Kaas- en delicatessenwinkels

In de kaas- en delicatessenwinkel worden allerlei soorten binnen- en buitenlandse kaas en kaasproducten verkocht. Vaak zijn ook paté's, salades, noten en wijn in het assortiment opgenomen. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in deze branche. De kaas- en delicatessenbranche laat een solide beeld zien.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2015 2016 2017
Netto-omzet 184 193 198
Waarvan: Niet-consumenten omzet 6 6 6
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 178 187 192
- Fysieke winkelomzet 149 156 160
- Niet in winkelomzet multichannel (excl. puur online) 29 31 32

Exploitatiebeeld (in %)

  2015 2016 2017
Netto-omzet 100,0 100,0 100,0
Inkoopwaarde (minus) 62,1 61,2 61,1
Brutowinst 37,9 38,8 38,9
- Personeelskosten 9,1 9,4 9,5
- Huisvestingskosten 6,6 6,5 6,5
- Overige bedrijfskosten 8,2 8,3 8,3
Kosten (minus) 23,9 24,2 24,3
Bedrijfsresultaat 14,0 14,6 14,6