Buma en Sena

Indien u muziek ten gehore brengt, bent u wettelijk verplicht dit bij Buma én bij Sena op te geven.

Buma int de vergoedingen voor componisten, tekstdichters en muziekuitgevers.
Sena int de vergoedingen voor de uitvoerende artiesten.

Vakcentrum-leden krijgen:

 • bij Buma een extra korting van 19%;
 • bij Sena een extra korting van 15%.

Meld u snel aan, want dat scheelt u mogelijk tientallen euro's!

 • Goed om te weten
  • Mocht u al via een franchise- of inkooporganisatie korting krijgen, vergelijk dan voor de zekerheid de percentages of neem contact met ons op.
  • Indien u uw Buma- en Sena-factuur via Gebra ontving, dan krijgt u die voor komend jaar via Vakcentrum. Twijfelt u of uw gegevens nog actueel zijn? Kijk op uw digitale factuur van vorig jaar of neem contact met ons op.
  • De officiële sluitdatum voor het aanleveren van aan- of afmeldingen en wijzigingen is 28 november 2018 van het voorafgaande jaar. Na die datum kunt u ook mutaties aan ons doorgeven, maar we kunnen niet garanderen dat deze nog tijdig bij Buma en Sena verwerkt kunnen worden. We proberen dit wel voor u te regelen.
  • Voorwaarde voor deelname aan de kortingsregeling is de afgifte van een automatische incasso. Na uw aanmelding ontvangt u een formulier om de incasso in orde te maken. Let op, om te kunnen deelnemen aan deze regeling dienen wij vóór 3 december de actuele en complete bedrijfsgegevens én de ondertekende incasso te hebben ontvangen.
  • U betaalt de vergoeding niet direct aan Buma en Sena, maar aan Vakcentrum
  • U machtigt Vakcentrum om jaarlijks het bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit zal medio december plaatsvinden voor het daaropvolgende kalenderjaar.
  • U kunt geen tussentijdse wijzigingen doorgeven.
  • U ontvangt geen restitutie (ook niet bij bedrijfsbeëindiging).
  • De 19% korting bij Buma heeft betrekking op de netto-vergoeding.
  • De 15% korting bij Sena heeft betrekking op de reguliere vergoeding.
  • Vakcentrum geeft uitsluitend de gegevens van de deelnemers aan deze regeling door aan Buma en Sena. U bent dus te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw opgave.
  • Belangrijk: Indien u wel muziek in de winkel ten gehore brengt, maar geen vergoeding aan Buma betaalt, bestaat de kans dat Buma deze overtreding van de wet constateert. Er wordt dan proces-verbaal opgemaakt (=basisvergoeding).
  • Mocht er ook muziek gedraaid worden in werkruimten, kantine of aan de telefoon wachtstand, of muziek aan de gevel, vermeld dit dan ook bij uw aanmelding.
  • Indien u de factuur niet tijdig betaalt, kan Vakcentrum uw onderneming uitsluiten van deelname aan deze kortingsregeling. U loopt dan het risico bij een controlebezoek het standaardtarief te betalen. Daardoor loopt u de korting van deze brancheregeling mis maar betaalt u bovendien een extra verhoging van 33 1/3% van het standaardtarief.

   Doorlopende deelname:
  • U geeft tussentijdse wijzigingen altijd zo snel mogelijk aan ons door, echter die zijn pas van toepassing voor het eerstvolgende kalenderjaar - denk hierbij aan adreswijzigingen, nieuwe filialen, sluiting(en) of wijzigingen of stopzetten van uw muziekgebruik, want deze wijzigingen zijn immers van invloed op de hoogte van de heffing; deze opgave dient vóór 1 november van het lopende jaar bij Vakcentrum bekend te zijn voor het daaropvolgende jaar.
  • De hoogte van de heffing wordt door Vakcentrum vastgesteld op basis van de gegevens die bij Vakcentrum bekend zijn.
  • U hebt Vakcentrum gemachtigd om jaarlijks de heffing van uw rekening af te schrijven. Een automatisch incasso kan door u herroepen worden als u het niet eens bent met de afschrijving.
 • Meer informatie over Buma

  Bij gebruik van een compositie of een liedtekst is toestemming nodig van de geestelijk eigenaar (componist of tekstschrijver), die hiervoor een financiële vergoeding krijgt. Dat is geregeld in de Auteurswet van 1912.

  U betaalt een van de volgende tarieven:

  • de basisvergoeding aan Buma als u zich nog niet zelf hebt aangemeld bij Buma en Buma constateert dit;
  • de nettovergoeding als u zich vrijwillig aanmeldt bij Buma (33% korting op de basisvergoeding);
  • de Vakcentrum-vergoeding als u via Vakcentrum aangemeld bent bij Buma (19% korting op de nettovergoeding)

   

  Buma-tarieven 2019

  Tarieven verkoopruimte (deze gelden niet voor supermarkten en warenhuizen)

  Buma

  Basis-vergoeding

  Netto-vergoeding

  Vakcentrum-vergoeding

  ledenvoordeel

  Buma 1-100 m2

  € 222,71

   € 148,48

  € 120,27

   € 28,21

  Buma 101-200 m2

  € 331,45

   € 220,98

  € 178,99

   € 41,99

  Buma 201-400 m2

  € 440,19

   € 293,47

  € 237,71

   € 55,76

  Buma 401-800 m2

  € 548,93

   € 365,97

  € 296,44

   € 69,53

  Buma 801-1600 m2

  € 657,67

   € 438,47

  € 355,16

   € 83,31

  De vergoeding wordt jaarlijks aangepast aan het prijsindexcijfer.

  Tarieven voor supermarkten en warenhuizen

  Buma Basis-vergoeding Netto-vergoeding Vakcentrum-vergoeding ledenvoordeel
  Buma 1-100 m2 € 445,42 € 296,96 € 240,54  € 56,42
  Buma 101-200 m2 € 668,13 € 445,44 € 360,81  € 84,83
  Buma 201-400 m2 € 890,84 € 593,92 € 481,08  € 112,84
  Buma 401-800 m2 € 1.113,55 € 742,40 € 601,34  € 141,06
  Buma 801-1600 m2 € 1.336,26 € 890,88 € 721,61  € 169,27
  per 1600 m2 meer € 222,71 € 148,48 € 120,27  € 28,21
 • Meer informatie over Sena

  De Wet op de Naburige Rechten bepaalt dat u een vergoeding aan Sena verschuldigd bent als u in de winkel muziek ten gehore brengt. De Sena-vergoeding is uitsluitend verplicht als er sprake is van 'het openbaar maken van muziek'. Volgens de Hoge Raad is hier sprake van indien muziek ten gehore wordt gebracht in ruimtes, waar personeel en/of klanten de muziek kan (kunnen) horen. Indien echter een werknemer uitsluitend voor eigen genoegen naar muziek luistert (bijv. door middel van een radiootje in zijn kantoor) terwijl er slechts een enkele collega die muziek ook kan horen, is er geen sprake van 'openbaarmaking'. U bent dan niet verplicht te betalen.

  Indien u wel muziek in de winkel ten gehore brengt, maar geen vergoeding aan Sena betaalt, bestaat de kans dat Sena deze overtreding van de wet constateert. Er wordt dan proces-verbaal opgemaakt (=basisvergoeding).

  Sena tarieven 2019

  Tarieven verkoopruimte (deze gelden niet voor supermarkten en warenhuizen)

  Aantal medewerkers

  Basis-vergoeding

  Netto-vergoeding

  Vakcentrum-vergoeding

  ledenvoordeel

  t/m 5

  € 112,15

  € 74,77

  € 63,55

  € 11,22

  6 t/m 10

  € 224,30

  € 149,54

  € 127,11

  € 22,43

  11 t/m 25

  € 433,39

  € 288,94

  € 245,60

  € 43,34

  26 t/m 50

  € 866,82

  € 577,91

  € 491,22

  € 86,69

  51 t/m 100

  € 1.300,22

  € 866,86

  € 736,83

  € 130,03

  101 t/m 200

  € 1.733,63

  € 1.155,81

  € 982,44

  € 173,37

  De vergoeding wordt jaarlijks aangepast aan het prijsindexcijfer.

  Tarieven verkoopruimte voor supermarkten en warenhuizen

  Aantal vierkante meters Basis-vergoeding Netto-vergoeding Vakcentrum-vergoeding ledenvoordeel
  t/m 100 m2  € 166,66  € 111,11  € 94,44  € 16,67
  101 t/m 200 m2  € 250,02  € 166,68  € 141,68  € 25,00
  201 t/m 400 m2  € 333,36  € 222,24  € 188,90  € 33,34
  401 t/m 800 m2  € 416,69  € 277,79  € 236,12  € 41,67
  801 t/m 1600 m2  € 500,01  € 333,34  €283,34  € 50,00
  per 1600m2 meer  € 88,13  € 58,75  € 49,94  € 8,81

Aanmeldformulier Buma en Sena