Speelgoedzaken

Onder speelgoedzaken vallen winkels in speelgoed, winkels in spellen, puzzels en dergelijke, winkels in spelcomputers en winkels in modelbouw.

De Informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: ”Speelgoed" en "Modelbouw".

Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW

  2015 2016 2017
Netto-omzet 719 704 661
Waarvan: Niet-consumenten omzet 133 130 122
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) 586 574 539
- Fysieke winkelomzet 519 498 449
- Niet in winkelomzet multichannel (excl. puur online) 67 76 90

Exploitatiebeeld (in %)

  2015 2016 2017
Netto-omzet 100,0 100,0 100,0
Inkoopwaarde (minus) 70,4 68,9 68,2
Brutowinst 29,6 31,1 31,8
- Personeelskosten 11,6 12,3 12,7
- Huisvestingskosten 8,5 8,8 9,4
- Overige bedrijfskosten 7,9 8,0 8,3
Kosten (minus) 28,0 29,1 30,4
Bedrijfsresultaat 1,6 2,0 1,4