Kaas- en delicatessenwinkels

In de kaas- en delicatessenwinkel worden allerlei soorten binnen- en buitenlandse kaas en kaasproducten verkocht. Vaak zijn ook paté's, salades, noten en wijn in het assortiment opgenomen. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in deze branche. De kaas- en delicatessenbranche laat een solide beeld zien.

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2016 2017 2018 2019
Netto-omzet 191 205 209 213
Waarvan: Niet-consumenten omzet 6 6 6 6
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 185 199 203 207
- Fysieke winkelomzet 177 191 194 198
- Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) 8 8 8 9

Exploitatiebeeld (in %)

  2016 2017 2018 2019
Netto-omzet 100,0 100,0 100,0 100,0
Inkoopwaarde (minus) 62,5 61,7 61,4 61,4
Brutowinst 37,5 38,3 38,6 38,6
- Personeelskosten 10,6 11,6 11,8 11,7
- Huisvestingskosten 7,0 7,1 7,2 7,1
- Overige bedrijfskosten 7,3 7,4 7,5 7,5
Kosten (minus) 24,9 26,1 26,5 26,3
Bedrijfsresultaat 12,6 12,2 12,1 12,3