Biologische levensmiddelenzaken

In de biologische speciaalzaak worden biologisch-dynamisch, ecologisch en macrobiotisch geteelde voedingsmiddelen verkocht, mogelijk aangevuld met voedingssupplementen, homeopathische en fytotherapeutische artikelen en kruiden. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in deze branche.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2015 2016 2017
Netto-omzet 392 422 447
Waarvan: Niet-consumenten omzet 78 84 89
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 314 338 358
- Fysieke winkelomzet 300 323 341
- Niet in winkelomzet multichannel (excl. puur online) 13 15 17

Exploitatiebeeld (in %)

  2015 2016 2017
Netto-omzet 100,0 100,0 100,0
Inkoopwaarde (minus) 67,1 66,3 66,4
Brutowinst 32,9 33,7 33,6
- Personeelskosten 12,5 13,0 12,9
- Huisvestingskosten 5,7 5,6 5,4
- Overige bedrijfskosten 8,2 8,3 8,2
Kosten (minus) 26,4 26,9 26,5
Bedrijfsresultaat 6,5 6,8 7,1