Korting op afdracht Buma en Sena

Indien u muziek ten gehore brengt, bent u wettelijk verplicht dit bij Buma én bij Sena op te geven.

Buma int de vergoedingen voor componisten, tekstdichters en muziekuitgevers.
Sena int de vergoedingen voor de uitvoerende artiesten.

Facturen Buma / Sena in de wacht

Het Vakcentrum overlegt met Buma/Sena over de facturen voor 2021. Over de periode van de lockdown wordt in de non-foodwinkels vanzelfsprekend geen muziek gedraaid. Hiermee moet ook rekening gehouden worden door Buma en Sena bij het bepalen van de afdracht. De Sena-afdracht wordt vanaf 2021 echter hoger als gevolg van een uitspraak van het Europese hof van justitie (lees hier de toelichting)

Vakcentrum leden krijgen in 2021 bij zowel Buma als Sena naast de reguliere korting van 15% en in verband met de coronacrisis een eenmalige extra korting van 10%. Een totale korting dus van 25%!

Meld u snel aan, want dat scheelt u mogelijk tientallen euro's!

Brengt u geen muziek ten gehore?

Als u geen muziek ten gehore brengt in uw winkel(s) dan kunt u dat ook aan ons doorgeven. Wij melden dat aan Buma en Sena, zodat u geen factuur of aanmeldingsformulier ontvangt. Klik hier voor het afmeldformulier.

Al deelnemer aan de regeling?

Als u voor dit jaar hebt meegedaan aan de BUMA/SENA kortingsregeling dan doet u automatisch mee met de kortingsregeling voor komend jaar. We hanteren dan de gegevens die u voor dit jaar hebt opgegeven. Als er een belangrijke verandering is dan verzoeken we u het aanmeldformulier wel in te vullen. Met een belangrijke verandering bedoelen we o.a. adreswijziging van de winkel, sluiting of opening van een filiaal waar muziek ten gehore wordt gebracht, verandering van het aantal FTE’s, verandering van het aantal m2.

 • Goed om te weten
  • Uw aanmelding geldt als een doorlopende aanmelding, zodat u niet jaarlijks uw deelname opnieuw hoeft door te geven. U ontvangt wel jaarlijks een overzicht van de bij ons bekende gegevens, zodat u eventuele wijzigingen tijdig kunt doorgeven.
  • De sluitdatum voor het aanleveren van een aan- of afmelding en van wijzigingen is jaarlijks op 15 november voor de opgave van het komende kalenderjaar. Na die datum kunt u weliswaar wijzigingen aan ons doorgeven, maar we kunnen dan niet garanderen dat deze nog tijdig bij Buma en Sena verwerkt kunnen worden.
  • Deelname aan de kortingsregeling is gekoppeld aan uw Vakcentrum-lidmaatschap: bij beëindiging van uw lidmaatschap vervalt het voordeel.
  • Voorwaarde voor deelname aan de kortingsregeling is de afgifte van een automatische incasso. Na uw aanmelding ontvangt u een formulier om de incasso in orde te maken.
   Belangrijk: Om deel te nemen aan deze regeling dienen wij vóór 15 november de actuele en complete bedrijfsgegevens én het ondertekende incassoformulier te hebben ontvangen.
  • U betaalt de vergoeding niet aan Buma en Sena maar aan Vakcentrum. Vakcentrum regelt vervolgens de betaling aan Buma en Sena
  • U machtigt Vakcentrum om jaarlijks het bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit vindt plaats medio december voor het daaropvolgende kalenderjaar.
  • U kunt voor het lopende kalenderjaar geen tussentijdse wijzigingen doorgeven. Wijzigingen die vóór 15 november worden doorgegeven gelden dus voor het nieuwe kalenderjaar.
  • U ontvangt geen restitutie, ook niet als u gedurende het kalenderjaar uw bedrijf beëindigt
  • U krijgt zowel bij Buma als bij Sena 15% korting op de netto vergoeding
  • Mocht u al via een franchise- of inkooporganisatie korting krijgen, vergelijk dan de percentages en neem eventueel contact met ons op.
  • Vakcentrum geeft uitsluitend de gegevens van de deelnemers aan deze regeling door aan Buma en Sena. U bent dus te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw opgave.
  • Belangrijk: Indien u muziek in de winkel ten gehore brengt, maar geen vergoeding aan Buma en Sena betaalt, dan overtreedt u de wet Als overtreding wordt geconstateerd dan betaalt u de zogenaamde basisvergoeding. Dit is de nettovergoeding met een toeslag van 33 1/3%

  • Mocht er ook muziek gedraaid worden in werkruimten, kantine of aan de telefoon wachtstand, of muziek aan de gevel, vermeld dit dan ook bij uw aanmelding.
  • Indien de factuur niet tijdig is voldaan , kan Vakcentrum uw onderneming uitsluiten van deelname aan deze kortingsregeling. U loopt dan het risico bij een controlebezoek de basisvergoeding te betalen. Daardoor loopt u de korting van deze brancheregeling mis maar betaalt u bovendien een extra verhoging op de netto vergoeding van 33 1/3% . 

   Doorlopende deelname:
  • U geeft wijzigingen altijd zo snel mogelijk aan ons door, echter die zijn pas van toepassing voor het eerstvolgende kalenderjaar. Denk hierbij aan adreswijzigingen, nieuwe filialen, sluiting(en) of wijzigingen of stopzetten van uw muziekgebruik maar ook wijzigingen in het aantal vierkante meters van uw bedrijf of het aantal FTE’swant deze wijzigingen zijn immers van invloed op de hoogte van de heffing. Uw opgave dient vóór 15 november bij Vakcentrum bekend te zijn voor het daaropvolgende kalenderjaar.
  • De hoogte van de heffing wordt vastgesteld op basis van de gegevens die bij Vakcentrum bekend zijn.
  • U hebt Vakcentrum gemachtigd om jaarlijks de heffing van uw rekening af te schrijven. Een automatisch incasso kan door u herroepen worden als u het niet eens bent met de afschrijving. Indien u storneert heeft Vakcentrum het recht de deelname aan de kortingsregeling in te trekken.
 • De tarieven en meer informatie over Buma

  Als u muziek ten gehore brengt in de winkel dan bepaalt de Auteurswet dat de componist en/of de tekstdichter een vergoeding krijgt. Buma is aangewezen door de overheid om tegen betaling een licentie te verlenen die het recht geeft muziek ten gehore te brengen.

  U betaalt één van de volgende tarieven:

  • de basisvergoeding als u muziek ten gehore brengt in de winkel terwijl u zich niet hebt aangemeld bij Buma en Buma constateert dit;
  • de netto-vergoeding als u muziek ten gehore brengt in de winkel en u meldt dat vrijwillig bij Buma. De netto-vergoeding is gelijk aan de basisvergoeding minus een korting van 33 1/3%;

  de Vakcentrum-vergoeding als u via Vakcentrum aangemeld bent bij Buma (15% korting op de netto-vergoeding en eenmalig in 2021 10% extra korting, dus totaal 25% korting)

  Buma-tarieven 2021

  Tarieven verkoopruimte

  Buma

  Netto-vergoeding

  Vakcentrum-vergoeding

  ledenvoordeel

  Buma 1-100 m2

  € 152,97

  € 114,73

   € 38,24

  Buma 101-200 m2

  € 229,45

  € 172,09

   € 57,36

  Buma 201-400 m2

  € 305,94

  € 229,46

   € 76,49

  Buma 401-800 m2

  € 382,42

  € 286,82

   € 95,61

  Buma 801-1600 m2

  € 458,90

  € 344,18

   € 114,73

  Buma per 1600 m2 meer

  € 76,48

  € 57,36

   € 19,12

  De vergoeding wordt jaarlijks aangepast aan het prijsindexcijfer. Deze tarieven worden door Buma en Sena nog aangepast. De facturering is dan ook uitgesteld.

  Tarieven voor supermarkten en warenhuizen

  Buma

  Netto-vergoeding

  Vakcentrum-vergoeding

  ledenvoordeel

  Buma 1-100 m2

  € 305,94

  € 229,46

  € 76,49

  Buma 101-200 m2

  € 458,90

  € 344,18

  € 114,73

  Buma 201-400 m2

  € 611,87

  € 458,90

  € 152,97

  Buma 401-800 m2

  € 764,84

  € 573,63

  € 191,21

  Buma 801-1600 m2

  € 917,81

  € 688,36

  € 229,45

  Buma per 1600m2 meer

  € 152,81

  € 114,61

  € 38,20

  Deze tarieven worden door Buma en Sena nog aangepast. De facturering is dan ook uitgesteld.

 • De tarieven en meer informatie over Sena

  Als u muziek ten gehore brengt in de winkel dan bepaalt de Wet Naburige Rechten dat muzikanten die muziek maken een vergoeding krijgen. Sena is aangewezen door de overheid om tegen betaling een licentie te verlenen die het recht geeft muziek ten gehore te brengen.

  U betaalt één van de volgende tarieven:

  • de basisvergoeding als u muziek ten gehore brengt in de winkel terwijl u zich niet hebt aangemeld bij Sena en Sena constateert dit;
  • de netto-vergoeding als u muziek ten gehore brengt in de winkel en u meldt dat vrijwillig bij Sena. De netto-vergoeding is gelijk aan de basisvergoeding minus een korting van 33 1/3%;

  de Vakcentrum-vergoeding als u via Vakcentrum aangemeld bent bij Sena (15% korting op de netto-vergoeding en eenmalig in 2021 10% extra korting, dus totaal 25% korting)

  Sena tarieven 2021

  Tarieven verkoopruimte (let op: deze gelden niet voor supermarkten en warenhuizen)

  Aantal medewerkers

  Netto-
  vergoeding

  Vakcentrum-
  vergoeding

  ledenvoordeel

  t/m 5

  € 77,03

  € 64,57

  € 11,39

  6 t/m 10

  € 154,06

  € 129,14

  € 22,79

  11 t/m 25

  € 297,67

  € 249,53

  € 44,03

  26 t/m 50

  € 595,38

  € 499,09

  € 88,07

  51 t/m 100

  € 893,05

  € 748,61

  € 132,11

  101 t/m 200

  € 1.190,75

  € 998,16

  € 176,15

  per 100 FTE's meer

  € 299,02

  € 224,27

  € 74,76

  De vergoeding wordt jaarlijks aangepast aan het prijsindexcijfer. Deze tarieven worden door Buma en Sena nog aangepast. De facturering is dan ook uitgesteld.

  Tarieven verkoopruimte voor supermarkten en warenhuizen

  Aantal vierkante meters

  Netto-
  vergoeding

  Vakcentrum-vergoeding

  ledenvoordeel

  t/m 100 m2

   € 114,47

   € 85,85

   € 28,62

  101 t/m 200 m2

   € 171,73

   € 128,80

   € 42,93

  201 t/m 400 m2

   € 228,96

   € 171,72

   € 57,24

  401 t/m 800 m2

   € 286,21

   € 214,66

   € 71,55

  801 t/m 1600 m2

   € 343,43

   € 257,57

   € 85,86

  per 1600 m2 meer

   € 60,53

   € 45,40

   € 15,13

  Deze tarieven worden door Buma en Sena nog aangepast. De facturering is dan ook uitgesteld.

 • Extra korting over 2021

  Voor het jaar 2021 hebben we een extra korting voor de leden weten te bewerkstelligen. Die extra korting bedraagt 10%. De leden krijgen dus over 2021 EENMALIG (!) een korting van 25% in plaats van 15%. De korting houdt verband met een tegemoetkoming die is verkregen van Buma en Sena in verband met de lock down periode maart, april en mei van 2020. Hoewel in deze corona tijd van alles kan gebeuren, gaat de korting vooralsnog in 2022 weer terug van 25% naar 15%.

Aanmeldformulier Buma en Sena

Machtiging voor automatische incasso bij aanmelding

U kunt het Vakcentrum machtigen om de betaling via automatische incasso te laten verlopen. Download hier het machtigingsformulier. 

Toestemming automatische incasso

Een betaling met een incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft door het afgeven van een machtiging. Noteer uw persoonlijke gegevens en de datum op de machtigingskaart, zet uw handtekening en stuur de machtiging per e-mail naar het Vakcentrum (e-mailadres: ledenadmin@vakcentrum.nl). U wordt voorafgaand aan een afboeking geïnformeerd over het bedrag en het moment van afschrijving.

12-01-2021