Nieuw huurcontract voor winkel- en horecapanden

Afgelopen jaren groeide het ongenoegen bij huurders in de retail en horeca over het veel gebruikte, maar onvoldoende evenwichtige model Huurovereenkomst Winkelruimte dat door verhuurders verenigd in ROZ is opgesteld. Dat model leidt tot onevenredigheid in belangen en verantwoordelijkheden tussen huurders en verhuurders. Als antwoord op de vraag naar een evenwichtiger instrument voor huurcontractbesprekingen hebben branche- en werkgeversorganisaties een ‘Huurdersvariant’ van het ROZ-model ontwikkeld. Vakcentrum heeft aan de wieg gestaan van deze variant.

De Huurdersvariant biedt een betere balans tussen de belangen van huurders en verhuurders bij contractbesprekingen voor de huur van een winkel- of horecapand.

Onevenwichtig

Het ROZ-model Huurovereenkomst Winkelruimte is een verhuurdersmodel en houdt weinig rekening met de belangen van huurders. De Tweede Kamer sprak daarom vorig jaar van een onevenwichtige verhouding tussen huurders en verhuurders en het negatieve effect hiervan op winkelstraten. Tijdens contractonderhandelingen staan retail- en horecaondernemers op achterstand. De praktijk heeft inmiddels ook geleerd dat het ROZ-model tot onredelijke situaties kan leiden, zoals tijdens de coronatijd en recent nog met de extreme huurindexeringen. Onderhandelingen daarover met de verhuurders bleken zeer moeizaam te zijn en langdurige en kostbare procedures waren daardoor helaas noodzakelijk. Te weinig waren verhuurders bereid te zoeken naar passende oplossingen.

Evenwicht

Het afgelopen jaar bogen vertegenwoordigers van betrokken brancheorganisatie zich samen met hun advocaten over een huurdersvariant van het ROZ-huurmodel. Daarin zijn nu onder meer een redelijke pandemieclausule en een maximale indexering van de huurprijs opgenomen, of als variant daarop de mogelijkheid om via een staffelafspraak extreme huurstijgingen te beteugelen. Er moet duidelijkheid zijn over de kosten van de huur, maar ook over bijkomende kosten. Servicekosten en lokale bijdragen zijn bijvoorbeeld niet meer automatisch voor rekening van de huurder. In de Huurdersvariant staan ook heldere afspraken over de isolatiewaarde van het gehuurde (minimaal label C), actualiteit van energieprestatiecertificaten, afspraken over investeringen in duurzaamheid en wie verantwoordelijk is voor de kosten en de consequenties bij zaken als asbestsanering”.

Oproep

De initiatiefnemers streven naar duurzame evenwichtige overeenkomsten tussen huurder en verhuurder. Huurder en verhuurders wordt opgeroepen om bij het aangaan of verlengen van een huurcontract vanaf nu de Huurdersvariant als uitgangspunt te nemen.

Belangrijkste wijzigingen

Lees hier de belangrijkste wijzigingen

Complete toolkit

De huurdersvariant is onderdeel van een complete toolkit. De toolkit bestaat uit de volgende vijf documenten:

Document 1: Huurdersvariant model huurovereenkomst winkelruimte ROZ 2022

Een overeenkomst voor het huren van een winkel- of horecaruimte. De Huurdersvariant is een variant op het ROZ-model, met wijzigingen en toevoegingen die meer rekening houden met de belangen van huurders. Deze Huurdersvariant kan door huurders worden ingebracht om als basis te dienen voor de gesprekken tussen verhuurders en huurders om te komen tot een meer evenredige en evenwichtige huurovereenkomst.

Document 2: Toelichting op Huurdersvariant

Een uitgebreide toelichting op de Huurdersvariant. Hierin staat beschreven wat er gewijzigd is ten opzichte van het ROZ-model en waarom. Uit deze toelichting kunnen huurders ook argumentatie halen over waarom ze de tekst van het ROZ-model willen wijzigen.

Document 3: Oplegger Huurdersvariant ROZ 2022

Dit document bevat de aanpassingen in de Huurdersvariant ten opzichte van de model Huurovereenkomst Winkelruimte van de ROZ. Mocht het niet lukken om de Huurdersvariant als basis te nemen voor de gesprekken met verhuurder over een nieuwe huurovereenkomst, dan kan dit document worden gebruikt om aan verhuurder aan te geven waar je als huurder aanpassingen in de concept-huurovereenkomst wenst. Deze oplegger is dan tevens een basis voor de met verhuurder te voeren gesprekken.

Document 4: Huurdersvariant omzethuurbepaling ROZ-2022

Dit document is een variant op de model omzethuurbepaling van ROZ met wijzigingen en toevoegingen die meer rekening houden met de belangen van huurders. Niet alle huurders willen omzethuur en dus gebruik je dit document alleen als omzethuur onderdeel is van de gesprekken met de verhuurder.

Document 5: Huurdersvariant model proces-verbaal van oplevering ROZ

Dit document is een variant op de model proces-verbaal van oplevering van ROZ. Dit document kan als basis worden gebruikt als het gehuurde door de verhuurder aan de huurder wordt opgeleverd.

Advies nodig?

Wilt u advies bij het overleg over een nieuwe huurovereenkomst of het verlengen van uw bestaande huurovereenkomst, neem dan contact met Vakcentrum Bedrijfsadvies (0348) 41 97 71.