Nieuwe wetgeving voor wegwerpplastics

Plastic is licht en goedkoop en kan voor vele doeleinden worden gebruikt. Maar helaas komt veel plastic in het zwerfafval, op stranden en in de zee terecht. Met de Europese wegwerpplastics richtlijn (Single Use Plastics, SUP), wordt in de aankomende jaren flink ingezet op het verminderen van wegwerpplastics. Onder meer door handelsverboden, markeringseisen en bewustwordingsmaatregelen, maar ook krijgen producenten een grotere verantwoordelijkheid: zij gaan meebetalen aan het inzamelen van (zwerf)afval. De wetgeving geldt voor alle eenmalig te gebruiken items en voor alle type kunststoffen. Verschillende maatregelen gaan op verschillende momenten in.

3 juli: Verkoopverbod wegwerpproducten

De eerste maatregelen gaan per 3 juli 2021 van kracht. Vanaf dan mogen een aantal wegwerpplastics niet meer op de Nederlandse markt worden gebracht door producenten en importeurs, omdat hier goede, toegankelijke alternatieven voor bestaan. Dit zijn de volgende producten:

  • Plastic wegwerpbestek (vorken, messen, lepels, roer- en eetstokjes);
  • Plastic wegwerpborden;
  • Plastic rietjes;
  • Plastic wattenstaafjes;
  • Plastic ballonstokjes;
  • Oxo-degradeerbaar plastic, bewaarbakjes en bekers gemaakt van geëxpandeerd polystyreen (piepschuim).

Door dit verkoopverbod is het vanaf 3 juli niet meer toegestaan om in uw winkel plastic wattenstaafjes of ballonstokjes te verkopen. Ook plastic servies voor eenmalig gebruik is niet meer toegestaan,. Producten die bedoeld zijn voor hergebruik, zijn nog wel toegestaan. Dit verschil moet nog nader worden gedefinieerd, maar plastic servies dat bijvoorbeeld afwasmachinebestendig is, valt in principe niet onder het verbod. Daarnaast heeft het verbod betrekking op bijvoorbeeld plastic roerstokjes bij de koffiecorner in uw winkel of als u bestek aanbiedt bij de verkoop van direct te consumeren producten.

Bestaande voorraden

Bestaande voorraden van deze producten mogen nog wel worden verkocht of opgebruikt. U kunt besluiten om in plaats van de wegwerkplastics herbruikbare materialen aan te bieden of om voor een ander materiaal te kiezen (zonder kunststof coating).

Bewustwordingsmaatregelen wegwerpproducten

Daarnaast is het per 3 juli 2021 voor producenten verplicht om op de verpakking van een aantal wegwerpproducten markeringen aan te brengen om duidelijk te maken dat er plastic in zit, dat het in de afvalbak moet worden weggegooid en over de negatieve impact op het milieu als het daar in terechtkomt. Dit geldt specifiek voor hygiëneproducten, zoals maandverband, tampons (en inbrenghulzen voor tampons), vochtige doekjes, maar ook voor sigarettenfilters en wegwerpbekers.

Maatregelen wegwerpplastics: tijdslijn tot 2030

In de wetgeving zijn daarnaast maatregelen opgenomen die betrekking hebben op verpakkingen van on-the-go draagtassen en ballonnen. De maatregelen zijn gericht op educatie, inzameling en consumentenbewustzijn en worden gaandeweg (tot 2030) uitgerold.

 

(dit artikel verscheen in VakcentrumNieuws mei 2021)

 

23-06-2021