Biologische levensmiddelenzaken

In de biologische speciaalzaak worden biologisch-dynamisch, ecologisch en macrobiotisch geteelde voedingsmiddelen verkocht, mogelijk aangevuld met voedingssupplementen, homeopathische en fytotherapeutische artikelen en kruiden. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in deze branche.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2016 2017 2018 2019
Netto-omzet 428 449 500 550
Waarvan: Niet-consumenten omzet 101 120 133 146
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 327 329 367 404
- Fysieke winkelomzet 309 317 352 386
- Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 19 13 15 18

Exploitatiebeeld (in %)

  2016 2017 2018 2019
Netto-omzet 100,0 100,0 100,0 100,0
Inkoopwaarde (minus) 63,9 65,3 65,4 65,9
Brutowinst 36,1 34,7 34,6 34,1
- Personeelskosten 14,2 15,0 14,9 14,6
- Huisvestingskosten 5,5 5,8 5,5 5,1
- Overige bedrijfskosten 9,6 8,4 8,5 8,3
Kosten (minus) 29,3 29,2 28,9 28,0
Bedrijfsresultaat 6,8 5,5 5,7 6,1