Huurdersvariant ROZ-model huurcontract winkel- en horecapanden versterkt positie huurder en franchisenemer

De zogenoemde ’huurdersvariant’ is een variant op het veelgebruikte ROZ-model huurovereenkomst. De huurdersvariant biedt een betere balans tussen de belangen van huurders en verhuurders bij contractbesprekingen voor de huur van een winkel- of horecapand. 

Afgelopen jaren groeide het ongenoegen bij huurders in de retail en horeca over het veel gebruikte, maar onvoldoende evenwichtige model Huurovereenkomst Winkelruimte dat door verhuurders, verenigd in de Raad Onroerende Zaken, is opgesteld. Dat model leidt tot onevenredigheid in belangen en verantwoordelijkheden tussen huurders en verhuurders. Tijdens contractonderhandelingen staan retail- en horecaondernemers op achterstand.

De praktijk heeft inmiddels ook geleerd dat het ROZ-model tot onredelijke situaties kan leiden, zoals tijdens de coronatijd en recent nog met de extreme huurindexeringen. Onderhandelingen daarover met de verhuurders bleken zeer moeizaam te zijn en langdurige en kostbare procedures waren daardoor helaas noodzakelijk. Te weinig waren verhuurders bereid te zoeken naar passende oplossingen. De Huurdersvariant zorgt voor evenwicht en evenredigheid bij het vastleggen van (ver)huurverplichtingen. Daaraan hebben huurders van een winkel- of horecapand vanwege toenemende regeldruk grote behoefte.

De initiatiefnemers, waaronder het Vakcentrum, roepen alle huurders van winkel- en horecapanden op om bij het aangaan of verlengen van een huurcontract vanaf nu de Huurdersvariant als uitgangspunt te nemen.  

Gepubliceerd: dinsdag 14 mei 2024