Korting op afdracht Buma en Sena

Indien u muziek gebruikt in uw winkel, bent u wettelijk verplicht dit bij Buma én bij Sena op te geven.

Buma int de vergoedingen voor componisten, tekstdichters en muziekuitgevers.
Sena int de vergoedingen voor de uitvoerende artiesten.

Leden van het Vakcentrum krijgen korting op deze heffingen.

Meld u snel aan (aanmeldformulier download pdf) want dat scheelt u mogelijk tientallen euro's!

Gebruikt u geen muziek (meer) in uw winkel?

Als u geen muziek ten gehore brengt in uw winkel(s) dan kunt u dat ook aan ons doorgeven. Wij melden dat aan Buma en Sena, zodat u geen factuur of aanmeldingsformulier ontvangt. Klik hier om u af te melden.

Al deelnemer aan de regeling?

Als u voor dit jaar hebt meegedaan aan de BUMA/SENA kortingsregeling dan doet u automatisch mee met de kortingsregeling voor komend jaar. We hanteren dan de gegevens die u voor dit jaar hebt opgegeven. Als er een belangrijke verandering is dan verzoeken we u het aanmeldformulier wel opnieuw in te vullen. Met een belangrijke verandering bedoelen we o.a. adreswijziging van de winkel, sluiting of opening van een filiaal waar muziek ten gehore wordt gebracht, verandering van het aantal FTE’s, verandering van het aantal m2.

 • Uw aanmelding geldt als een doorlopende aanmelding, zodat u niet jaarlijks uw deelname opnieuw hoeft door te geven. U ontvangt wel jaarlijks een overzicht van de bij ons bekende gegevens, zodat u eventuele wijzigingen tijdig kunt doorgeven.
 • De sluitdatum voor het aanleveren van een aan- of afmelding en van wijzigingen is jaarlijks op 15 november voor de opgave van het komende kalenderjaar. Na die datum kunt u weliswaar wijzigingen aan ons doorgeven, maar we kunnen dan niet garanderen dat deze nog tijdig bij Buma en Sena verwerkt kunnen worden.
 • Deelname aan de kortingsregeling is gekoppeld aan uw Vakcentrum-lidmaatschap: bij beëindiging van uw lidmaatschap vervalt het voordeel.
 • Voorwaarde voor deelname aan de kortingsregeling is de afgifte van een automatische incasso. Na uw aanmelding ontvangt u een formulier om de incasso in orde te maken.
  Belangrijk: Om deel te nemen aan deze regeling dienen wij vóór 15 november de actuele en complete bedrijfsgegevens én het ondertekende incassoformulier te hebben ontvangen.
 • U betaalt de vergoeding niet aan Buma en Sena maar aan Vakcentrum. Vakcentrum regelt vervolgens de betaling aan Buma en Sena
 • U machtigt Vakcentrum om jaarlijks het bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit vindt plaats medio december voor het daaropvolgende kalenderjaar.
 • U kunt voor het lopende kalenderjaar geen tussentijdse wijzigingen doorgeven. Wijzigingen die vóór 15 november worden doorgegeven gelden dus voor het nieuwe kalenderjaar.
 • U ontvangt geen restitutie, ook niet als u gedurende het kalenderjaar uw bedrijf beëindigt
 • U krijgt zowel bij Buma als bij Sena 15% korting op de netto vergoeding
 • Mocht u al via een franchise- of inkooporganisatie korting krijgen, vergelijk dan de percentages en neem eventueel contact met ons op.
 • Vakcentrum geeft uitsluitend de gegevens van de deelnemers aan deze regeling door aan Buma en Sena. U bent dus te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw opgave.
 • Belangrijk: Indien u muziek in de winkel ten gehore brengt, maar geen vergoeding aan Buma en Sena betaalt, dan overtreedt u de wet Als overtreding wordt geconstateerd dan betaalt u de zogenaamde basisvergoeding. Dit is de nettovergoeding met een toeslag van 33 1/3%

 • Mocht er ook muziek gedraaid worden in werkruimten, kantine of aan de telefoon wachtstand, of muziek aan de gevel, vermeld dit dan ook bij uw aanmelding.
 • Indien de factuur niet tijdig is voldaan , kan Vakcentrum uw onderneming uitsluiten van deelname aan deze kortingsregeling. U loopt dan het risico bij een controlebezoek de basisvergoeding te betalen. Daardoor loopt u de korting van deze brancheregeling mis maar betaalt u bovendien een extra verhoging op de netto vergoeding van 33 1/3% . 

  Doorlopende deelname:

 

 • U geeft wijzigingen altijd zo snel mogelijk aan ons door, echter die zijn pas van toepassing voor het eerstvolgende kalenderjaar. Denk hierbij aan adreswijzigingen, nieuwe filialen, sluiting(en) of wijzigingen of stopzetten van uw muziekgebruik maar ook wijzigingen in het aantal vierkante meters van uw bedrijf of het aantal FTE’swant deze wijzigingen zijn immers van invloed op de hoogte van de heffing. Uw opgave dient vóór 15 november bij Vakcentrum bekend te zijn voor het daaropvolgende kalenderjaar.
 • De hoogte van de heffing wordt vastgesteld op basis van de gegevens die bij Vakcentrum bekend zijn.
 • U hebt Vakcentrum gemachtigd om jaarlijks de heffing van uw rekening af te schrijven. Een automatisch incasso kan door u herroepen worden als u het niet eens bent met de afschrijving. Indien u storneert heeft Vakcentrum het recht de deelname aan de kortingsregeling in te trekken.

Als u muziek ten gehore brengt in de winkel dan bepaalt de Auteurswet dat de componist en/of de tekstdichter een vergoeding krijgt. Buma is aangewezen door de overheid om tegen betaling een licentie te verlenen die het recht geeft muziek ten gehore te brengen.

U betaalt één van de volgende tarieven:

 • de basisvergoeding als u muziek ten gehore brengt in de winkel terwijl u zich niet hebt aangemeld bij Buma en Buma constateert dit;
 • de netto-vergoeding als u muziek ten gehore brengt in de winkel en u meldt dat vrijwillig bij Buma. De netto-vergoeding is gelijk aan de basisvergoeding minus een korting van 33 1/3%;
 • de Vakcentrum-vergoeding als u via Vakcentrum aangemeld bent bij Buma. Tarieven zie hieronder.

Download hier de tarieven (pdf)

Machtiging voor automatische incasso bij aanmelding

U kunt het Vakcentrum machtigen om de betaling via automatische incasso te laten verlopen. U kunt dat aangeven op de achterzijde van het aanmeldformulier.