouderen en gepensioneerden. Voor hen is het financieel aantrekkelijk omdat het werk een aanvulling kan zijn op het pensioen. Als de werknemer de AOW leeftijd heeft bereikt gelden voor de werkgever ook een aantal (financiële) voordelen:

 • De werkgever hoeft geen premies te betalen voor de werknemersverzekeringen, AOW en pensioen;
 • Als de werknemer ziek wordt hoeft slechts 6 weken (in plaats van 104 weken) het loon doorbetaald te worden. Na die 6 weken geldt er geen opzegverbod wegens ziekte. Ook is de re-integratieverplichting gedurende die 6 weken slechts beperkt tot het bevorderen van terugkeer voor het eigen werk of passende arbeid. Een plan van aanpak of re-integratie 2e spoor is niet verplicht;
 • In die periode moeten er wel re-integratie inspanningen verrichten worden, maar u hoeft geen passend werk te zoeken bij een andere werkgever of een plan van aanpak voor re-integratie te maken;
 • Er mogen zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesloten in een periode van 48 maanden (in plaats van drie arbeidsovereenkomsten in 36 maanden). Bij overschrijding geldt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werknemer heeft bij de beëindiging van het dienstverband geen aanspraak op de transitievergoeding;
 • De werknemer kan zijn afgesproken arbeidsduur niet laten aanpassen, zoals andere werknemers wel kunnen. Een verzoek daartoe op grond van de Wet flexibel werken hoeft de werkgever niet in behandeling te nemen;
 • Bij ontslag wegens reorganisatie komt deze werknemer niet in aanmerking voor afspiegeling en als eerst voor vertrek in aanmerking komen.

Herintreders

De flexibele werktijden in de detailhandel maken het aantrekkelijk voor herintreders om te solliciteren. Wel moet ermee rekening worden gehouden dat flexibel werken als oproepkracht in toenemende mate wordt beperkt door wettelijke regels.

Arbeidsgehandicapten

Focus op mogelijkheden in plaats van beperkingen, wat kan een arbeidsgehandicapte nog wel? Overweeg de unieke kennis en ervaring die arbeidsgehandicapten kunnen inbrengen.

Bij vragen over het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten kan het werkgeversservicepunt in uw regio ondersteuning bieden, zowel praktisch als financieel.


Doelgroepenregister

Met het BSN nummer van de werknemer kunt u in het UWV werkgeversportaal nagaan of een werknemer is opgenomen in het doelgroepenregister. Er zijn diverse doelgroepen waarvoor per doelgroep specifieke (subsidie)regelingen gelden. U kunt aan de werknemer vragen tot welke doelgroep hij behoort. De werknemer hoeft dat overigens pas te vertellen als hij twee maanden in dienst is.

Statushouders

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouder) brengen motivatie en potentie met zich mee. Ze kunnen waardevolle inzichten bieden in klantinteracties en kennis van buitenlandse producten. Vaak compenseert hun doorzettingsvermogen de achterstandspositie op de arbeidsmarkt. Onderzoek wel altijd of het verblijfsdocument vermeldt dat de sollicitant recht heeft om in Nederland te werken.

Wanneer je een vluchteling in dienst neemt, komt u mogelijk in aanmerking voor diverse fiscale voordelen en (subsidie)regelingen. Vraag hiernaar bij het Vakcentrum (0348) 41 97 71 of het Werkgeversservicepunt.

 

 

 

Stap 1: Wie zoekt uw onderneming?

Stap 2: Wat biedt uw onderneming?

Stap 3: Hoe bereikt u kandidaten?

Stap 4: Het sollicitatieproces

Stap 5: De selectie

Stap 6: Bevestigen of afwijzen

Stap 7: Aan de slag

Stap 8: Ontwikkeling

Gepubliceerd: vrijdag 26 april 2024